Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
GDV Technology er nyt medlem af CareNet

GDV Technology er nyt medlem af CareNet

18. marts 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet byder velkommen til GDV Technology, som ved hjælp af det innovative sengesystem, Careturner®, automatiserer trykaflastning af sengeliggende borgere og samtidig hjælper frontpersonalet med løft af sengeliggende borgere.

Virksomheden GDV Technology er nyt medlem af CareNet. Et medlemskab, de håber, kan være med til at øge virksomhedens aktivitet på det danske marked og samtidig, gennem videndeling og sparring med andre CareNet-medlemmer, sætte fokus på velfærdsteknologi som en vigtig del af den fremtidige danske velfærd.

CareNet har taget en snak med kommerciel direktør og medstifter hos GDV Technology, Jens Kristian Goth.

- Der er mange områder inden for den danske velfærdssektor, som vi er nødt til at forholde os til, hvis vi i fremtiden ikke skal gå på kompromis med det høje velfærdsniveau, vi kender i Danmark i dag. Et af de områder er manglen på varme hænder, som både kommer til udtryk i et faldende antal af uddannede fagpersoner og et stigende antal af ældre i fremtiden, fortæller Jens Kristian Goth og fortsætter:

- Det, vi tilbyder til denne problematik, er produktet Careturner®, som er et tilbehør, der kan installeres i pleje- og hospitalssenge. Careturner® automatiserer trykaflastning af sengeliggende borgere, og samtidig kan produktet hjælpe frontpersonalet med løft af sengeliggende borgere.

Careturner® er et innovativt system designet til automatisk at repositionere patienter samt støtte plejepersonale med daglig mobilisering og forflytning af sengeliggende borgere. Systemet kan let monteres i pleje- og hospitalssenge og har to forskellige modes, hvorpå systemet kan anvendes.

Den manuelle mode er, hvor plejepersonalet selv kan kontrollere systemet med en intuitiv håndkontrol. Denne mode sikrer, at personalet ved tryk på en knap kan dreje borgeren fra den ene side til den anden i forbindelse med for eksempel daglig flytning og håndtering af borgeren.

Derudover indeholder Careturner® en automatisk mode, som indbefatter en programmerbar kontrolboks, som er tilkoblet sengen. Kontrolboksen kan forprogrammeres individuelt til for eksempel at vende borgeren forsigtigt fra side til side i løbet af natten helt automatisk og på den måde give sansestimulering og trykaflastning, som forhindrer udviklingen af tryksår.

Gavner både borger og personale

Ifølge Jens Kristian Goth kan sengeliggende borgere ved hjælp af Careturner® opnå bedre komfort og mindre smerte i forbindelse med det at være sengeliggende. Derudover hjælper Careturner® til at forhindre udviklingen af tryksår hos den sengeliggende og giver bedre mulighed for en uforstyrret søvn.

- Vi har afviklet mange projekter og implementeringer af Careturner® både i pleje- og hospitalssektoren. Her går det igen, at Careturner® sikrer, at borgeren ikke vågner eller forstyrres om natten, når Careturner® kører på automatisk aflastningsprogram. Derudover ser vi også eksempler på, at sengeliggende borgere undgår rødme/tryksår, som ellers fandtes, før Careturner® blev taget i brug, forklarer Jens Kristian Goth og fortsætter:

- I og med, at Careturner® nedsætter risikoen for tryksår og giver borgeren en bedre søvn, oplever sundhedspersonalet, at borgerne er gladere og mere veludhvilede, hvilket har medført et fald i antallet af episoder med udadreagerende adfærd samt givet mere samarbejdsvillighed hos borgere med demens.

Derudover sikrer Careturner® ifølge Jens Kristian Goth færre tunge løft for sundhedspersonalet, hvilket medfører bedre arbejdsforhold og reducerer slid på plejepersonalet. Samtidig frigiver Careturner® ressourcer i pleje- og hospitalssektoren, da den programmerbare kontrolboks automatisk repositionerer borgeren, og der dermed forekommer en mere effektiv mobilisering.

-  Vi har netop indgået et samarbejde med Odense Universitetshospital, som skal være med til at udvikle hospitalsudgaven af Careturner®. Dét, at vi udvikler vores produkt i samarbejde med for eksempel de danske hospitaler, sikrer, at vi får klinisk evidens i forhold til tryksår og løft inden for netop denne sektor. På den måde kan vi udarbejde et yderst veltilpasset produkt til glæde og gavn for dem, der i sidste ende skal bruge produktet, forklarer Jens Kristian Goth.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Jens Kristian Goth fortæller, at GDV Technology’s indmeldelse i CareNet sker med henblik på at øge virksomhedens aktivitet på det danske marked og samtidig, gennem videndeling og sparring med andre CareNet-medlemmer, sætte fokus på velfærdsteknologi som en vigtig del af den fremtidige danske velfærd.

- Vi vil gerne være mere aktive på det danske marked, deltage i debatten om velfærdsteknologi i Danmark og samtidig udbygge vores viden og bidrage med egen viden til netværket, fortæller Jens Kristian Goth og fortsætter:

- For os er velfærdsteknologi uden tvivl en vigtig del af fremtidens velfærd i Danmark. Velfærdsteknologien er essentiel for, at velfærden kan følge med i den udvikling, vi ser i samfundet. Der er allerede i dag pres på den danske velfærdssektor, og i fremtiden vil vi se en mangel på personale i forhold til antallet af patienter. Derfor vil vi bidrage til at afhjælpe denne problematik ved hjælp af gode og innovative velfærdsteknologiske løsninger, i samarbejde med alle andre medlemmer af CareNet.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder GDV Technology velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Det er en stor fornøjelse, at GDV Technology er tilbage som medlem af CareNet. Jeg har kendt Jens Kristian Goth og hele GDV-teamet gennem mange år, blandt andet på eksportfremstød med Danish.Care, og det er imponerende, så langt de er kommet med løsningen, fortæller Anders Lyck Fogh-Schultz og fortsætter:

- Det er oplagt, at de benytter CareNet-platformen til at være mere aktive og synlige på det danske marked. Netop CareNets miks mellem de offentlige aftagere og de private producenter gør, at vi som netværk netop kan være med til at fremme både udvikling og implementering af gode og innovative velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler på tværs af Danmark, slutter Anders Lyck Fogh-Schultz.

Læs mere om GDV Technology her.