Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Nyt Behandlingsråd sætter fokus på højteknologiske senge

Nyt Behandlingsråd sætter fokus på højteknologiske senge

28. marts 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Behandlingsrådet vil i de kommende 8-12 måneder sætte højteknologiske senge og deres muligheder for anvendelse samt værdiskabelse for patienter og personale under lup. En nyhed der glæder CareNet-medlemmet, Alcyon.

I begyndelsen af 2021 oprettede Danske Regioner det såkaldte Behandlingsråd. Rådet har til formål at målrette sundhedsvæsnets ressourcer til de teknologier og indsatser, der giver mest sundhed for pengene, hvilket skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsnet.

Behandlingsrådets opgaver omhandler blandt andet analyse og evaluering af sundhedsteknologier. På et rådsmøde den 9. december 2021 besluttede Behandlingsrådet at igangsætte en større analyse af højteknologiske senge. Til det fortæller behandlingsrådet i deres analyseforslag, at:

-  Formålet med analysen er at belyse, hvordan højteknologiske senge bør anvendes pa° nationalt plan ud fra en afdækning af blandt andet muligheder og forudsætninger for anvendelse af højteknologiske senge.

Skaber glæde hos Alcyon

Tiltaget glæder CareNet-medlem, Alcyon, som til dagligt arbejder med højteknologiske senge, blandt andet intensivsenge, som giver nye muligheder i den intensive pleje og behandling. Direktør og partner i Alcyon, Maja Gro Lilsig, fortæller:

- Vi glæder vi os meget til at følge med i – og meget gerne bidrage med viden til – den kommende proces. Det glæder mig, at Behandlingsrådet, som uvildigt organ, har besluttet at afdække et muligt potentiale ved benyttelsen af intelligente senge på særligt plejekrævende behandlingsområder, som for eksempel intensiv og akutafdelinger samt neurorehabiliteringsafsnit, fortæller hun og fortsætter:

- Vores erfaring er, at den rigtige seng til den enkeltes behov spiller en vigtig rolle i at effektivisere arbejdsgangen for sundhedspersonalet samtidig med, at den kan være med til at forbedre patientens forløb ved at forhindre, at der opstår komplikationer under sengelejet. Det håber vi, at Behandlingsrådets analyse vil skabe indblik i og manifestere, så højteknologiske senge i fremtiden i endnu højere grad end i dag indtænkes som en værdifuld og vigtig del af plejen.

Læs mere om forskellen på standard hospitalssenge og højteknologiske senge (til intensiv) her.

Fokus på både patientsikkerhed og arbejdsmiljø for personalet

Automatisering af opgaver, som tidligere har været udført manuelt, som for eksempel forflytning, vejninger og lejringer, vil blive analyseret af Behandlingsrådet. I analysen vil der blive kigget nærmere på, i hvilken grad højteknologiske senge giver personalet ekstra tid til at løse andre behandlings- og plejeopgaver, samt i hvilken grad automatisering af manuelle opgaver kan medføre et forbedret arbejdsmiljø med en dertil følgende potentiel reduktion i antallet af arbejdsskader og/eller sygefravær.

Derudover vil analysen samtidig se nærmere på den værdi, de højteknologiske senge kan skabe for patienten. Det analyseres blandt andet, hvorvidt automatiseringen af opgaver, som tidligere har været udført manuelt, kan sikre efterlevelse af anbefalet frekvens på eksempelvis forflytninger, vejninger og lejringer med videre samt værdien for patienten i forhold til skånsomhed i plejen set i forhold til tilsvarende manuelt udførte procedurer.

Første fagudvalgsmøde er planlagt til den 28. april 2022, og analyseprocessen forventes at vare 8-12 måneder derfra.

Vil du vide mere om forebyggelse af sengelejekomplikationer ved hjælp af blandt andet højteknologiske senge? Så se Alcyons inspirationsvideo på CareNet Digital her.

Alcyon er medlem af CareNet