Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Mød en oplægsholder på Velfærdsteknologi anno 2021

Mød en oplægsholder på Velfærdsteknologi anno 2021

22. juni 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Færre hænder i plejen - hvordan hænger det sammen med øget selvstændighed, øget livskvalitet og øget kvalitet i medicingivningen? Lyt til en kommunes erfaringer med at anvende en medicineringsrobot på konferencen.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen som deltager eller udstiller her.

Når CareNet, Teknologisk Institut og Danish.Care igen i år sætter velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale konference, Velfærdsteknologi anno 2021, den 14. september 2021 i Odense Congress Center (OCC), får du mulighed for at lytte til en række spændende oplæg.

Vi giver dig i denne artikel en introduktion til en af oplægsholderne på konferencen, Den Sociale Hjemmepleje i Københavns kommune og Evondos, som vil gøre os klogere på, hvordan færre hænder i plejen hænger sammen med øget selvstændighed, øget livskvalitet og øget kvalitet i medicingivningen.

Kvalitet og sikkerhed for både borgere og personale

Når danske kommuner med et hårdt presset sundhedssystem vurderer, hvilken velfærdsteknologi, der skal ud til borgerne, er selvstændighed, selvhjulpenhed og livskvalitet i fokus. Samtidig ser man også på, hvor teknologien kan optimere arbejdsgange og bidrage til, at man arbejder smartere.

En rundspørge i en række kommuner, som har afprøvet og implementeret medicineringsrobotter på det sociale område fra CareNet-medlemmmet, Evondos, viser, at robotterne kan skabe rigtig god værdi for borgerne og samtidig giver mulighed for procesoptimering for kommunen.

Med robotten får borgeren hjælp til at følge deres ordinerede medicinske behandling. Medicineringsrobottens formål er at sørge for, at borgeren får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, og at doser, der skal tages senere, opbevares utilgængeligt for borgeren i en aflåst medicinbeholder.

Den Sociale Hjemmepleje i Københavns kommune, har i perioden juni 2020 til oktober 2020 kørt et pilotimplementeringsprojekt, hvor Evondos E300, er blevet afprøvet.

Projektet har netop haft til formål at omlægge Den Social Hjemmeplejes sygepleje fra en kompenserende til en rehabiliterende tilgang, hvor borgernes egne kompetencer er i hovedsædet.

Kommunen vil på konferencen dele ud af deres erfaringer med brugen af Evondos E300 under pilotimplementeringsprojektet, hvor de blandt andet vil komme ind på, hvordan robotten kan bidrage positivt i det daglige arbejde med medicindosering – set ud fra borgernes såvel som personalets perspektiv.

Kan en robotteknologi som medicineringsrobotterne være med til at sikre øget selvstændighed, øget livskvalitet og øget kvalitet i medicingivningen for borgerne? Og hvad kan medicineringsrobotterne bidrage med i en tid, hvor antallet af varme hænder i plejen er under pres? - Tilmeld dig og få svarene den 14. september på Velfærdsteknologi anno 2021.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen som deltager eller udstiller her.

Københavns Kommune og Evondos er medlemmer af CareNet