Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Webinar: Samarbejdsplatform skal udvide plejepersonalets værktøjskasse i mødet med borgeren

CareNet-Webinar: Samarbejdsplatform skal udvide plejepersonalets værktøjskasse i mødet med borgeren

07. april 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

CARE-CALL’s platform til plejehjemssektoren samler relevante data på den enkelte borger i en lettilgængelig værktøjskasse, så plejemedarbejderne let kan finde relevant data i arbejdet med plejeindsatsen for den enkelte.

Tilmeld dig her.

Tirsdag den 11. maj 2021 stiller CareNet Digital skarpt på, hvordan vi gør ældreplejen smartere med digitale løsninger uden at gå på kompromis med et højt kvalitetsniveau.

Det gratis webinar henvender sig blandt andet til ansatte i landets kommuner og kommunernes institutioner som for eksempel plejehjem, og giver et indblik i, hvordan man ved hjælp af en enkel og let løsning kan sikre en individuel samt målrettet pleje af den enkelte borger, og samtidig lette driften.

- I takt med, at vi i Danmark får en højere levealder, stiger antallet af ældre og dermed ønsket om og behovet for mere og bedre velfærd. I mødet med den enkelte borger er det derfor vigtigt, at plejepersonalet har lettilgængelige og fokuserede informationer på borgeren, forklarer Product Manager hos CARE-CALL, Flemming Lindberg Nielsen, og fortsætter:

- Det er netop det vi forsøger at gøre med vores kommunikationsapp, som skal sikre, at relevante oplysninger på den enkelte borger kan findes på en let og overskuelig måde, der i hovedpunkter giver et godt overblik over borgerens nuværende situation, så plejen af den enkelte kan fokuseres.

Fokus for CARE-CALL har været at skabe en samlet løsning til personalet i en form for paraplyapp, der kobler relevant information fra sensorer, alarmer, observationer med mere, et sted. I stedet for at informationerne skal findes rundt omkring i forskellige systemer.

- Jo mere data vi kan generere og bruge målrettet til at afdække for eksempel borgerens adfærd, døgnrytme og væskeindtag, for at nævne nogle blandt mange eksempler, des større indsigt får personalet i borgerens situation på baggrund af faktuelle data, hvilket gør, at de kan træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag, fortæller Flemming Lindberg Nielsen.

CARE-CALL’s kommunikationsløsning

Løsningen er en platform til plejehjemsektoren, som personalet tilgår via en app. Platformen samler relevante data på den enkelte borger i en lettilgængelig værktøjskasse - uanset om de genererede data stammer fra EOJ-løsninger, personalarmer, dørlåse, faldsensorer, samvær og så videre.

I værktøjskassen kan plejemedarbejderne således finde og lagre informationer om samtaleemner, kontaktoplysninger på pårørende, væskeindtag, aktiviteter og lignende.

- Vi skal have mindre silotænkning i valg af teknologier. Der er en masse kendte teknologier, der fungerer i hverdagen, som ved hjælp af små justeringer og forbedringer kan optimere arbejdsprocesserne i plejesektoren. Siloerne skal, om man så må sige, smelte sammen, både i den enkelte kommune, men også på tværs af kommunernes grænser. Det er netop det, vi forsøger med vores platform. Her kan plejepersonalet let tilgå relevant information på den enkelte borger via smartdevices, hvorved en individuel samt målrettet pleje sikres, forklarer Flemming Lindberg Nielsen og fortsætter:

- På den måde kan vi både optimere plejen af den enkelte borger og samtidig ud fra et personalemæssigt perspektiv optimere ressourceforbruget.

Informationer på borgerne kan blandt andet indsamles ved hjælp af sensorteknologi, såsom sengesensorer med flere, som registrerer den enkelte borgers aktivitet og adfærd. Her kan sensorer for eksempel registrere, hvor ofte en borger står op om natten, man vise tendenser og det generelle aktivitetsniveau for den enkelte borger, hvilket kan være givende i forhold til for eksempel tidlig opsporing af sygdomme.

Al data fra sensorer samt observationer fra personalet skal opsamles i platformen og præsenteres for personalet i appen. På den måde udvides plejepersonalets værktøjskasse med alt fra big data til for eksempel telefonnumre til pårørende, en playliste, den enkelte borger kan lide at lytte til og værktøjer til samtale med den enkelte, som eksempelvis kan være en gammel landmand, der altid drikker kaffe om eftermiddagen og kan lide at snakke om traktorer eller lignende.

- Den borgernære information er essentiel i forhold til at kunne give den bedst mulige pleje. Informationerne i appen skal være et ekstrakt af, hvad man skal vide om borgeren for optimal, borgernær pleje. Det handler om at kombinere plejepersonalets viden og observationer med den konkrete viden, som automatisk opsamlet data giver, så sygeplejefagligheden kan sættes mere i spil i forhold til, hvilke indsatser, der skal gøres, forklarer Flemming Lindberg Nielsen og tilføjer:

- Vi har skabt en app, som skal åbne en dør ind til al brugbar information ud fra et plejemæssigt perspektiv. Kundedrevne løsninger er de stærkeste, og med den udvikling, der sker løbende i plejen, er det vigtigt, at vi kan arbejde sammen med dem, der kender behovet bedst, nemlig plejepersonalet, der har den hyppige kontakt med borgerne. Vi vil derfor meget gerne invitere ind til bordet, så vi i samarbejde med dem, der skal bruge vores app i hverdagen, kan udvikle de bedst mulige løsninger til appen.

Ifølge Flemming Lindberg Nielsen kan webinaret fungere som en form for speeddating mellem CARE-CALL og interesserede kommuner og institutioner, for en snak om, hvordan platformen kan bidrage positivt til deres hverdag.

Se inspirationsvideo om CARE-CALL’s kommunikationsløsning.

Webinar: Digital understøttelse af plejen – Fra klassisk kaldeanlæg til samarbejdsplatform

Når CareNet Digital – i samarbejde med CARE-CALL – tirsdag den 11. maj 2021 stiller skarpt på, hvordan vi gør ældreplejen smartere med digitale løsninger uden at gå på kompromis med et højt kvalitetsniveau, kan du møde Flemming Lindberg Nielsen, product manager hos CARE-CALL, og Susanne Vejlø, implementeringskonsulent i CARE-CALL, som med sin sygeplejefaglige baggrund samt indsigt i digitalisering af plejen, arbejder med at sikre, at teknologien tages i brug og implementeringen foregår hensigtsmæssigt.

- Ud fra tidligere erfaringer er vi af den overbevisning, at der bør følge noget implementering med, når kommuner anskaffer sig en velfærdsteknologisk løsning. Derfor får kommunerne mulighed for at samarbejde med vores implementeringskonsulenter, som skal sikre, at der implementeres helt ud til panelerne. De bedste implementeringsforløb, er dem, hvor samarbejdet strækker sig over en lidt længere periode – dels for at foretage løbende småjusteringer – og dels for at få besvaret alle spørgsmål, forklarer Flemming Lindberg Nielsen og uddyber:

- På den måde skabes den bedste løsning og en større grad af tryghed for personalet. Den implementeringsform er klart at foretrække frem for korte og intensive introduktioner, da vi på den måde kan sikre, at der sker en grundig organisatorisk implementering og forankring i tæt samarbejde med den enkelte kommune, forklarer Flemming Lindberg Nielsen.

Sammen vil Flemming og Susanne introducere dig til CARE-CALL’s ovenfornævnte app-løsning og hvilke tanker de gør sig som leverandør af en velfærdsteknologisk løsning, blandt andet i forhold til anvendelsen af data. Dernæst vil de guide dig igennem en brugercase om opsamling og anvendelse af data i plejen.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Læs mere og tilmeld dig webinaret her

Direkte tilmeldingslink.