Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Automatiseret tryksårsforebyggelse forbedrer livskvalitet for patienter

Automatiseret tryksårsforebyggelse forbedrer livskvalitet for patienter

13. september 2018

Et Patient@home-projekt med virksomheden GDV Technology har adresseret automatiseret forebyggelse af tryksår i både kommunalt- og hospitalsregi med en ny teknologi.

Med skræddersyede og forudbestemte trykaflastende programmer designet til den enkelte borgers behov sikrer teknologien trykaflastning og effektivisering af manuelle forflytninger. Teknologien er placeret i oversengen, som monteres på den eksisterende plejeseng.

Projektet, der har haft Teknologisk Institut som innovationspartner, har fokuseret på to overordnede mål: Dels at afdække behovet for automatiseret tryksårsforebyggelse i kommunalt regi og dels i hospitalsregi, hvor teknologien afprøves og evalueres på geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Kerteminde Kommune har været brugt som testmiljø, og testen har tilvejebragt dokumentation for et bredt anvendelsespotentiale, der bl.a. peger på faktorer som forbedret livskvalitet for patienter i risiko for tryksår, bedre arbejdsgang for sundhedspersonale, forebyggelse af følgesygdomme ved patienters immobilitet samt forbedret håndtering af egen (syge)pleje.

Det andet delprojekt har haft fokus på test og implementering af CareTurner i hospitalsregi, hvor OUH via projektmidler fra Patient@home, tester otte oversenge. Teknologien bruges i relation til forbedring af løsningen af kerneopgaver relateret til pleje af patienter, og testen skal afdække muligheden for at forbedre arbejdsmiljøet for personalet således, at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og deraf afledte arbejdsbetingede sygefraværsdage reduceres.

Sårsygeplejerske Åse Fremmelevholm fra OUH fortæller, at de i samråd med sygehusledelsen har valgt at benytte Careturner-teknologien til at evaluere arbejdsmiljøet på geriatrisk afdeling, der ser mange patienter med tryksår.

- Vi er i færd med at oplære personalet i brugen af teknologien, og vi ser frem til at vise de første resultater, når vores erfaring med sengene er fyldestgørende og evalueringen foreligger.

- Indtil videre har alle taget godt imod sengen og dens funktioner, slutter Åse Fremmelevholm fra OUH og tilføjer, at sengene forbliver på OUH efter testforløbet, og vil – med baggrund i evalueringen og dens konklusioner - indgå i driften fremadrettet.

Læs mere

Kilde: patientathome.dk