Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet ønsker dig en god sommer!

CareNet ønsker dig en god sommer!

01. juli 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet går på sommerferie, men vender tilbage med et nyt nyhedsbrev torsdag den 5. august. Indtil da, får du her en status på første del af året samt et overblik over kommende CareNet-events i efterårssæsonen 2021, som du bare ikke må misse.

Den første del af året 2021 går på hæld – og det har været et særdeles spændende halvår i CareNet-regi. Som afslutning på foråret vil vi i denne artikel benytte muligheden for at ønske jer alle en god sommer, gøre status på foråret og se frem mod et travlt og spændende efterår.

Status på foråret 2021

Hverdagen i 2021 har indtil videre været præget af coronapandemien og de dertilhørende restriktioner, hvilket har haft stor indflydelse på CareNet’s normale format. Derfor har CareNet i den første del af 2021 haft stor fokus på det digitale.

Coronapandemien blev startskuddet på et nyt koncept under CareNet kaldet CareNet Digital. CareNet Digital løb for alvor af stablen den 23. februar med webinaret ’Sansestimulerende træning og rehabilitering med velfærdsteknologi’.

Siden da har vi i alt afholdt 11 webinarer samt været involveret i yderligere et webinar, uden dog selv at afholde det, med et samlet antal af deltagere på 975 personer. Der har altså været stor tilslutning til vores digitale alternativer, og det er noget vi selvfølgelig tager med os videre.

Derudover gik vi i foråret live med CareNet Digital’s helt egen hjemmeside til faglig vidensformidling af velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler mellem aktørerne på det velfærdsteknologiske felt i Danmark.

Formålet med CareNet Digital er at løse problematikken i forhold til at skabe visuel, narrativ videndeling i en ressourceknap tid – og initiativet er blevet taget rigtig godt imod.

CareNet Digital’s hjemmeside indeholder i dag en række videoer, som er lavet i samarbejde med CareNet-medlemmer. I videoerne præsenteres medlemsvirksomheden og en velfærdsteknologisk løsning, hvorefter videoerne kan tilgås af for eksempel kommuner og fagpersoner i et digitalt onlinekatalog over velfærdteknologiske løsninger og hjælpemidler, når det passer den enkelte medarbejder.

Samtidig danner videoerne grundlag for CareNet Digitals webinarer, som ligeledes optages og deles efterfølgende på CareNets kanaler.

Besøg CareNet Digital her.

Ser frem mod efteråret

Efter sommerferien har vi allerede planlagt en lang række events, som vi glæder os til at byde velkommen til. Udviklingen i samfundet omkring coronarestriktioner ser lovende ud, og vi ser frem til et travlt og spændende efterår, hvor vi endelig får mulighed for at mødes fysisk igen.

CareNet har indtil videre planlagt at afholde en konference og tre temadage, som både informerer og inspirerer dig om et væld af emner inden for velfærdsteknologiområdet. Vi lægger ud med den store årlige konference, Velfærdsteknologi anno 2021, som afholdes den 14. september 2021.

På vegne af alle bag CareNet ønskes I en rigtig god og varm sommer. Vi glæder os til at se jer fysisk igen, når CareNet åbner op for en spændende efterårssæson!

Få det fulde overblik over CareNet’s kalender for efterårssæsonen herunder.

 

1. Konference - Velfærdsteknologi anno 2021 (14. september 2021)

CareNet inviterer til en dag i velfærdsteknologiens tegn til den nationale konference Velfærdsteknologi anno 2021, som vi afholder den 14. september 2021 i Odense Congress Center (OCC). Det sker i samarbejde med brancheforeningen Danish.Care og Teknologisk Institut.

Temaet for årets konference er FÆRRE HÆNDER - MERE OMSORG. CareNet, Teknologisk Institut og Danish.Care’s undersøgelse af velfærdsteknologien i de danske kommuner fra 2020 viste en vedvarende og let stigende erkendelse af velfærdsteknologiens nødvendighed for at kunne fastholde velfærdsniveauet i de danske kommuner.

Det skyldes blandt andet den forventede mangel på varme hænder i fremtiden. Ifølge FOA kommer vi til at mangle 40.000 medarbejdere i ældreplejen i 2028. Det er et stort problem for social- og sundhedssektoren i Danmark, som vil blive sat under et stort pres.

Vi sætter under konferencen fokus på netop denne problemstilling, hvor vi vil forsøge at besvare spørgsmålene:

Kan velfærdsteknologi medvirke til at sikre varme hænder, hvor der er mest brug for dem i fremtidens nære sundhedsvæsen? 

Hvordan uddanner vi fremtidens sundhedsprofessionelle i brugen af velfærdsteknologi og hjælpemidler?

Hvordan ser fremtiden ud for velfærdsteknologi i kommunerne - ikke mindst på bagkant af COVID-19-pandemien og en ny, sundhedsmæssig virkelighed i kommunerne? 

Hvor: Odense Congress Center (OCC)

Hvornår: 14. september 2021 fra 09:00 - 16:00

Læs mere og tilmeld dig her. 

 

2. CareNet Temadag - Træning og rehabilitering med velfærdsteknologi (27. september 2021)

Overskriften for dagen er: Hvor søger jeg min fremtidige faglige viden i forhold til velfærdsteknologi til træning og rehabilitering?

Den enkelte borgers behov og situation er et centralt omdrejningspunkt for Temadagen – og vi skal i fællesskabet mellem aftager- og producentfeltet især se på teknologitendenser inden for fagområdet.

Vi kommer omkring en række forskellige teknologiske løsninger og faglige oplæg - især fra VIA University College og samarbejdspartnere i Region Midt.

Via cases og ny faglig viden skal vi se på løsninger og teknologi-demonstrationer til træning og rehabilitering med velfærdsteknologi – fra sengeliggende patienter på hospitaler, til løsninger til tidlig rehabilitering på regionalt og kommunalt niveau samt digitale teknologier til hjemmetræning, herunder apps og virtual reality, samt nye tendenser inden for hjælpemidler til større frihed og selvhjulpenhed.

Hvor: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Hvornår: 27. september 2021 fra 08:30 – 16:00

Læs mere og tilmeld dig her.

 

3. CareNet Temadag - Velfærdsteknologi på socialområdet (03. november 2021)

Er brugen af velfærdsteknologi anderledes på det sociale område end på for eksempel sundheds- og ældreområdet? Hvorfor og hvordan?

CareNet afholder temadag i samarbejde med CareNet medlem Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden. Vi sætter fokus på brugererfaringer, vidensbaseret dialog, teknologi-cases og erfaringsudveksling på området.

Vi præsenterer en række stærke oplægsholdere, der har stor viden om emnet, indgående kendskab til optimering af velfærdsteknologi samt fokus på brugeroptimering.

Målet for temadagen er at deltagerne kommer hjem med ny viden og ideer til brug af velfærdsteknologi på socialområdet. Sammen styrker vi netværket og bliver nysgerrige på teknologiernes mange muligheder.

Hvor: Jonstrupvang, Chr. Hauchs Alle 11, 3500 Værløse

Hvornår: 03. november 2021 fra 09:00 - 16:00

Læs mere og tilmeld dig her.

 

4. CareNet-Temadag på messen "Health & Rehab Scandinavia" (17. november 2021)

Traditionen tro afholder CareNet en temadag under messen "Health & Rehab Scandinavia".

På temadagen lægger vi vægt på faglighed og netværk gennem inspirerende oplæg om velfærdsteknologi og hjælpemidler. Vi er i fuld gang med at planlægge programmet for dagen.

Efter et inspirerende, fagligt program afslutter vi temadagen med fælles frokost i Bella Center Copenhagen (fælles for dem der har lyst), hvorefter der er mulighed for en guidet tur på messen i grupper eller på egen hånd.

Hvor: Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S

Hvornår: 17. november 2021 10:00 - 13:00

Læs mere og tilmeld dig her.