Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Brugerinddragelse bidrager til videreudvikling af innovativt vendesystem

Brugerinddragelse bidrager til videreudvikling af innovativt vendesystem

30. juni 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

En workshop med 4 repræsentanter fra Skleroseforeningen, Muskelsvindfonden og Foreningen RYK resulterer i aftaler om nye afprøvninger af Careturners vendesystem med målet om at tilpasse systemets funktioner til de enkelte handicapgruppers udfordringer.

For en lang række borgere med handicap og mobilitetsproblemer kan dét at vende sig i sengen være en nærmest uoverkommelig opgave. Derfor er tryksår også en af de hyppigst forekommende skader hos sengeliggende og kørestolsbrugere, hvorfor tryksårsforebyggende indsatser er nødvendige døgnet rundt.

En af dem, der tilbyder en velfærdsteknologisk løsning, som netop kan være med til at forbygge tryksår, er Careturner. Med udgangspunkt i forebyggelse samt hjælp til selvhjælp afholdt CareNet – i samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Careturner A/S – en workshop om forebyggelse af tryksår, repositionering samt hjælp til forflytninger, når en bruger eksempelvis skal fra seng til kørestol.

Brugerinvolvering i fokus

Careturner er et dansk udviklet hjælpemiddel til automatisk repositionering og trykaflastning af immobile borgere. Systemet anvendes af over 1000 borgere – primært på plejehjem i Danmark og i udlandet. Mange forskellige sygdomsforløb og handicap har vist sig at have gavn af at ligge på en Careturner.

Borgere oplever blandt andet færre døgnrytmeforstyrrelser, bedre søvn, færre smerter, bedre velbefindende og mindre behov for medicin, samtidig med at plejepersonalet aflastes i forhold til den fysiske kontakt med borgeren, som får lov at sove uforstyrret natten igennem.

Workshoppen blev afholdt med det formål at involvere brugerne samt at afdække de fordele, specifikke handicapgrupper kan have ved at benytte Careturner. Tanken bag er at målrette tilbuddet og mere konkret få indsigt i, hvad en persongruppe med specifikke udfordringer kan få ud af at benytte Careturner, og hvordan de kan bruge det optimalt.

Workshoppen blev gennemført sammen med 4 handicap repræsentanter fra Skleroseforeningen, Muskelsvindfonden og Foreningen RYK.

Gode inputs til Careturner

Ifølge Administrerende direktør hos Careturner, Michael Kock, forløb workshoppen rigtig godt og har allerede vist sig værdifuld.

- Vi gik ind til workshoppen med et åbent sind. Vi var opsat på at få så mange inputs som muligt – og det fik vi. De frivillige medlemmer fra Dansk Handicap Forbund, som havde meldt sig, bød ind med rigtigt mange gode iagttagelser og pointer. Det hele forløb supergodt med en blanding af afprøvning og dialog. Deltagerne tilbød afslutningsvist at bidrage til, at vi kan finde testpersoner, skrive cases og lave PR indenfor deres specifikke handicap gruppe, fortæller han og fortsætter:

- Vi får løbende tilbagemeldinger fra markedet om de positive effekter, Careturner har på borgere med forskellige udfordringer. Derfor var det vores intention ved selvsyn at afklare, hvad Careturner kan gøre for udvalgte specifikke handicap i direkte dialog med de potentielle brugere. Normalt går vi bredt ud, og tilbyder vores løsning til en kanal som eksempelvis et plejehjem, et hospice eller en sygehus-afdeling, men med denne workshop tog vi mere specifikt udgangspunkt i det enkelte handicap og de udfordringer, som personerne oplevede.

Workshoppen foregik som en kombination af praktisk afprøvning og demonstration samt brugerinddragelsen med konstruktiv dialog om fordele og ulemper og forslag til målrettede forbedringer til gavn for specifikke handicapgrupper.

- Det giver helt klart en værdifuld indsigt, når man kommer tættere på enkelte personers udfordringer. Hvis vi finder nogle konkrete udviklingspunkter, er vi selvfølgelig åbne for at optimere produktet. Den langsigtede målsætning er at underbygge med konkrete cases, så vi målrettet kan kommunikere de fordele, personer i en konkret handicapgruppe vil kunne opleve ved brug af Careturner. I sidste ende ønsker vi at kunne levere et produkttilbud, som kan hjælpe lige netop på de udfordringer, som en given gruppe måtte have i Danmark såvel som i udlandet.

Efter en god workshop er et mere konkret samarbejde blevet stablet på benene, og de første testpersoner fra Skleroseforeningen og Foreningen RYK er udpeget.

- Vi ser frem til den kommende tid, hvor vi vil afprøve Careturner på et par medlemmer fra Skleroseforeningen og Foreningen RYK. Jeg håber, at forløbet, potentielt set, kan hjælpe os til at tilpasse vores funktioner og kommunikation til de enkeltes udfordringer. Eksempelvis give brugeren mulighed for selv at betjene systemet i højere grad – hjælp til selvhjælp – eller tilpasse software og forprogrammerede funktioner til gavn for brugeren. Vi kommer helt sikkert til at få endnu mere værdifuld feedback, som i sidste ende kan hjælpe – og skabe værdi for – vores slutbrugere, slutter Michael Kock.

Careturner er medlem af CareNet