Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Qwiek.up skaber ro og gode oplevelser for borgerne på tre enheder i Horsens Kommune

Qwiek.up skaber ro og gode oplevelser for borgerne på tre enheder i Horsens Kommune

24. juni 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Ny rapport fra Horsens Kommune præsenterer en række positive effekter ved brugen af Qwiek.up efter en 6 ugers lang afprøvning af produktet på tre enheder i kommunen.

Qwiek.up er et velfærdsteknologisk produkt specielt udviklet til anvendelse indenfor oplevelsesorienteret pleje. Med Qwiek.up kan du skabe en oplevelse i alle typer rum gennem projektioner på væggen eller loftet ledsaget af lyde og musik.

Inden for ældreplejen stræber Qwiek.up efter at fremme en følelse af velvære og opretholde livskvaliteten. Inden for handicapplejen fokuserer Qwiek.up på at øge borgerens trivsel. Mennesker med mentale handicap lider ofte af under- og overstimulering, hvilket kan reducere følelsen af velvære. Dette kan reguleres ved at anvende oplevelsesorienteret pleje, herunder sansestimuli i borgerens egne velkendte omgivelser.

Afprøvning i Horsens Kommune

Det er netop inden for disse områder Qwiek.up er blevet afprøvet i Horsens Kommune. Tre enheder har været med i afprøvningen. Ternevej, som er et aflastnings- og botilbud for børn og unge med fysisk eller psykiske handicap, Islandsvej, som er et aktivitets- og udviklingstilbud for borgere med psykiske eller sociale udfordringer og Malteriet, som er en plejeboligenhed for borgere med demenssygdom.

Udviklingskonsulent i Horsens Kommune,Malene Storgaard Jensen, fortæller:

- Vi har afprøvet Qwiek.up i seks uger på tre enheder i kommunen. Her har 2-3 medarbejdere samt 3-5 borgere fra hver af de tre enheder deltaget i afprøvningen. For hver af de deltagende borgere er der på forhånd beskrevet i hvilke situationer, man ønskede at bruge løsningen, og hvad man ønskede at opnå med afprøvningen. Derpå har medarbejderne ført logbog igennem afprøvning, for at samle så mange erfaringer som muligt.

På Ternevej har både personalet og børnene udtrykt stor begejstring for brugen af Qwiek.up. I logbøgerne ses det tydeligt, at for børn med høj aktivitet er det med hjælp fra Qwiek.up muligt for børnene at finde ro både i løbet af dagen, men specielt ved sengetid.

I logbogen beskrives det, at Qwiek.up er med til at skabe balance og træne hjerneaktivitet ved hjælp af de lys og indtryk i forbindelse med hjerneskadede børn. Qwiek.up har blandt andet hjulpet en hjerneskadet dreng til at finde ro om aftenen. Personalet oplever, at drengen forbliver rolig og drengen fortæller selv, at det er ’fantastisk’ at ligge og lytte til efterårets lyde fra blade, vand og blæst.

På Islandsvej er Qwiek.up blevet brugt i forbindelse med grupper. Her mødes flere borgere, som sammen sidder og hører musik eller ser billeder. Det vækker minder frem hos flere af borgerne, som enten nynner med på musikken, eller får vækket minder fra de billeder, der vises.

Fælles for personalets observationer er, at borgerne er nysgerrige på Qwiek.up og meget gerne vil sidde og kigge med på billederne. Personalet oplever en generel ro og afslappethed omkring dem, når Qwiek.up er i brug.

På Malteriet har brugen af Qwiek.up ligeledes hjulpet til at give en ro. Qwiek.up har ifølge personalet også givet mulighed for dialog med borgeren, hvilket er med til at give gode oplevelser og forstærke relationerne.

Det opleves, at Qwiek.up er med til at give en ro og en følelse af nærvær for borgeren. For eksempel fortæller personalet om en borger, som er meget højtråbende og sur. Under brugen af Qwiek.up, som viser en film af et akvarie, oplever personalet, at borgeren taler med omkring, det hun oplever, og der opnås en rolig stemning, som også fortsætter efterfølgende.

Tilfredshed med brugen af Qwiek.up

I den overordnede oplevelse af brugen med Qwiek.up, fortæller personalet, at projektoren har været nem og overskuelig at bruge. De fortæller at introduktionen til Qwiek.up ’en har været god, og at den efterfølgende har været enkel at bruge og nem at introducere til resten af personalet.

Den smarte opsætning af Qwiek.up gør, at den er nem at flytte rundt med, og alle enheder er enige om, at det er en væsentlig og vigtig faktor i forhold til andre afprøvede teknologier.

67% af personalet har svaret, at de er meget tilfredse med den måde Qwiek.up bruges på i forbindelse med aktiviteter, og 73% har svaret ’meget godt’ når det kommer til spørgsmålet om øget velvære hos borgeren.

De endelige overvejelser efter endt prøveperiode for Qwiek.up er overvejende positive. Der er stor opbakning til Qwiek.up, som en del af hverdagens rutine i de afprøvede enheder, og personalet oplever stor glæde hos borgerne. Allerede efter bare seks ugers prøveperiode svarer 45 % af medarbejderne, at Qwiek.up allerede er fast del af borgerens daglige rutine.

- Ifølge vores undersøgelser går det igen fra alle tre enheder, at Qwiek.up har fanget flere borgere end først antaget. Personalet oplever, at borgerne bliver nysgerrige, når personalet tænder Qwiek.up i fællesrummene. Medarbejderne oplever ligeledes, at borgere, der normalt ikke taler sammen, får en dialog i gang på baggrund af det, der vises på billederne, forklarer Malene Storgaard Jensen og fortsætter:

- Personalet ser frem til at have Qwiek.up som en fortsat del af hverdagen, og mener, at både unge og ældre borgere vil få stor gavn af modulerne. Specielt muligheden for at kunne lave egne personlige USB-moduler med egne minder og billeder er noget, som alle enheder ser som en god mulighed til borgerne.

I løbet af prøveperioden har 36 % af medarbejderne afprøvet personlige moduler, hvor personale eller familie har sat billeder ind fra større begivenheder, personlige oplevelser eller ferier.

De personlige moduler har vist effekt på nogle borgeres hukommelse. Samtidig vil de personlige moduler kunne hjælpe personalet til yderligere dialog med borgerne og skabelse af tryghed i situationer, der kan være svære for borgeren.

Helt overordnet set har medarbejderne i spørgeskemaet givet Qwiek.up en gennemsnitskarakter på 8,8 ud af 10, hvilket må siges at være rigtig godt på baggrund af en forholdsvis kort afprøvningsperiode.

Personalet har også selv oplevet en ændring i egen adfærd ved brug af Qwiek.up’en, og giver udtryk for, at de selv er blevet mere opmærksomme på eget stemmeleje og egne bevægelser. De kan selv mærke, at den hjælper til at geare ned i situationer, hvor det kræves.

Afprøvningen af Qwiek.up på de tre enheder har været så god, at Horsens Kommune har valgt at beholde maskinerne.

- Vi er nu i gang med at sprede viden om de gode erfaringer fra afprøvningsprojektet, for senere at afklare, om der skal indkøbes maskiner til flere enheder i Kommunen, slutter Malene Storgaard Jensen.

Qwiek og Horsens Kommune er medlemmer af CareNet