Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Webinar: Gevinster og muligheder ved stole som hjælpemiddel til personer med funktionsnedsættelser

CareNet-Webinar: Gevinster og muligheder ved stole som hjælpemiddel til personer med funktionsnedsættelser

04. maj 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Hvordan kan man hjælpe borgere med nedsat funktionsniveau til et mere selvstændigt liv? Vær med, når CareNet Digital – i samarbejde med VELA og Aalborg Kommune – sætter scenen for et fagligt webinar omgevinster og muligheder ved stole som hjælpemiddel til personer med funktionsnedsættelser.

Tilmeld dig her.

Når borgere ved hjælp af VELA-stolen får hjælp til selvhjælp, forbedres hjemmeplejens arbejdsbelastning og kommunens økonomi – men vigtigst af alt forbedres borgernes livskvalitet.

Få inspiration fra en konkret case i Aalborg Kommune, når CareNet Digital inviterer til en faglig og inspirerende time i samarbejde med Charlotte Nielsen, selvhjælpskoordinator og fysioterapeut i Aalborg kommune, og Wivi Akselbo, velfærdskonsulent i VELA.

Sammen vil de gøre os klogere på, hvordan deres samarbejde resulterede i, at de enkelte borgere opnåede større gevinster i form af øget selvstændighed. For flere borgere resulterede samarbejdet i, at de selv kunne mestre at vaske tøj, lave let madlavning, gøre toiletbesøg uden fald, sidde ret uden smerter samt genvinde energien til at få besøg af børnebørn.

- VELA-stolen gør det muligt for borgere med funktionsnedsættelse at sidde ned ved aktiviteter, hvor man normalt ville stå op. Derudover kan stolen have en elektrisk højdeindstilling, der kan hjælpe den enkelte borger langsomt og sikkert på benene, så borgeren undgår svimmelhed eller tab af balance, forklarer Wivi Akselbo og fortsætter:

- På den måde minimerer stolen risikoen for fald betydeligt, uden at borgeren mister muligheden for at deltage aktivt i hverdagen.

Bliv klogere på, hvilke overvejelser man med fordel kan gøre sig i valget af den bedst egnede stol til den enkelte borger, og hvilke gevinster det medfører, når Wivi Akselbo deler ud af sin viden og erfaring med implementering af VELA-stole i kommunerne.

Charlotte Nielsen fortæller om, hvilke overvejelser og tiltag hun foretog i forbindelse med visiteringen af VELA-stolemodellerne, set ud fra kommunens perspektiv. Charlotte vil endvidere fortælle om den gevinst, Aalborg Kommune opnåede, og hvordan hun oplevede borgernes efterfølgende livsgnist.

Om det kommunale samarbejde

VELA har på baggrund af et kommunalt projektsamarbejde med Charlotte Nielsen, som på daværende tidspunkt var ansat i en anden jysk kommune, erfaret, at valget af VELA-stolemodel er afgørende for den gevinst, det bliver muligt at opnå.

VELA har sammen med Charlotte Nielsen genbesøgt borgere, der har fået visiteret en VELA-stol, og som samtidig har fået visiteret meget praktisk hjælp fra hjemmeplejen. Sammen genvurderede de borgernes situation og behov ud fra, hvad borgerne havde svært ved, og hvad de ønskede at mestre af daglige gøremål. Herudfra blev den oprindelige VELA-stol udskiftet med den stolemodel, som bedst egnede sig til den enkelte borger.

Formålet var at undersøge borgernes mulige gevinst. Én borger genvandt mestring af så mange daglige gøremål, at hun fik en følelse af at have fået livet tilbage, og hun frasagde sig efter 3 uger med stolen 3,5 times hjemmepleje om ugen. Det påvirkede både borgerens livskvalitet betydeligt, og samtidig sparede det kommunen for ressourcer.

- Vi mangler menneskelige ressourcer i sundheds- og velfærdssektoren i Danmark i dag, og vi vil komme til at opleve en endnu større mangel på menneskelige ressourcer i fremtiden. Derfor må der kigges på alternativer, som for eksempel VELA-stolen – hvilket i får mulighed for ved deltagelse i webinaret, forklarer Wivi Akselbo og fortsætter:

- Ved brug af stolen understøttes plejepersonale og pårørende, da stolen sikrer at borgeren bliver mere selvstændig, så ekstern hjælp kan reduceres eller helt fjernes, hvilket frigiver tidsressourcer til andre opgaver – det er netop denne case et godt eksempel på.

Bliv klogere på VELA

CareNet-medlem VELA udvikler stole, som understøtter mennesker med funktionsnedsættelser og faldende funktionsniveau til et mere selvstændigt liv, hvor de kan udføre flere hverdagsaktiviteter selv. En VELA-stol kan holde borgere længere i eget hjem og nedsætte eller udskyde behovet for hjemmehjælp. Se inspirationsvideo om VELA her.

Webinaret afholdes den 25. maj 2021 fra 13.00-14.00. Deltagelse i webinaret er gratis og åbent for alle – så prik gerne din kollega på skulderen.

Tilmeldingsfrist: 24. maj 2021.

Tilmeld dig webinaret her.

Læs mere om webinaret her.

Videomateriale er udviklet i samarbejde med CareNet-medlem Mapia.

VELA og Aalborg Kommune er medlemmer af CareNet.