Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Aarhus Kommune og Danish.Care: Fem velfærdsteknologiske anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen

Aarhus Kommune og Danish.Care: Fem velfærdsteknologiske anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen

07. februar 2024

Af Malthe Bendix Søgaard

Behovet for sundheds- og velfærdsteknologi stiger i takt med, at vi skal forsøge at imødekomme et stigende behov for hjælp hos patienter og borgere. Her er Aarhus Kommune og Danish.Cares anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen.

I foråret 2023 nedsatte regeringen den såkaldte sundhedsstrukturkommission.

Formålet med kommissionen var at udarbejde et konkret beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet.

Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt. Og her blot et lille år efter er det ved at være tid til, at kommissionen skal aflægge den afsluttende rapport i en samlet afrapportering.

Indsatsen skal gentænkes

Men før afrapporteringen finder sted er CareNet-medlem Aarhus Kommune og Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, som sammen med Teknologisk Institut står bag CareNet, gået sammen om en række anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen.

Og budskabet i anbefalingerne er entydigt. Indsatsen skal gentænkes, når det kommer til sundheds- og velfærdsteknologi samt hjælpemidler.

Ifølge Danish.Care og Aarhus Kommune er det nødvendigt at gentænke samarbejdsflader, økonomi og lovgivning på hjælpemiddelområdet og øge brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, hvis vi skal imødekomme et stigende behov for hjælp hos patienter og borgere.

De fem anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen

Anbefaling 1 – Lovgivning:

Det er nødvendigt med tilpasninger af loven, så teknologier som sensorer, telemedicin, og app-baserede løsninger kan hjælpe med at monitorere patienter, levere behandling på distancen og reducere behovet for hospitalsbesøg.

Anbefaling 2 – Implementering og kompetenceudvikling:

Teknologiundervisning bør udbygges på alle velfærdsfag på alle niveauer, og der skal afsættes ressourcer til implementering af eksisterende velfærdsteknologier tæt på praksis og til efteruddannelse af medarbejdere.

Anbefaling 3 – Forenklet adgang til hjælpemidler:

Borgerne må ikke fare vild mellem kommuner og regioner. Det skal gøres nemt for borgerne at købe småhjælpemidler selv, og minimumsgrænsen for bevilling bør skærpes. Visitationsprocesser skal forsimples og i nogle tilfælde erstattes af en tro og love-erklæring.

Anbefaling 4 – Etik:

Der skal udarbejdes nationale, etiske retningslinjer for brugen af velfærdsteknologier, så hverken borgernes eller medarbejdernes integritet og privatliv krænkes.

Anbefaling 5 – Udbud og indkøb:

Sektorerne bør samarbejde om kloge udbud og indkøb. Allerede på udviklingsstadiet bør samarbejde mellem sektorer øges, så udviklingsarbejdet er behovsdrevet, og velfærdsteknologierne bliver nemmere at implementere i praksis og understøtte bæredygtighed i anskaffelse og brug.

Ovenstående anbefalinger er blot i resumé-form. Gå i dybden med hver af de fem anbefalinger på Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus’ hjemmeside her

Aarhus Kommune er medlem af CareNet