Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Dilemmafilm skaber refleksion over egen praksis

Dilemmafilm skaber refleksion over egen praksis

14. oktober 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Hvordan opnår vi et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige medarbejdere, så de på bedst mulig vis kan løse fremtidens kerneopgaver med teknologi?

Den 27. september 2021 deltog digiS-projektet i CareNet Temadagen om træning og rehabilitering med velfærdsteknologi. Her holdt Karen Tambo Christiansen, projektleder på digiS, et oplæg om kompetenceudvikling, teknologitilegnelse, digital læring med udgangspunkt i digiS’ arbejde, der blandt andet satte fokus på, hvordan vi opnår et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige medarbejdere.

Og netop dette er essensen af digiS-projektets arbejde. Projektets mål er at udvikle differentieret kompetenceudvikling til alle målgrupper. Det skal bidrage til, at sundhedsfaglige bedre kan forstå og anvende teknologier inden for sundhedsområdet.

Dilemmafilm

En af digiS-projektets værktøjer er de såkaldte ’Dilemmafilm’. Dilemmafilmene er korte film om forskellige typer af dilemmaer og spørgsmål, som opstår ved brug af teknologi i sundhedspraksis.

Hver dilemmafilm er et eksempel på en situation, hvor teknologi udfordrer den sundhedsfaglige opfattelse af kerneopgaven og relationen til borger/patient. Det kunne for eksempel være, ’Hvordan respekterer jeg borgerens mulighed for indflydelse, når jeg er i tvivl?’ eller ’Hvordan håndterer jeg tvivl om borgeren er klar til teknologien?’ som er eksempler på 2 af 8 dilemmafilm fra digiS-projektet.

CareNet har taget en snak om Dilemmafilmene med projektmedarbejder på digiS, Rikke Storck, uddannelses- og digitaliseringskonsulent hos Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

- Vi har skabt et koncept med dilemmafilmene, som skaber grundlag for reflektion og dialog om egen praksis. Medarbejdere og ledere kan for eksempel anvende visuelle scenarier, i form af dilemmafilmene, til at aktivere forskellige former for refleksion over egen rolle og egen praksis på arbejdspladsen. Disse fælles refleksive processer kan blandt andet bidrage til at fremme forståelsen af samspillet mellem digitalisering og kerneopgave, fortæller hun.

De medvirkende i filmene er skuespillere, men dilemmaerne er baseret på sundhedsfagliges fortællinger fra praksis. På den måde sikrer man, at dilemmaerne både er relevante og genkendelige for dem, der benytter sig af filmene.

- Det er korte film, der stikker kniven ind, der hvor det kan være svært og gøre ondt på de ansatte om man så må sige. Tilbagemeldingerne fra dem, der allerede har benyttet sig af dilemmafilmene, lyder på, at dilemmaerne er både relevante og genkendelige. Vi hører, at filmene giver mulighed for, at man kan forholde sig åbent og nysgerrigt til, hvordan teknologier ændrer ens job og faglighed og muligheder og udfordringer i den forbindelse, forklarer Rikke Storck og fortsætter:

- Filmene kan med fordel afspilles som del af et møde eller kursus, hvor filmene kan bruges som et oplæg til drøftelse af udfordringer og dilemmaer i arbejdet med teknologi. De er konkret hjælp til at organisere det refleksive mødefora, hvor både kerneopgave og arbejdsopgaver løbende belyses og reflekteres.

Til hver dilemmafilm hører en guide til det gode møde omkring filmen. Mødeguiden kan hjælpe til at åbne for forskellige perspektiver på teknologien, få øje på handlemuligheder og styrke fællesskabet på arbejdspladsen og støtte den gode dilemmahåndtering.

Find og prøv dilemmafilmene kvit og frit her.

Vigtigt med gode redskaber, der matcher de øgede krav til medarbejderne

For Rikke Storck er det vigtigt at påpege, at de sundhedsfaglige bliver en drivende kraft, når det gælder om at udnytte nye teknologiske og digitale muligheder til at skabe nye og langt bedre muligheder for patienter og deres pårørende.

Derfor er det ifølge hende vigtigt, at vi giver de sundhedsfaglige de rette værktøjer til dette.

- De sundhedsfagliges nysgerrighed, mod og lyst til at prøve sig frem er afgørende for, at fremtidens sundhedsvæsen lykkes med implementering af teknologi til bedst mulig gavn for patienterne. Derfor er det vigtigt, at vi giver dem de bedst mulige betingelser for deres arbejde. Gode redskaber, der matcher de øgede krav til medarbejderne, forklarer hun og fortsætter:

- Vi skal interessere os meget mere for, hvilke rammer for læring og kompetenceudvikling, vi stiller til rådighed for medarbejderne – så arbejdspladsens rammer meningsfuldt støtter løsningen af kerneopgaven med teknologi og støtter, at medarbejderne kan øve sig i trygge miljøer og afprøve nye roller sammen med borgere.

Det håber hun, at dilemmafilmene kan være med til at sikre.

- Jeg håber, at filmene kan være oplæg til gode dialoger om, hvordan teknologier berører medarbejderne faglighed. Og den nødvendige videndeling af forskellige perspektiver. Vi håber, at dilemmafilmene kan sikre opmærksomhed på, anerkendelse og håndtering af den utryghed og følelse af ambivalens, der kan opstå, når man skal gøre noget andet end, man plejer, for eksempel at sende patienten hjem med ansvar for egne hjemmemålinger, slutter Rikke Storck.

Prøv dilemmafilmene af i dit arbejde

Lyder ovenstående som et interessant værktøj, der kan gavne dit og dine kollegers arbejde?

Så er det heldigvis nemt at finde digiS-projektets 8 dilemmafilm, om:

-          Hvordan står jeg på mål for teknologien?

-          Hvordan respekterer jeg borgerens mulighed for indflydelse, når jeg er i tvivl?

-          Hvordan håndterer jeg tvivl om borgeren er klar til teknologien?

-          Hvordan forholder jeg mig til sundhedsdata fra borgerens egne apps?

-          Hvordan påvirker teknologien mit arbejde?

-          Hvordan vurderer jeg om hjemmemåling er den bedste løsning?

-          Hvilke etiske dilemmaer skaber kunstig intelligens?

-          Hvordan rammer vi balancen mellem teknologi og menneske?

Filmene kan bruges kvit og frit i alle sammenhænge.

Du finder filmene her.

Vil du vide mere om digiS-projektet og deres arbejde, kan du kontakte Rikke Storck på: ristor@rm.dk

Produkterne er udarbejdet i et samarbejde mellem midtjyske kommuner (KOSU), Region Midtjylland, VIA University College, SOSU-skolerne i Midtjylland, Aarhus Universitet og Praktiserende Lægers Organisation.