Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Duft og lyd på plejehjem forbedres i Aarhus Kommune

Duft og lyd på plejehjem forbedres i Aarhus Kommune

06. april 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Aarhus Kommune har – i samarbejde med Aarhus Universitet – undersøgt duft- og lydmiljøet på en række plejehjem. Undersøgelserne viser, at der er potentiale til at skabe mere behagelige og inviterende rammer på plejehjemmene.

Et nyt projekt, støttet af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologisk OPI-pulje og i samarbejde med Aarhus Universitet, skal forbedre duft- og lydmiljøet på plejehjem. Målet er, at kommunens plejehjem skal blive mere rare og hjemlige steder, hvor man ønsker at bo og leve.

Til gavn for både borgere og personale

Projektets målrettede fokus på duft og lyd kan være til gavn for både beboere, pårørende og medarbejdere. 

For beboerne på de aarhusianske plejehjem er håbet og forventningerne til projektet, at det kan skabe gevinster i form af større trivsel og livskvalitet, men også plejepersonalets arbejdsmiljø er i fokus under projektet.

De konkrete mål for projektet beskrives som følger:

  • At borgerne oplever plejehjemmene som rare og hjemlige steder, hvor de ønsker at bo og leve. Det sker gennem et målrettet arbejde med forbedring af duft- og lydforhold, hvor der blandt andet anvendes teknologi.
  • At medarbejderne oplever et godt og behageligt arbejdsmiljø gennem forbedring af duft- og lydforhold.

Projektet fra start til slut

Projektperioden skydes i gang ved hjælp af pilottests på en række plejehjem i kommunen. Her er det blandt andet kommunens mål at inddrage og teste forskellige velfærdsteknologiske løsninger til forbedring af duft og lyd.

Til forbedring af duft kan det blandt andet være teknologier, der måler CO2-niveau og nudger til mere udluftning, eller en urinstråle-opsamler til at diagnosticere urinvejsbetændelse, mens der, i forbindelse med forbedring af lyd, blandt andet kan inddrages døgnrytme tv-kanal eller en pude med indbygget højtaler, der reagerer på tryk og bevægelse.

Jeppe Kirketerp, udviklingskonsulent ved sundhed og omsorg i Aarhus Kommune og projektleder på duft- og lydmiljøprojektet, fortæller:

- Jeg har store forhåbninger for projektet. Målet med de velfærdsteknologiske løsninger – og projektet som helhed – er ikke at erstatte menneskelig pleje, men i stedet støtte op om skabelsen af et behageligt og trygt sansemiljø. Det søger vi at gøre gennem tiltag, der skaber konkrete forbedringer i miljøet, ligesom andre løsninger har til formål at lette arbejdsgangen hos personalet.

De konkrete løsninger og teknologier, der skal tages i brug, afgrænses nærmere i løbet af projektet. Det videre projektarbejde skal altså være med til at afklare, hvilke teknologier, der kommer i spil i projektet. Her inddrages desuden erfaring fra allerede eksisterende velfærdsteknologiske projekter om duft og lyd, for eksempel intelligente bleer og luftrensende planter.

Ved projektets afslutning planlægges det – på baggrund af projektets erfaringer – at udrulle løsninger til forbedring af duft og lyd til en lang række plejehjem i hele Aarhus Kommune. Derudover håber man på, at erfaringer og løsninger fra projektet også kan udbredes til socialpsykiatriske bosteder.

Projektperioden kommer til at løbe fra januar 2022 til december 2023 under ledelse af staben for Ældre og Omsorg.

Du kan læse mere om projekt ’Duft og Lyd’ samt de nyeste projekter støttet af Den Velfærdsteknologisk OPI-pulje i Aarhus Kommune her.