Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Styrk din faglige viden med disse 3 CareNet-Temadage

Styrk din faglige viden med disse 3 CareNet-Temadage

29. september 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Gå ikke glip af efterårets CareNet-Temadage. Vi har kogt viden og erfaringer fra kommuner, leverandører og udviklere ned til 3 faglige temadage med udgangspunkt i nutidige, relevante problemstillinger.

Se oversigt over kommende CareNet-Temadage her.

Vores kalender bugner med en række spændende temadage, som du kan deltage i.

Vi har allerede siden slutningen på sommerferien afholdt årets helt store konference for Velfærdsteknologi anno 2021 og senest temadagen om ’Træning og rehabilitering med velfærdsteknologi’ den 27. september med stor succes.

Før jul har vi yderligere tre temadage på programmet, der både informerer og inspirerer dig om et væld af emner inden for velfærdsteknologiområdet, som vi glæder os til at byde velkommen til.

I denne artikel får du et overblik over, hvilke temadage den kommende tid byder på, og hvad du kan forvente af den enkelte temadag.

 

1. CareNet Temadag - Nænsom pleje af sårbare borgere med velfærdsteknologi (26. oktober 2021)

CareNet afholder temadag i samarbejde med CareNet-medlemmerne Køge Kommune og vært Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark på SOSU H i Brøndby. Vi sætter fokus på teknologier og hjælpemidler, der kompenserer og understøtter den daglige drift på plejehjem, demensenheder og plejeboliger til gavn for især borgere med demens eller uro samt deres pårørende og personale.

Vi zoomer ind på løsninger, som understøtter den plejekrævende hverdag - herunder tryksårs- og faldforebyggelse, forflytning, døgn- og søvnrytme, livskvalitet, sansestimulering, sensorbaseret personcentreret omsorg samt digitalt og visuelt tilsyn. Det gør vi med case-oplæg fra kommuner, fagpersoner og aktører fra leverandørfeltet.

Målet med temadagen er at give deltagerne specifik viden om, hvordan teknologi kan være med til at forbedre hverdagen for borgere med blandt andet demens og uro samt deres pårørende og personale.

Du bliver klogere på blandt andet pleje ved hjælp af teknologi i plejesenge, digitale løsninger til tilsyn, sensor- og IOT-baserede løsninger, samt på teknologier, som kan bidrage til en højere grad af nænsom pleje og øget sikkerhed – blandt andet med sansestimulering og -påvirkning.

Hvor: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

Hvornår: 26. oktober 2021 fra 09.00 – 16.00

Læs mere og tilmeld dig her.

 

2. CareNet Temadag - Velfærdsteknologi på socialområdet (03. november 2021)

Er brugen af velfærdsteknologi anderledes på det sociale område end på for eksempel sundheds- og ældreområdet? Hvorfor og hvordan?

CareNet afholder temadag i samarbejde med CareNet-medlem Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden. Vi sætter fokus på brugererfaringer, vidensbaseret dialog, teknologi-cases og erfaringsudveksling på området.

Vi præsenterer en række stærke oplægsholdere, der har stor viden om emnet, indgående kendskab til optimering af velfærdsteknologi samt fokus på brugeroptimering.

Målet for temadagen er, at deltagerne kommer hjem med ny viden og ideer til brug af velfærdsteknologi på socialområdet. Sammen styrker vi netværket og bliver nysgerrige på teknologiernes mange muligheder.

Hvor: Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, Telegrafvej 5, 1. sal, 2750 Ballerup

Hvornår: 03. november 2021 fra 09:00 - 16:00

Læs mere og tilmeld dig her.

 

3. CareNet Temadag - Velfærdsteknologi som middel til at sænke forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demens (17. november 2021)

Hvordan kan velfærdsteknologi anvendes som middel til at sænke forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demens?

For mange borgere med demens får antipsykotisk medicin, og vi har derfor en stor udfordring i at sænke forbruget. Af den grund må vi tænke i nye løsninger - herunder velfærdsteknologi.

CareNet afholder temadag i samarbejde med CareNet-medlemmet Mapia. Vi sætter fokus på de udfordringer, der findes på demensområdet. Herunder mangel på personale, velvære og nedsættelse af medicin.

Udviklingen af velfærdsteknologi går stærkt, og der udvikles hele tiden løsninger og hjælpemidler, som kan understøtte og øge livskvaliteten for mennesker med demens og dermed understøtte processen mod at reducere brugen af antipsykotisk medicin.

Målet med temadagen er at give indbyrdes inspiration og mod til at prøve at gå nye veje – prøve at se mod velfærdsteknologien som en del af løsningen. Vi vil i løbet af dagen forsøge at besvare spørgsmålene:

- Hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe til at sænke forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens?

- Hvordan sikrer vi personcentreret omsorg for vores sårbare borgere med velfærdsteknologi, og samtidig kommer i mål med en af de centrale pejlemærker i den nationale demenshandlingsplan?

Hvor: Health & Rehab Scadinavia, Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København (mødelokale angives snarest)

Hvornår: 17. november 2021 fra 09:00-13:00

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Du kan læse mere om programmer, priser og lignende samt tilmelde dig på de enkelte links under hver af temadagenes beskrivelser.

CareNet glæder sig til at åbne dørene for flere faglige temadage, hvor du kan søge inspiration og viden, som du kan bruge i din hverdag.

Vi glæder os til at se dig!