Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Middelfart Kommune: Borgerne skal være i fokus, når kommunerne sættes fri

Middelfart Kommune: Borgerne skal være i fokus, når kommunerne sættes fri

12. januar 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Afbureaukratisering af det offentlige, mindre forbrug af timer på dokumentationsopgaver og frie kommuner. Det lyder alt sammen godt, men er ifølge Sten Kock-Hansen, Programchef for Velfærdsaftalen i Middelfart Kommune, lettere sagt end gjort.

I sin årlige nytårstale kunne Danmarks statsminister i år meddele, at regeringen vil afskaffe den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starte helt forfra med en ny ældrelov. Et tiltag, der åbner for, at alle landets kommuner kan lave forsøg med afbureaukratisering.

En omfattende proces

Syv af landets kommuner, de såkaldte Velfærdsaftale-kommuner, som i daglig tale ofte kaldes for frikommuner, har allerede gjort sig en række erfaringer på området i løbet af de seneste par år. CareNet har derfor taget kontakt til én af de syv kommuner, CareNet-medlemmet Middelfart Kommune, og spurgt ind til deres erfaringer med den øgede frihed.

- Frisættelsen af kommuner er mere omfattende end som så. Det er ikke så nemt, som man tror. Hvis det var det, havde man jo gjort det for længe siden. Der er rigtig mange ting at forholde sig til i en sådan proces, og det er vigtigt, at man som kommune er klar til at gå ’all in’ på en række områder, hvis vi for alvor vil mærke effekten af frisættelsen, fortæller Sten Kock-Hansen, som siden marts 2021 har været programchef for velfærdsaftalen i forbindelse med frisættelsen af Middelfart Kommune og uddyber:

- Ser vi på ældreområdet er der flere relevante aspekter, man skal forholde sig til. Blandt andet er både serviceloven og sundhedsloven inde over. Tager man udgangspunkt i mødet med borgeren, sker det typisk i eget hjem og på plejehjem, og den enkelte borger kan have forskellige behov, der kræver, at forskellige fagligheder kommer i brug. Her er det vigtigt, at man får lagt et helhedsperspektiv, så vi sikrer, at borgerne kan få den hjælp, de har brug for. Man skal blandt andet samarbejde med sygeplejen, hjemmeplejen, personer der står for diverse hjælpemidler, levering af mad etc. Der er rigtig mange aktører inde over, og alle led skal være med, hvis vi for alvor skal lykkes med at skabe endnu bedre velfærd.

Borgerne først

Hertil nævner han selv en række anbefalinger til de mange kommuner, der nu blandt andet får frihed på ældreområdet.

- Det er først og fremmest vigtigt at finde ud af, hvad friheden reelt set omfatter. Hvad er vi egentlig gjort fri fra? Hvad kan vi sætte i gang, og hvad kan vi ikke sætte i gang? Og hvad betyder det helt konkret i praksis at være frisat? Det er vigtigt at involvere og inddrage – først og fremmest medarbejdere og ledere, som skal inkorporere tiltagene i deres daglige arbejde, men også civilsamfundet, altså borgere og pårørende, som er dem, der skal have gavn af det i sidste ende. De skal være det centrale omdrejningspunkt for processen, det er dem det handler om. Det hele handler om mere nærhed, og bedre omsorg og pleje. Det at sætte borgeren først er helt centralt, fortæller han og fortsætter:

- Den frihed kommunerne nu får, er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Der er, som sagt, en masse praktiske elementer, der skal være på plads, før man for alvor kan komme i gang, og det er en lang proces – et stort bjerg, der skal bestiges, om man så må sige. Jeg vil derfor opfordre til, at man starter småt, tager små skridt og udvikler videre derfra. Bruger erfaringerne, gode som dårlige, i det videre arbejde. Det kan samtidig være med til at modne organisationen til at løse opgaven med at være frisat – og dermed skabe mere nærhed og bedre omsorg/pleje.

Ifølge Sten Kock-Hansen handler det ikke om at udrydde dokumentationen i de kommunale opgaver, da dokumentation er vigtigt og ligeledes kan have en positiv effekt på plejen.

- For mig at se, skal frisættelsen give anledning til, at vi i kommunerne nu kigger nærmere på alle områder i vores arbejdsprocesser. Der vil være ting, vi ikke umiddelbart kan rykke ved, og som vi ikke, som sådan, er sat fri fra. Men dette er en mulighed for alligevel at se tingene efter i sømmene. Vi skal stadig dokumentere, men kan vi måske gøre det på en ny og smartere måde? Hvad er nødvendigt at dokumentere, og hvad er ikke? Vi skal bruge denne mulighed til at tænke nyt og frit på en måde, vi måske ikke har været vante til, fortæller han.

Vi skal være åbne for nye ideer

I Middelfart Kommune er de så småt begyndt at lave prøvehandlinger på baggrund af nye og eksisterende gode ideer. Og de fleste tiltag handler i høj grad om dét at være til stede i plejen.

- I Middelfart Kommune bruger vi friheden til at prøve nye tiltag af og se, hvad det har af effekt. De fleste prøvehandlinger handler om, at vi skal have mere ’væren’ end ’gøren’, altså have større fokus på at være til stede i plejen, bruge tid på det nære sammen med borgeren og lytte til deres behov lige nu – og så må andre måske mere praktiske opgaver vente lidt. Det kan for eksempel være friheden til at gå en lang tur med den ældre borger. Det er noget, vi ser på lokalt og finder ud af i dialog mellem ledere, medarbejdere og med borger og pårørende. Vi lytter til nye ideer fra alle parter, fortæller Sten Kock-Hansen.

Motiverede medarbejdere skal vise vejen

I nytårstalen opfordrede statsministeren til at lade kommunernes medarbejdere bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Og det udsagn er Sten Kock-Hansen enig i.

- Vores erfaringer med dét at være en Velfærdsaftale-kommune er indtil videre gode. Vi er ikke nået så langt endnu, da det kræver tid, men vi er godt på vej. Vi er ramt af COVID-19 og, som andre kommuner, rekrutteringsudfordringer. Vores primære fokus har været at involvere ledere og medarbejdere, og nu handler det om at sætte arbejdsprocessen fri. Stole på, at vores medarbejdere kan tage de nødvendige selvstændige valg, fortæller han og fortsætter:

- Vi har så mange gode medarbejdere i kommunen, som ønsker at gøre en forskel, og det er i virkeligheden der, vi kan se den største effekt af frisættelsen i Middelfart. Ledere og medarbejdere er åbne for projektet, de har taget godt imod det og er motiverede, fordi de føler, at frisættelsen kan hjælpe med at gøre den forskel. Den forskel, som de egentlig tog deres uddannelse for at gøre - den gode og nære omsorg og pleje, slutter Sten Kock-Hansen.

Middelfart Kommune er medlem af CareNet