Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK

Hvorfor velfærdsteknologi?

Danmark står over for en demografisk udvikling, hvor den gennemsnitlige levealder stiger, fødselsraten falder, og der er færre personer i den arbejdsdygtige alder. For pleje- og sundhedssektoren betyder det færre skatteindtægter og større udgifter til serviceydelser. Rundt omkring i landets kommuner er effektivisering derfor blevet nøgleordet, da det forventes, at kommunerne yder den samme - eller bedre - velfærdsservice for færre penge.

I 2008 begyndte fænomenet velfærdsteknologi at vinde frem som en del af svaret på udfordringerne i den danske pleje- og sundhedssektors. Med velfærdsteknologi er det nemlig muligt at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give dem større værdighed og en højere livskvalitet, men også sikre en højere kvalitet i serviceydelserne ved, at der simpelthen er mere rent, kortere genoptræningstid, færre fejlmedicineringer, mere sikkerhed og tryghed og så videre. Derudover har velfærdsteknologi potentialet til at give et forbedret psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt en økonomisk besparelse på de offentlige budgetter.

Gevinsterne ved arbejdet med velfærdsteknologierne omfatter blandt andet:

  • Bedre kvalitet i serviceydelser
  • Højere grad af selvhjulpenhed
  • Større værdighed og højere liskvalitet
  • Bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • Lavere sygefravær
  • Bedre anvendelse af ressourcer
  • Arbejdskraftoptimering