Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Danmarks nye digitaliseringsstrategi sætter fokus på velfærdsteknologien

Danmarks nye digitaliseringsstrategi sætter fokus på velfærdsteknologien

10. maj 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Regeringen har sat fremtidens digitale kurs, både på kort og langt sigt. Og ambitionen er klar. Danmarks digitale førerposition skal fastholdes og den fælles velfærd skal styrkes – blandt andet gennem velfærdsteknologiske løsninger.

61 konkrete initiativer fordelt på 9 visioner. Det omfatter Danmarks nye digitaliseringsstrategi, som blandt andet sætter fokus på det velfærdsteknologiske område.

Som Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi har CareNet derfor taget et kig på, hvad det betyder for vores branche.

Den velfærdsteknologiske vision

Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi. Sådan lyder vision 3 i strategien, som blandt andet sætter fokus på den akutte mangel på varme hænder i den offentlige såvel som i den private sektor.

Ifølge strategien skal vi imødekomme problemstillingen ved at omstille måden, hvorpå vi i dag løser opgaverne. Og her skal digitale løsninger, automatisering og bedre udnyttelse af nye teknologier som eksempelvis robotteknologi, telemedicin, kunstig intelligens, softwarerobotter, talegenkendelsesteknologier med flere og data spille en stor rolle i at gentænke og effektivisere arbejdsgange og finde nye måder at levere service på.

- Teknologi og digitale løsninger skal være en integreret del af arbejdsgangene og måden, hvorpå den offentlige og private sektor løser opgaver bredt set – og især på områder, hvor vi ved, at arbejdskraftsmanglen også i fremtiden bliver stor, fremgår det i strategien.

- Det er regeringens vision, at Danmark skal være blandt de bedste i verden til hurtigt og effektivt at udvikle og implementere nye teknologier, der kan skabe værdi for borgere, virksomheder og samfundet, samt understøtte medarbejderne i varetagelsen af deres opgaver.

CareNet er med på råd

Ifølge Danmarks Digitaliseringsstrategi er der et stort potentiale i udbredelsen af velfærdsteknologi.

Det understøtter regeringen blandt andet ved CareNet, Teknologisk Institut og Danish.Care’s undersøgelse af velfærdsteknologi i de danske kommuner fra 2021. En undersøgelse, som viste, at 77 % af kommunerne mener, at velfærdsteknologi blandt andet skaber bedre fysisk arbejdsmiljø.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, glæder sig over CareNets bidrag til de nye perspektiver i Danmarks digitaliseringsstrategi:

- Det er positivt, at bl.a. CareNets mangeårige arbejde med netop udbredelse og implementering af sundheds- og velfærdsløsninger på tværs af Danmark kan være med til at udmønte strategien, bl.a. via vores årlige temperaturmåling på området i landets kommuner. Jeg ser stor værdi i, at der nu for alvor kommer fokus på idriftsættelse og udbredelse af velfærdsteknologi i en tid, hvor samfundet i den grad efterspørger nye løsninger til at sikre vores fælles velfærd – både for branchen og aftagerfeltet, fortæller han og fortsætter:

- Som nationalt netværk for velfærdsteknologi er vi selvfølgelig glade for at kunne bidrage til at styrke de velfærdsteknologiske perspektiver i strategien, og vi er naturligvis klar til et fornyet samarbejde med kommuner og regioner om at sikre regeringens digitale målsætninger.

Handlingsplan frem mod 2026

I forbindelse med digitaliseringsstrategien er der fremsat 6 konkrete initiativer frem mod 2026.

Her skal der blandt andet sættes fokus på videokommunikation med det offentlige, en styrket dansk sprogteknologi, en national plan for bevægelsesdata samt mere digital innovation og nye løsninger gennem Center for Offentlig-Privat Innovation.

Derudover foreslås en pulje på 140 mio. kr. til støtte til idriftsættelse og udbredelse af konkrete teknologier på tværs af stat, kommuner og regioner samt en igangsættelse af en 10-års plan for udbredelse af ny teknologi, der skal løse manglen på arbejdskraft.

Og netop støtte til idriftsættelse og udbredelse af konkret teknologier, der skal være med til at løse manglen på varme hænder i sundheds- og omsorgssektoren, har været et af CareNets centrale fokuspunkter de seneste år. Blandt andet var fokus for sidste års konference for Velfærdsteknologi anno 2021, færre hænder - mere omsorg - med teknologien som hjælpemiddel.

Regeringen beskriver det som en stor og omfattende opgave, der kræver et stærkt samarbejde mellem stat, kommuner og regioner. Derudover kalder indsatsen, ifølge dem, også på et styrket offentligt-privat samarbejde om udvikling, tilpasning og anvendelse af innovative teknologier.

Anders Lyck Fogh-Schultz fortæller:

- CareNet har gennem tiden altid haft et centralt fokus på best practice i vores samarbejde med kommuner og regioner. Vi stiller oplagt vores vidensplatform til rådighed for det videre arbejde med at implementere strategien, og åbner gerne vores netværk for endnu flere interessenter, der vil være med til at styrke serviceproduktionen med state-of-the-art dansk velfærdsteknologi. 

Få et overblik over hele Danmarks digitaliseringsstrategi her.