Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Nyt koncept: Plejehjem i eget hjem

Nyt koncept: Plejehjem i eget hjem

31. august 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Haderslev Kommune afprøver lige nu konceptet ’Plejehjem i eget hjem’ – et koncept, der skal sikre, at flere ældre kan blive i eget hjem og stadig være trygge ved at få den hjælp, de skal have.

Det er langt fra alle ældre, der er vilde med tanken om en plejehjemsplads – også selvom de faktisk har behov for hjælp. Derfor afprøver man i Haderslev Kommune et nyt koncept, der kan holde de ældre i eget hjem i længere tid, uden at gå på kompromis med plejen. Konceptet er udviklet i samarbejde med Public Intelligence, som er et innovationshus med fokus på sundheds- og velfærdsinnovation.

En af de ældre, der forhåbentligt kan få noget positivt ud af det nye koncept, er 95-årige Albrecht Weitling, som har boet i den lille by Hejsager i omkring 30 år.

- Jeg elsker at bo her, og jeg bliver her, til jeg ikke kan mere. Jeg vil ikke miste de sidste venner og bekendte, jeg har heromkring. Hvert andet øjeblik kommer der en og kigger ind, og jeg får fantastisk hjælp af mine naboer også, siger Albrecht Weitling.

Et par gange om dagen får han også gæster i form af kommunens hjemmeplejere, men han vil nødig bytte sit hjem ud med en plejehjemsplads. Efter et kortere ophold på en aflastningsplads mærkede Albrecht Weitling tydeligt, at han trives bedst i eget hjem. 

Som følge af det nye koncept er der dog sket lidt med indretningen i hjemmet. På stuebordet står nemlig en ny iPad, som han skal til at lære at kende, ligesom han har fået et nyt ur, der kan registrere, hvis han falder.

Det betyder, at hans eget hjem indrettes med velfærdsteknologi, som kan hjælpe kommunens medarbejdere med at holde øje med Albrecht Weitling og hjælpe ham på distancen som supplement til de besøg, han stadig får af plejepersonale. 

Vil helst blive hjemme

Den nye løsning er en succes for Albrecht Weitling, og han er langt fra den eneste ældre borger, der ytrer ønske om at blive i eget hjem. Det fortæller Rolf Dalsgaard Johansen, som er direktør for voksen og sundhed i Haderslev Kommune. 

- Det er de færreste, der egentlig ønsker at flytte på plejehjem. Derfor har vi stillet os selv spørgsmålet; hvordan laver vi et tilbud, som reelt skaber værdi for de mennesker, vi er her for? Og det er så her, at det nye koncept, ’plejehjem i eget hjem’, kommer ind i billedet, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Han mener, modstanden mod plejehjem blandt andet hænger sammen med negative historier om forholdene på enkelte plejehjem samt borgernes behov for at bevare friheden. Derudover peger han på, at plejehjemskonceptet ikke har udviklet sig meget over de omkring 60 år, de har eksisteret. 

- Vi er et samfund, som er bygget op om individualister, og de fleste ser deres egen uafhængighed som det ultimative, så det at stå i en livssituation, hvor du skal acceptere, at du er afhængig af andre, tangerer en livskrise for de fleste. Det er det, jeg tror, at folk er bange for, forklarer Rold Dalsgaard Johansen og fortsætter:  

- Jeg kunne godt drømme om, at vi lykkes med at nå til det punkt, hvor folk tænker: ’Jeg kan godt have et godt liv med demens, selvom jeg er afhængig af andre’. Men vi skal først acceptere den præmis, at der er en grundbekymring hos alle mennesker om, hvad sker der nu, når jeg er nødt til at overlade ansvaret til andre. Og når vi har accepteret den præmis, så kan vi tage bestik af det. Og det er det, vi har gjort.

Ifølge Rolf Dalsgaard Johansen er det nye koncept ikke et opgør med plejehjemmene, men i højere grad et opgør med, hvem plejehjemmene er til for. Der er brug for at brede paletten ud, for der er mange, der har forskellige tanker om, hvordan de drømmer om at have det som ældre. Derfor er det, ifølge Rolf Dalsgaard Johansen, enormt vigtigt at holde fast i en udvikling som denne for at kunne opretholde det liv, mange gerne vil leve. 

Væk fra servicepakkerne

Det er dog langt fra alle borgere, der vil have glæde af det nye koncept, og derfor ser Rolf Dalsgaard Johansen stor vigtighed i at lave en gennemarbejdet forundersøgelse af den enkelte borger og deres livssituation, før konceptet kan udrulles.

- Vi tager en snak om, hvad de kunne tænke sig, og hvad de drømmer om, og ud fra det vurderer vi, om det er en livssituation, hvor vi tror, vi kan lykkes med plejehjem i eget hjem. Herefter finder vi så ud af, hvilken pakke vi kan stykke sammen til den enkelte, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Her er det kunsten at tage det gode fra plejehjemmene og implementere i borgernes hjem og samtidig tilbyde lidt mere end det, hjemmeplejen kan. 

- Plejehjem i eget hjem er et supplerende tilbud. Borgernes hjem bliver indrettet med velfærdsteknologi, og vi løsriver os fra vores servicepakker og tilrettelægger det efter, hvad der er vigtigt for den enkelte. Vi kobler sygepleje, hjemmepleje og terapeuter sammen og skaber et alternativ til det kommunale serviceniveau, forklarer Rolf Dalsgaard Johansen og fortsætter:

- Gennem teknologien kan vi understøtte den enkelte borgers uafhængighed ved eksempelvis at give borgerne et tryghedsbesøg via en skærm, eller at borgeren er udstyret med et ur, som registrerer, om de falder. Udgangspunktet for hjælpen til den enkelte borger er, hvad de oplever, at de har brug for – frem for vores servicebeskrivelser. Samtidig har vi fokus på, at borgeren møder et fast team af sundhedsfaglige, sammenhæng og kontinuitet, som er noget af det, vi lykkes med på vores plejehjem, og som vi kan tage over i det her projekt. Vi gør brug af de ting, som er vigtige for, at vores borgere kan fortsætte deres liv i eget hjem.

I Haderslev Kommune har man dog været meget opmærksomme på, at ”Plejehjem i eget hjem”- konceptet ikke skal efterlade nogen ældre ensomme. 

– De mennesker, som er kandidater til det her projekt, er jo svækkede på den ene eller den anden måde, og dermed er de heller ikke så udadgående. Vi vil gerne undgå, at nogle sidder og bliver ensomme, og derfor har vi arbejdet med, om vi skal lave skærmbaserede madklubber kombineret med det at mødes fysisk engang i mellem eller buddy-ordninger. Det er noget, vi har meget opmærksomhed på, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Bliver dobbelt så mange 

For kommunen har det været vigtigt at tænke i nye løsninger for kommunens ældre borgere, da kommunen, ligesom mange andre kommuner rundt om i landet, kan se frem til, at antallet af ældre over 80 år er fordoblet om 10 år, samtidig med, at vi ifølge FOA kommer til at mangle 40.000 medarbejdere i ældreplejen i 2028 – et emne CareNet sætter fokus på den 14. september 2021 under konferencen for Velfærdsteknologi anno 2021.

- Det gør selvfølgelig, at vi er på udkig efter flere løsninger – og også løsninger, som bidrager til, at de ældre kan holde sig friskere længere tid og have en højere livskvalitet. Vi vil gerne kunne spotte behovene, inden de opstår, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Selvom kommunen naturligvis også har øje for økonomien, og der er investeret penge i forsøget med plejehjem i eget hjem, advarer Rolf Dalsgaard Johansen mod at sætte økonomien for meget i fokus.

- De mennesker, som er med i forsøget, ville jo være her alligevel, så i virkeligheden bruger vi jo bare pengene på en anden måde. Man skal passe på med at sætte for meget fokus på økonomien fra start, når man laver et stykke udviklingsarbejde som dette. Man skal tillade sig selv at blive klogere, samle data og se på effekter også for at kunne se potentialet i det. Men vi har da et bestyrket grundlag for at sige, at der også er økonomiske effekter af det, siger han og tilføjer: 

- Det er bare ikke det, der er ærindet, og det skal ikke stjæle billedet fra, at vi her ønsker at skabe et alternativ for de mennesker, som gerne vil blive sammen med deres ægtefælle og i deres egne rammer. Det er det, der driver os.

Haderslev Kommune ser i efteråret nærmere på effekterne, inden kommunen arbejder videre med at kunne tilbyde plejehjem i eget hjem til flere borgere.

Haderslev Kommune er medlem af CareNet