Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Sådan implementerer du velfærdsteknologi

Sådan implementerer du velfærdsteknologi

29. september 2021

Velfærdsteknologi udvikler sig med hastige skridt, men det er ikke nok blot at investere i et nyt redskab. At få teknologien ud at leve kræver en skudsikker plan for implementering, så værktøjet skaber værdi for borgere og personale. I form af tid, trivsel og selvstændighed. 

Indførelse af velfærdsteknologi er ikke let. God implementering forudsætter, at både organisation og brugere er motiverede og klar til forandring, og lige netop derfor strander mange velfærdsteknologiske projekter før de overhovedet er kommet i gang, fordi deltagerne ender med ’at gøre som de plejer’.

Folkene bag ShowMyDay, som har over 10 års erfaring med at styrke selvhjulpenhed og livsglæde ved hjælp af velfærdsteknologi, har derfor udarbejdet fem trin til at sikre, at velfærdsteknologi i form af digitale hjælpemidler bliver implementeret og kommer i sikker drift. 

Få inspiration og redskaber baseret på praksiserfaring omkring implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der både kan føre til merværdi og give mening i hverdagen for bruger såvel som ’bogholder’ i denne guide.

Trin 1: Find personale, som har et digitalt mindset

Ikke alle pædagoger, lærere, SOSU’er eller ergo- og fysioterapeuter er lige digitale. 

Derfor er det vigtigt nøje at udvælge medarbejdere til eksempelvis et pilotprojekt, som ikke er bange for en computer. Det kunne måske få nogle til at tro, at det er blandt de yngre medarbejdere, man skal begynde. Men sådan er det ikke nødvendigvis.

ShowMyDay’s erfaring er, at selvom teknologiforståelse er vigtig, så er det (mindst) lige så væsentligt at vælge medarbejdere, som kan se koblingen mellem deres faglighed og det digitale. 

Når de hos ShowMyDay hjælper eksempelvis en skole eller et bosted med at implementere ShowMyDay, så hjælper de ikke kun med det tekniske. De hjælper fagfolk med at koble pædagogik og læring til et værktøj, som giver borgeren struktur. 

Jo bedre personalet har fat i både faglighed og teknologi, jo mere gnidningsfri bliver processen. 

Trin 2: Screen borgerne, før du giver dem redskabet

Implementeringen af velfærdsteknologi begynder med et behov hos borgeren. Er der ikke noget behov, eller er behovet et andet end det, som den digitale løsning kan hjælpe med, så er værktøjet ikke det rette for borgeren. 

Ligesom det er tøjet, der skal passe til borgeren – og ikke borgeren, der skal passe til tøjet – skal værktøjet løse et reelt problem eller udfylde et behov.

Derfor er det vigtigt, at fagfolk screener de borgere, som redskabet kunne være relevant for. 

Stil eksempelvis spørgsmål som: Dækker værktøjet det behov, borgeren har? Vil borgeren kunne bruge redskabet? Er dette det rette til netop denne borger? 

Trin 3: Brug erfaringer fra pilotprojekter til at udbrede værktøjet

Hos ShowMyDay har de gode erfaringer med at håndplukke både borgere med særlige behov og personale med et digitalt og fagligt mindset og derefter lave et pilotprojekt. 

Pilotprojekter blotlægger de gevinster, der er ved værktøjet – i ShowMyDay’s tilfælde større selvstændighed og trivsel og mindre angst og stress – og hvilke udfordringer der er på den enkelte institution eller i den enkelte kommune i forhold til implementeringen. 

Disse erfaringer er vigtige at få med, før man udbreder redskabet til flere brugere eller institutioner. 

På den måde sikrer I, at I er endnu mere klare på, hvilke borgere værktøjet er relevant for, og hvordan personalet skal klædes på.

Og apropos at klæde personalet på…

Trin 4: Oplær nøglepersoner til at uddanne kolleger

I nogle kommuner, hvor man bruger ShowMyDay på eksempelvis autisme- og psykiatri-områderne, har man valgt at oplære en håndfuld nøglepersoner. 

Det betyder, at personalet på den enkelte institution altid ved, hvem de skal gå til, hvis de har spørgsmål eller udfordringer til teknikken eller koblingen til det faglige. 

Derved får kommunen også en række ambassadører, som sikrer udbredelse af den konkrete teknologi.

Trin 5: Hold personalet opdateret fagligt og teknisk

Verden ændrer sig. Det samme gør teknologi og mennesker. Derfor er det også vigtigt at tage med i planerne for implementering af velfærdsteknologi, at medarbejderne skal holdes fagligt og teknisk opdaterede løbende.

Det kan I eksempelvis gøre ved at have en ’efteruddannelsesdag’ en gang om året, hvor personalet har mulighed for at sparre og diskutere brugsscenarier af teknologien, tekniske udfordringer og så videre. 

På den måde er personalet trygge ved teknologien, og I øger sandsynligheden for, at den indkøbte teknologi rent faktisk bliver brugt til gavn for både borgere og medarbejdere.

Kom i gang med at implementere velfærdsteknologien

CareNet og ShowMyDay håber, at denne guide kan være med til at sikre god implementering af velfærdsteknologiske løsninger rundt om i landet.

Nu da trinnene er på plads, er det med at komme i gang.

Er du for eksempel interesseret i at se nærmere på ShowMyDay, og hvordan digital, visuel struktur kan hjælpe borgere med særlige behov til en bedre hverdag, kan du læse mere her.

ShowMyDay hjælper fagfolk, som arbejder med borgere med for eksempel autisme, ADHD eller erhvervet hjerneskade, til at skabe selvstændighed og trivsel gennem struktur. 

Kilde: ShowMyDay.dk