Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Større selvstændighed og frihed til borgere, der anvender medicineringsrobot

Større selvstændighed og frihed til borgere, der anvender medicineringsrobot

03. juni 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Borgere i Holstebro Kommune oplever øget selvstændighed og selvhjulpenhed med medicineringsrobotten fra Evondos. En velfærdsteknologisk løsning, som ikke blot gavner borgerne, men også frigiver varme hænder til andre opgaver i plejen.

Når danske kommuner med et hårdt presset sundhedssystem vurderer, hvilken velfærdsteknologi, der skal ud til borgerne, er selvstændighed, selvhjulpenhed og livskvalitet i fokus. Samtidig ser man også på, hvor teknologien kan optimere arbejdsgange og bidrage til, at man arbejder smartere.

Brugen af robotløsninger til for eksempel medicinering løser nogle af disse udfordringer for borgerne. En rundspørge i en række kommuner, som har afprøvet og implementeret medicineringsrobotter på det sociale område fra CareNet-medlemmmet, Evondos, viser, at robotterne skaber rigtig god værdi for borgerne og samtidig giver mulighed for procesoptimering for kommunen.

Med robotten får borgeren hjælp til at følge deres ordinerede medicinske behandling. Medicineringsrobotten sørger for, at borgeren får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, og at doser, der skal tages senere, opbevares utilgængeligt for borgeren i en aflåst medicinbeholder.

- Vi er rigtig glade for at kunne bidrage til borgerens rehabilitering ved, at skabe optimale betingelser for, at borgeren kan varetage sin egen medicinadministration, siger Dorte Fabricius, National Sales Manager hos Evondos, og fortsætter:

- Den værdighed, som ligger i selv at kunne mestre sin hverdag, er noget, som ligger os meget på sinde. Vi er også glade for, at de ansatte oplever mindre stress og nedsat risiko for medicin afvigelser/UTH’er, når medicineringen bliver digitaliseret.

Øget livskvalitet og større selvstændighed i Holstebro Kommune

I Socialplejen i Specialcenter Skovvang i Holstebro Kommune undersøgte man en række velfærdsteknologiske løsninger for at finde ud af, hvilke der var mest relevante og værdiskabende i det daglige arbejde. Strategien er at bidrage positivt til kvaliteten af plejen og den kvalitet, som de forskellige velfærdsteknologiske løsninger står for. Desuden skal løsningerne også ligge inden for en overskuelig økonomisk ramme.

Valget i social- og sundhedsfagligt team i Holstebro Kommune faldt blandt andet på Evondos medicineringsrobot, som både bruges til borgere på bosteder og borgere, der bor i eget hjem. Alle borgere har tilknytning til Socialafdelingen i Holstebro Kommune.

I Social og sundhedsfagligt team har borgerne komplekse sociale problemstillinger med behov for hjælp til sundhedsfaglige indsatser. Julie Sørensen er sygeplejerske i Social- og sundhedsfagligt team i Holstebro Kommune, og har daglig kontakt til borgere med sociale udfordringer. Hun fortæller følgende:

- Målgruppen for medicineringsrobotterne på det sociale område er meget bred. Her bruges medicineringsrobotten til flere typer borgere med for eksempel misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer og tilpasningsproblemer. Den kan benyttes i forbindelse med borgere i substitutionsbehandling for rusmidler, borgere med hjerneskade og svære kognitive forstyrrelser samt borgere med følgesygdomme opstået på grund af livsstil, siger hun.

Julie peger på, at robotten for eksempel giver rigtig god mening for borgere med følgesygdomme, herunder KOL, som ikke kan gå særlig langt uden, at det vil tage dem længere tid og dræne dem for energi til andre gøremål i løbet af en dag. Robotten gør noget godt for deres livskvalitet.

- Til borgere med følgesygdomme grundet livsstil bruger vi medicineringsrobotten, så de ikke skal ud at hente medicin. Det giver mere overskud til andre aktiviteter. Det fremmer deres livskvalitet, at de kan klare medicineringen selv i hjemmet. Robotten betyder også, at de ikke får besøge af social- og sundhedsfagligt team hver dag, forklarer hun.

Ifølge Julie Sørensen har borgere i substitutionsbehandling for rusmidler ligeledes stor gavn af ikke at skulle vente på besøg fra medarbejdere fra socialplejen hver dag.

- Disse borgere er besværet af at komme på Rusmiddelcenteret i Holstebro en gang dagligt. Med robotten frigøres de fra personalet og opnår større selvstændighed i deres hverdag. Den samme feedback kommer fra borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau, fortæller Julie og fortsætter:

- Robotten skaber værdi for både borgere og os i socialplejen, da vi også nyder godt af, at de bliver mere selvstændige.

Frigiver tid til andre opgaver

I en anden kommune oplever de ligeledes succes med brugen af medicineringsrobotten. Ann Kronvold arbejder som sygeplejerske i en kommunal sundhedsenhed, hvor Evondos’ medicineringsrobot benyttes til en særlig profil på en borger.

Hun fortæller, at der på grund af særlige omstændigheder tidligere skulle to sundhedsfaglige medarbejdere samt en sikkerhedsperson til, når borgeren skulle have medicin hver dag.

Med Evondos medicineringsrobot kan man nu give borgeren mulighed for selv at tage medicinen de tre gange om dagen, som er nødvendigt. I dag betyder det, at man nu aflægger besøg hos borgeren en gang hver 14. dag, når der skal påfyldes medicin.

Man er altså gået fra at have to sundhedsfaglige medarbejdere, der besøgte borgeren hver dag, til nu at have dem til at aflægge besøg hos borgeren hver 14. dag. Samtidig er borgernes liv ændret til, at de nu selv – med hjælp fra medicineringsrobotten – skal tage deres medicin til den rette tid.

- Evondos medicineringsrobot giver borgere en rigtig god mulighed for øget selvhjulpenhed og selvstændighed, hvilket i sig selv er rigtig positivt. Som en ekstra bonus er medicineringsrobotten samtidig med til at frigøre tid til andre vigtige opgaver i plejen for sundhedspersonalet, hvilket ligeledes er rigtig positivt, da vi i dag, og sandsynligvis i endnu højere grad i fremtiden, er presset på antallet af varme hænder i sundhedssektoren, forklarer Ann Kronvold.

Evondos er medlem af CareNet