Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK

Hvorfor velfærdsteknologi?

Danmark står over for en demografisk krise. Det skyldes, at den gennemsnitlige levealder stiger, fødselsraten falder, og der er færre personer i den arbejdsdygtige alder. Det kan have store økonomiske konsekvenser for pleje- og sundhedssektoren, som må forvente, at krisen vil påvirke kvaliteten af sektorernes serviceydelser og arbejdsmiljø. På trods af de udfordringer, den demografiske krise bringer med sig, forventes det stadig af samfundet, at kommunerne leverer den samme - eller bedre - velfærdsservice for færre penge.

I 2008 begyndte fænomenet 'velfærdsteknologi' at vinde frem som en del af svaret på udfordringerne i den danske pleje- og sundhedssektor. Med velfærdsteknologi er det nemlig muligt at gøre borgere mere selvhjulpne samt give dem større værdighed og højere livskvalitet. Desuden kan velfærdsteknologi sikre højere kvalitet i sektorernes serviceydelser samt forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og sikre økonomiske besparelser i de offentlige budgetter.

Velfærdsteknologi har i løbet af de seneste år undergået en enorm udvikling og udvikler sig stadig. Gevinsterne ved arbejdet med velfærdsteknologierne omfatter blandt andet:

  • Bedre kvalitet i serviceydelser
  • Højere grad af selvhjulpenhed
  • Større værdighed og højere liskvalitet
  • Bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • Lavere sygefravær
  • Bedre anvendelse af ressourcer
  • Arbejdskraftoptimering