Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
”Der skal være plads til at afprøve teknologier, som med tiden kan have stort potentiale, men umiddelbart ikke er store og prangende”

”Der skal være plads til at afprøve teknologier, som med tiden kan have stort potentiale, men umiddelbart ikke er store og prangende”

20. juli 2012

Ivan Kjær Lauridsen, 48, kontorchef, Sundhed og Omsorg, Århus Kommune, www.aarhuskommune.dk

Hvilke initiativer og projekter om velfærdsteknologi har I gang i? 
"Det er svært at give et kort overblik over de mange projekter, Århus Kommune efterhånden har gang i på det velfærdsteknologiske område, men af særligt udvalgte kan nævnes projekter om nøglefri låsesystemer, afprøvning af forflytningsteknikker, test af robotstøvsugere, genkendelse af tale som hjælp til skriftligt arbejde og ikke mindst, hvordan vi sætter fokus på optimering af allerede kendte teknologier, så de anvendes bedst muligt og eventuelt i andre regi. Derudover har vi gang i forskellige projekter, hvor vi tester muligheder for brugerdreven innovation. Et projekt drejer sig om udvikling af fremtidens badeværelser, og i et andet projekt er det lykkedes at udvikle et multifunktionsmøbel på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet. Multifunktionsmøblet står overfor at skulle sættes i produktion. Århus Kommune satser meget på at sætte brugerne/borgerne i fokus, så teknologier, der øger deres selvhjulpenhed, er af stor interesse for kommunen. Der er ingen tvivl om, at det velfærdsteknologiske område vil vokse eksplosivt de kommende år. Teknologien forandrer sig konstant, der vil hele tiden komme et øget krav om effektivisering, og et stort ønske vil være at anvende teknologierne optimalt. Derfor er vi også meget spændte på, hvordan vi ved oprettelsen af et velfærdsteknologisk udviklingssekretariat kan sikre koordination, synlighed og samarbejde med interesserede aktører - offentlige, private samt forsknings- og vidensinstitutioner - om velfærdsteknologi. Et af de initiativer, vi forventer os meget af, er den årlige konference og udstilling, som Århus Kommune, Region Midtjylland og Innovation Lab afholder sammen med udvalgte partnere. Der er ikke tale om en traditionel konference, men en erfaringsopsamling, der via workshops spiller sammen med udstilling af de nyeste og mest innovative produkter og koncepter indenfor feltet. "

Hvilke teknologier benytter I? 
"På teknikområdet får vi stor inspiration ved at samarbejde med lokale innovative virksomheder, og derfor har vi hele tiden nye idéer og tiltag på vej. Af særligt spændende aktiviteter kan vi nævne et meget lovende projekt om nedslidningsproblematikken, der testes på ét område, men som vi forventer at videreføre på andre. Derfor sætter vi en stor ære i, at der skal være plads til at afprøve teknologier, som med tiden kan have stort potentiale, men umiddelbart ikke er store og prangende." 

Hvilke erfaringer har I gjort jer med teknologierne og arbejdet med velfærdsteknologi? 
"Århus Kommune har gennem projekterne lært, hvordan arbejdet med innovative partnere og erhvervslivet hele tiden udfordres. Erhvervslivet er interesseret i at blive en del af et potentielt marked, mens kommunen efterlyser kvalitetsløft, effektivisering og nye servicemuligheder. Således er der ingen tvivl om, at Århus Kommune altid vil kunne lære nyt fra erfaringer, skabe plads til forandringer og samtidig være initiativtager til nye aktiviteter. Men efterhånden som det velfærdsteknologiske område bliver en mere og mere integreret del af organisationen, vil kommunen helt sikkert også give det mod- og medspil, erhvervslivet søger efter og forventer i kommende samarbejdsprojekter. Århus Kommune vil derfor også fremover holde sig meget fokuseret på, hvad der sker - ikke bare i vores eget nærmiljø, men i høj grad også på, hvad der udvikles og demonstreres i andre og fjerne egne." 
  
Hvilke planer har I for fremtidige initiativer og projekter? 
"Som udgangspunkt vil den høje hastighed på det velfærdsteknologiske område betyde, at der ikke er grænser for, hvad Århus Kommune vil overveje at deltage i, forudsat at projekterne ligger inden for målsætningen om at yde borgerne bedre service, sikre bedre arbejdsmiljø, give større attraktion ved arbejdet og ikke mindst at bedre kommunens økonomi, så de kan yde bedre service med mindre indsats og mindre udgifter. Der vil altid være mulighed for at henvende sig med idéer og forslag om nye velfærdsteknologiske projekter, og alt efter hvordan de kan passes ind, og de er relevante for kommunen at involvere sig i, er alle idéer velkomne." 
  
Hvilken rolle har CareNet spillet for jeres initiativer på området? 
"Netværk er altafgørende for at deltage i CareNet. Århus Kommune anser CareNet som et vigtigt og meget givende forum at blive inspireret og søge mulige samarbejdspartnere i." 
  
Hvordan kan I få mere glæde af CareNet? 
"Århus Kommune har allerede stor glæde af CareNet. Udbyttet har meget at gøre med, at Århus Kommune var med til at stifte netværket, og vi derfor allerede tidligt havde overvejet, hvad vi ønskede at få ud af at deltage. Udbyttet vil fremover blive bestemt af, hvordan samspillet i netværket udvikler sig og giver svar på de udfordringer, udvikling og implementering af teknologiske løsninger i den kommunale service kræver. Både når det drejer sig om matchmaking ved nye projekter samt erfarings- og videnspredning i gennemførte projekter, men i særlig grad når det drejer sig om at få implementeret resultaterne i en praksis, der gør en synlig forskel for, hvordan borgerne oplever service fra kommunerne i hverdagen. Her er stadig meget at nå." 
  
Hvordan kan I bidrage mere til CareNet? 
"Det, synes vi, bliver svært, men vi er åbne for at drøfte ønsker eller forslag. Skal vi pege på et væsentligt punkt, bliver det at bidrage til at få flere private virksomheder med i CareNet, så der bliver et større fokus på produkter - både udvikling og produktion." 
  
Hvem vil du sende stafetten videre til og hvorfor? 
"Aalborg Kommune har et fantastisk spændende arbejde i gang med opførelsen af nye plejeboliger på nordsiden af Limfjorden. Projektet var i fokus på det seneste CareNet-medlemsarrangement, så det kan virke lidt fantasiforladt at sende stafetten videre til Aalborg Kommune. Jeg gør det alligevel, da projektet fortjener opmærksomhed, særlig set i lyset af den meget brede inddragelse af det lokale erhvervsliv, vidensinstitutioner og borgerne, som projektet bygger på."

De årvågne CareNet-læsere har nok allerede fanget, at profilen for april først er kommet ud i maj. CareNet-sekretariatet undskylder forsinkelsen, som vi skynder os at give askeskyen og den aflyste CareNet-tur til Korea en stor del af skylden for. Efterdønningerne og en anden haste-afviklet studierejse til Japan for Århus Kommune har rykket tidsplanen.