Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Herlev Kommune er nyt medlem af CareNet

Herlev Kommune er nyt medlem af CareNet

10. november 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet byder velkommen til Herlev Kommune, som tilslutter sig netværket med målet om at søge inspiration, information og generelt styrke koordineringen af den velfærdsteknologiske indsats i kommunen.

Hos CareNet ser vi stor værdi i at samle et netværk af både kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner, foreninger, regioner og offentlige myndigheder, som alle dagligt arbejder med velfærdsteknologi.

Derfor er det med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores seneste kommunale medlem, Herlev Kommune.

Velfærdsteknologi anno 2022 inspirerede

Ifølge Kirsten Breinholt, Funktionsleder ved Voksensociale Tilbud i Herlev Kommune, opstod ideen til at melde sig ind i CareNet i forbindelse med CareNets, Danish.Cares og Teknologisk Instituts konference for Velfærdsteknologi anno 2022.

Her havde kommunen sendt en delegation på 11 medarbejdere/ledere fra forskellige områder inden for Voksensociale Tilbud afsted.

- Vi havde en god dag på konferencen og fik i høj grad øjnene op for forskellige nye velfærdsteknologiske løsninger, og hvilke muligheder de kan bringe med sig. Derfor syntes vi, at det ville give mening at blive en del af et netværk, hvor vi kan holde os opdateret og have konstant føling med området, fortæller Kirsten Breinholt.

Arbejdet med velfærdsteknologi i Herlev Kommune

I Herlev Kommune arbejder man til dagligt med en række velfærdsteknologiske løsninger på området for Voksensociale Tilbud.

- I Herlev Kommune har vi løbende gang i flere velfærdsteknologiske processer. Vi arbejder blandt andet med tablets til borgerne, touchskærme, sansestimulerende teknologier i form af kugledyneprodukter, sansestole, sansebamser, sanselys med videre samt brugen af VR-briller, hvor vi har uddannet nogle medarbejdere i vores socialpsykiatri i brugen af teknologien.

- Samtidig er vi lige nu i gang med en proces, der skal føre til et nyt og moderne plejecenter i kommunen. Målet er her, at vi skal indrette det nye plejecenter med diverse relevante velfærdsteknologier, der kan gøre en forskel for både borgere og medarbejdere på centret.

Styrke arbejdet på tværs

Kirsten Breinholt, som er den overordnede leder for de omkring 160-70 medarbejdere i Voksensociale Tilbud i Herlev Kommune, arbejder til dagligt med syv forskellige tilbud.

Det drejer sig om områder, der blandt andet dækker over handicap, psykisk sårbarhed, misbrug, bo- og dagtilbud, væresteder og bostøttetilbud.

- Voksensociale Tilbud i Herlev Kommune er et område, der i virkeligheden dækker over syv delområder. Derfor kan der være et stykke vej fra det ene område til det andet. Og det er dét, der ligesom er sagens kerne, når det kommer til den problematik, vi nogle gange møder, når vi arbejder med velfærdsteknologiske løsninger, fortæller Kirsten Breinholt og fortsætter:

- Problematikken, som jeg ser det, lægger i, at vores tiltag foregår på ’lokal basis’ - i den forstand, at der ikke som sådan bliver koordineret og arbejdet på tværs, så løsningen kan blive udbredt til andre relevante områder. Det vil vi meget gerne blive bedre til. Det giver jo mening, når man har en god løsning, at man undersøger, om den også kan gøre en forskel på andre områder. Vi har netop igangsat et netværk på tværs af tilbuddene – som motor for dette.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Kirsten Breinholt fortæller, at Herlev Kommune ser frem til at blive en del af CareNets netværk.

- I Herlev Kommune vil vi gerne gøre brug af velfærdsteknologiske løsninger og udnytte den værdi teknologierne bringer med sig. Og selvom vi har gang i flere velfærdsteknologiske processer i kommunen – og flere teknologier allerede er fast implementeret – så vil vi rigtig gerne styrke vores indsats yderligere. Det håber jeg, at vi kan gøre gennem vores medlemskab i CareNet, fortæller Kirsten Breinholt og fortsætter:

- Kommunen har ikke en decideret strategi på området og mangler lidt koordinering af den velfærdsteknologiske indsats. Gennem CareNet håber jeg, at vi kan holde os opdateret på, hvad der rør sig derude og blive inspireret til nye tiltag lokalt i vores kommune. Forhåbentligt kan medlemskabet være med til at få sat lidt mere gang i processerne i kommunen og hjælpe Herlev lidt mere frem i skoene på det velfærdsteknologiske område, slutter Kirsten Breinholt.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder Herlev Kommune velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Det er en glæde at kunne byde velkommen til Herlev Kommune i netværket. Herlev Kommune er en central og vigtig kommune i Region Hovedstaden, og jeg ser frem til samarbejdet. Især det med at styrke koordineringen af arbejdet med velfærdsteknologi er noget, som vi i CareNet har rigtig god erfaring med, fortæller han og fortsætter:

- Derfor stiller jeg selvfølgelig glædeligt netværket til rådighed. Samtidig er jeg naturligvis glad for, at vores store årlige konference her bidrager til vidensdeling og inspiration - også i Herlev. Jeg glæder mig til at lære holdet fra Herlev bedre at kende og ser frem til et godt og værdiskabende samarbejde.

Læs mere om Herlev Kommunes Voksensociale Tilbud her.