Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Patienter træner med robot for at slippe for kørestol

Patienter træner med robot for at slippe for kørestol

04. april 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Siden 2021 har flere og flere genoptræningscentre i Danmark valgt at investere i genoptræningsrobotter – en teknologi, der batter for både patienterne, sundhedspersonalet og samfundet.

Sundhedsvæsenet mangler varme hænder – en udvikling, der ser ud til at fortsætte i fremtiden. Derfor er det vigtigt at investere tiden og ressourcer i noget, der virkelig flytter noget. Og her kommer genoptræningsrobotter ind i billedet.

Den gode investering

Hos FysioDanmark i Slagelse tog man i 2021 robotteknologi i brug. Her investerede man i genoptræningsrobotten, ROBERT®, som sidenhen har hjulpet patienter, der skal genoptræne og genvinde førlighed efter blodpropper, hjerneblødning, hjernesvulst, sklerose, rygmarvsskader eller andre alvorlige sygdomme og hjerneskader.

Efter nogle måneders samarbejde om genoptræning mellem fysioterapeuterne, patienterne og ROBERT®stod det klart, at den intensive robot-støttede træning gjorde en kolossal forskel – en erfaring, der går igen på otte andre genoptræningscentre og fysioterapiklinikker i Danmark samt på syv hospitaler i Tyskland, som også har indarbejdet robotteknologien.

Leder af FysioDanmark Slagelse, Lars Nielsen, fortæller:

- Vi vil rigtig gerne vise kommunerne og regionerne, at det er en god investering at intensivere genoptræning, Det betaler sig for alle at øge intensiteten i genoptræningen i en kortere periode. Det batter simpelthen ikke at smøre træningen alt for tyndt ud over lang tid. Som fysioterapeut kan det være frustrerende at vide, at patienterne kunne opnå langt bedre resultater. Derfor har vi valgt at anskaffe os en robot, der muliggør optimal genoptræning.

ROBERT® - det første skridt ud af sengen

Blodpropper og hjerneblødninger (stroke) spiller en stor sundhedsøkonomisk rolle. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 15.000 nye stroke-patienter om året i Danmark, og der bruges kr. 2,03 mia. i Danmark på rehabilitering og pleje af disse borgere. Samtidig svarer det generelle manuelle kommunale træningstilbud kun til cirka 10 procent af den træning, som forskningen viser, der reelt skal til for, at genoptræningen virkelig flytter noget for patienterne. Det faktum kan robotteknologi være med til at ændre på.

Med ROBERT®kan fysioterapeuterne tilbyde borgerne tidlig og intensiv mobilisering med hundredvis af gentagelser af hver øvelse. Opfindelsen giver fysioterapeuterne mulighed for at lade en borger selvtræne, når borgeren er blevet fortrolig med den eller de programmerede øvelser. Hermed kan man øge antallet træningstimer fra 30 minutter to gange ugentligt til 1-2 timer dagligt og dermed se en betydelig fremdrift, uden at fysioterapeuten bruger mere tid på den enkelte borger.

- Patienterne bliver mere selvhjulpne og øger dermed livskvaliteten, fordi de kan blive mindre afhængige af hjælpemidler, hjemmepleje og plejebolig end med normal træning. Træningspersonalet opnår også at kunne få tid til flere patienter på en dag, fordi én fysioterapeut kan træne med 2-3 patienter ad gangen, når robotteknologien hjælper til med de ensidige, tunge øvelser på briksen, fortæller Keld Thorsen, CEO i Life Science Robotics, som har udviklet genoptræningsrobotten sammen med danske fagfolk inden for rehabilitering, og fortsætter:

- Ved en relativ kortvarig intensiv træning på for eksempel 14 uger ligger der en række muligheder for at nedsætte udgifterne til pleje af patienter med blodpropper og hjerneblødninger. Langt flere af disse borgere vil kunne blive mere selvhjulpne og måske kunne komme tilbage i et fleksjob, hvis de træner intensivt 2 timer dagligt med mange gentagelser. Samtidig er robotteknologien med til at forbedre arbejdsmiljøet for terapeuterne, der kan undgå mange tunge løft. Robotteknologien er dermed også et stærkt middel til at tiltrække unge til fysioterapeut-faget, påpeger Keld Thorsen.

Den skadede lastbilchauffør vil ud af kørestolen

Fysioterapeut Rune Kürstein fra FysioDanmark Slagelse er glad for kunne tilbyde sine patienter bedre chancer for større selvhjulpenhed med ROBERT®.

- Allerede nu efter 2 ugers intensiv træning med robotten ROBERT®kunne den første patient, 45-årige Troels, klare flere ting end før, og det motiverer ham under træningen, at robotten giver ham feedback og gør ham i stand til at se sine fremskridt, fortæller han.

Troels er tidligere lastbilchauffør og genoptræner nu efter en hjerneblødning. Han træner intensivt med robot 2 timer i træk fire gange om ugen for at komme ud af sin kørestol og op at stå og gå igen. Hjemmeplejen, som Troels nu har brug for, koster pt. det offentlige cirka 70.000 kroner om måneden. Samtidig koster det kun det halve at gennemgå et 14 ugers intensivt genoptræningsforløb med robot og i hold med 3 deltagere.

Det var Troels’ søster, Tanja Rosenkrans, som er sygeplejerske på en neurointensiv afdeling på OUH, der kom i kontakt med FysioDanmark Slagelse, da hun ledte efter muligheder for at intensivere rehabiliteringen, så Troels kan genvinde mest mulig af det, han har mistet.

- I mine øjne er det absurd, at man på hospitalerne investerer alt for at redde folks liv efter hjerneblødninger og hovedtraume, men straks efter udskrivelse, så begynder økonomien i kommunerne at afgøre, hvad der kan lade sig gøre. Så tæller værdigheden ikke rigtig længere. Man vil tilsyneladende hellere betale en plejeplads til 70-100.000 om måneden for borgere i stedet for at investere i at gøre dem mere selvhjulpne og øge livskvaliteten, fortæller hun.

Fra sengeliggende til selvgående

Daniel fra Herning er et lignende eksempel. Han er 30 år gammel og pådrog sig en traumatisk hjerneskade for to år siden. I marts 2021 kunne han ikke gå og kunne heller ikke selv klare toiletbesøg etc. Efter tre måneders intensiv træning på Bo- og Aktivitetscenter Bytoften i Herning gik han selv 117 meter med rollator, og efter seks måneders intensiv træning gik han selv 1,6 km – uden rollator.

- Det der motiverede mig mest var, at jeg kunne komme til at gå igen. Det er et rigtigt stort skridt for mig bare at kunne gå i dag – og det er det, ROBERT®har hjulpet mig med, fortæller han.

I dag, ni måneder efter, er Daniel udskrevet fra Bytoften og vil gerne i gang med en uddannelse. Daniel modtog 360 timers intensiv genoptræning på 9 måneder. Med kr. 600 pr. time er de samlede omkostninger 216.000 kr. Sættes det op mod en pleje-omkostning på ca. kr. 70.000 om måneden er det en tilbagebetalingstid på blot tre måneder. Her er livskvalitet og senere skattebidrag ikke engang medregnet.

Video: Se robottræningen og hør patienter og fysioterapeuter fortælle om værdien ved teknologien her.

Life Science Robotics er medlem af CareNet