Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Mød de to keynote speakere på Velfærdsteknologi anno 2022

Mød de to keynote speakere på Velfærdsteknologi anno 2022

13. september 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Årets to keynote speakere er nu udvalgt, og her kan du blive introduceret for dem og deres spændende indgange til det velfærdsteknologiske område.  

Læs mere, og tilmeld dig konferencen som deltager eller udstiller her.

CareNet sætter igen i år velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale konference, Velfærdsteknologi anno 2022, som vi afholder den 11. oktober 2022 i Odense Congress Center (OCC). Det sker i samarbejde med Teknologisk Institut og Danish.Care.

Vi giver dig i denne artikel en kort introduktion til konferencens to keynote speakere, næstformand for Ergoterapeutforeningen, Margrethe Boel, og ergoterapeut, ph.d. og docent på professionshøjskolen VIA, Tina Helle.

Velfærdsteknologi i en brydningstid

Som indledning på konferencen indtager Margrethe Boel scenen, hvor hun sætter fokus på dét, hun kalder ’a wicked problem’ indenfor sundheds- og ældreområdet.

Det omhandler med andre ord den aktuelle demografiske situation, hvor den ældre del af befolkningen bliver flere, lever længere og lever længere med kroniske sygdomme samtidig med, at vi i Danmark har rekrutteringsproblemer for de faggrupper, der leverer velfærdsydelser til borgerne.

Margrethe Boel forklarer:

- Vi er alle bekendte med, at vi står overfor denne problematik – og at den på den ene eller anden måde skal løses. Her kan øget brug af velfærdsteknologi være en del af løsningen. Der er behov for, at man – både i forebyggende og rehabiliterende øjemed – understøtter borgerne i at mestre eget liv så godt og så længe som muligt. Hun fortsætter:

- Men hvem sikrer, at borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle har kompetencer til at bruge digitale og teknologiske løsninger? Det hjælper ikke at investere i velfærdsteknologi, hvis der ikke er nogen, der har ansvar for at vurdere, hvorvidt den enkelte kan bruge det eller ej.

Ergoterapeuter som facilitatorer mellem borger og teknologi

Og her er ergoterapeuter, ifølge Margrethe Boel, en vigtig del af løsningen.

- Ergoterapeuter er uddannet til at vurdere borgerens fysiske, kognitive og digitale funktionsevne. De er specialister i rehabilitering og i at træne mennesker med funktionsnedsættelser til at mestre deres hverdags- og arbejdsliv, fortæller hun.

Rehabilitering inkluderer i langt de fleste tilfælde forskellige former for hjælpemidler og såvel hverdags- som velfærdsteknologiske løsninger. Derfor er det, ifølge Margrethe Boel, afgørende for borgerens livskvalitet, at rehabilitering og specialiseret viden om hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger går hånd i hånd.

- Ergoterapeuter kan træne borgeren til at blive teknologisk og digitalt kompetent. Vi skal matche borgerens behov med den rette løsning. Og vi skal sikre os, at det tværfaglige team omkring borgeren er instrueret i og bekendt med brugen af hjælpemidlet/teknologien. På den måde sikrer vi, at det lønner sig at investere i de nye løsninger, og de opleves som en reel hjælp og aflastning for både borgeren, den pårørende og den sundhedsprofessionelle.

Positive og negative aspekter og uudnyttet potentialer ved hverdagsteknologier

Margrethe Boels indledende oplæg vil efterfølgende lede over i Tina Helles oplæg, hvor hun sætter fokus på hverdagsteknologi og hjælpemidler ud fra et anvendelsesperspektiv. Et oplæg som inviterer til refleksion over emnerne og praksis på området.

Første del af oplægget handler om afledte konsekvenser af udbredelsen af hverdagsteknologi, som vokser med eksplosiv fart og kontinuerligt forandres i form af nye apps, produkter, og tjenester som eksempelvis MitID, Rejsekort, online tidsbestilling, netbank, internethandle og selvscannere.

- På konferencen vil jeg sætte fokus på positive såvel som negative aspekter ved hverdagsteknologi. Det vil jeg gøre set ud fra borgernes og patienternes perspektiver samt sundhedsprofessionelle og samfundet i sin helhed, fortæller Tina Helle.

Hjælpemidlers brede anvendelse i praksis

Anden del af oplægget handler om anvendelse af hjælpemidler. Eksempelvis aktivitetsstole, som typisk bevilges til at understøtte køkkenarbejde. Men borgere finder på langt flere anvendelsesformål, hvilket ifølge Tina Helle kan have implikationer for boligtilpasning i forhold til optimal anvendelse.

- Mobilitetshjælpemidler bevilges typisk til at kompensere for nedsat mobilitet. Men når for eksempel rollatoren integreres i aktivitet, fungerer den samtidig som en bakke, en bænk og et indkøbsnet, hvorved rollatoren får nye anvendelsesformål, fortæller hun og fortsætter:

- Både hverdagsteknologi og hjælpemidler påvirker måden, hvorpå gængse daglige gøremål udføres. Men hvad ved vi egentlig herom, og gør vi det godt nok? Det stiller jeg skarpt på i mit oplæg.

Hvorfor skal du lytte til netop dette oplæg?

Årets keynote speakere glæder sig til at indtage konferencescenen og håber på, at deres oplæg kan være med til udbrede viden om, hvordan vi bedst muligt integrerer, udnytter og skaber værdi ved brug af teknologi.

- Vi glæder os til at deltage på konferencen. Ambitionen med vores oplæg er først og fremmest at give en status på, hvor vi står som velfærdssamfund i dag, og hvilke udfordringer vi står overfor. Derudover vil vi udbrede viden om hverdagsteknologi og hjælpemidler ud fra et bruger- og anvendelsesperspektiv med afsæt i daglige gøremål og lægge op til refleksion hos tilhørerne således, at deltagerne på konferencen stimuleres til at nytænke og inspireres til at ændre praksis i det små, fortæller Margrethe Boel og Tina Helle.

- Samlet set, er der er brug for viden om, hvordan vi skaber de bedste match mellem teknologi og brugere således, at de understøtter den enkeltes behov. Det er vigtigt, at vi forholder os til, hvad vi stiller op med de borgere og patienter, der ikke har adgang til opdateret hverdagsteknologi eller grundet funktionsnedsættelser ikke evner at anvende den – og i forlængelse heraf, hvordan udbredelsen af hverdagsteknologi påvirker tilgængeligheden. Det er også vigtigt, at vi har viden om, hvordan hjælpemidler integreres i aktivitet, hvordan de understøtter udførelsen af daglige gøremål og hvilke nye eller andre funktioner de får under aktivitet. Det glæder vi os til at komme nærmere ind på den 11. oktober.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen som deltager eller udstiller her.

Velfærdsteknologi ANNO 2022 arrangeres af CareNet, Danish.Care og Teknologisk Institut i samarbejde med Alexandra Instituttet og Danish Life Science Cluster.