Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Prøvehandlinger hjælper bosteder med at indføre velfærdsteknologi

Prøvehandlinger hjælper bosteder med at indføre velfærdsteknologi

10. marts 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Hvad gør man, når man vil styrke borgernes trivsel og hverdagsliv gennem brug af teknologi?

CareNet-medlemmet IBG ProReact – Interaktiv borgerguide deltager i Fremfærd-projektet ’Velfærd i dag- og botilbud’, som gennem prøvehandlinger skal inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi.

Fremfærd-projektet er et samarbejde mellem CareNet-medlemmet KL og Forhandlingsfællesskabet. I projektet deltager ti forskellige dag- og botilbud inden for handicap- og socialpsykiatrien i ni forskellige kommuner. Projektet har blandt andet til formål at finde nye velfærdsteknologiske løsninger og en bredere vifte af faglige værktøjer og tilgange til både faglig udvikling og bedre oplevet kvalitet for borgere. Projektet undersøger, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage positivt til hverdagslivet for beboerne, og hvordan man kan implementere velfærdsteknologi på en sjov og 'let' måde.

Projektet startede op i slutningen af 2020, og allerede nu lyder det fra de 10 dag- og botilbud, der deltager i projektet, at de såkaldte prøvehandlinger er et godt værktøj, når det gælder om at indføre ny teknologi på bosteder. 

En prøvehandling kan være at afprøve en ny teknologi og observere, hvordan borgeren tager imod det. Kan borgeren bruge det? Hvad får borgeren ud af det? Men en prøvehandling kan også være at afprøve en bestemt pædagogisk tilgang til at motivere borgeren til overhovedet at nærme sig teknologien.

De fire trin i en prøvehandling

De 10 sociale tilbud designer selv deres prøvehandlinger med borgerne. Det afgørende for en prøvehandling er ikke, hvad man gør, men hvordan man gør det. Udgangspunktet er modellen Plan-Do-Study-Act (PDSA). Prøvehandlinger handler om at prøve sig frem, eksperimentere med nye måder at gøre noget på med henblik på at lære. Logikken er, at man:

  • Først planlægger noget
  • Så gennemfører man det
  • Så evaluerer man for at lære
  • Og så justerer man

Det er ikke teknologien i sig selv, der er interessant, men den forandring, den kan skabe for borgere, medarbejdere og hele organisationen. Derfor er processen så vigtig, forklarer Kasper Nizam, der er konsulent i Social Digital-teamet i Implement Consulting Group.

Vi lærer af vores fejl

Aktiv inddragelse af borgerne er et tema i projektet. Borgere og brugere på dag- og botilbud er ikke ens, og det gælder om at finde det helt rigtige match mellem borgerens behov og den anvendte teknologi og afpasse inddragelsen efter funktionsniveauet.

Socialpædagog på Bostedet Vangeleddet i Greve Kommune, Thomas Reedtz, mener, at prøvehandlingerne giver god mulighed for netop dette, og understreger, at prøvehandlinger handler om 'at kaste sig ud i tingene'.

- Prøvehandlinger giver os mulighed for at holde øje med vores egen udvikling og lære af vores erfaringer. Der ligger i ordet, at man prøver ting af, og det legaliserer, at man laver fejl. Der vil opstå fejl, men dem lærer man mindst lige så meget af som det, der går godt, siger Thomas Reedtz.

Ny app skal øge selvbestemmelsen

Et af de dag- og botilbud, som deltager i Fremfærd-projektet og dermed arbejder med prøvehandlinger, er Bostederne Skanderborg, der er et bo- og aktivitetstilbud til voksne udviklingshæmmede i Skanderborg Kommune. Det sker i forhold til målet om at øge borgernes med- og selvbestemmelse gennem IBG ProReact – Interaktiv Borgerguide, der er en kommunikationsplatform bestående af en app og store interaktive IBG-skærme.

De fleste borgere har smartphones eller iPads og kan bruge den nye app til at tilmelde sig fællesspisning, aktiviteter og planlægge indkøb. På sigt skal de også kunne lave grupper og kommunikere med hinanden via Facetime-lignende opkald. 

Prøvehandlinger skal vise effekt for borgerne

Borgerne på Bostederne Skanderborg er ikke med til at designe og planlægge selve projektforløbet. De får gavn af velfærdsteknologien, som netop er blevet introduceret, og her handler bostedets prøvehandlinger om at se, hvordan borgerne konkret kan bruge teknologien, forklarer Jakob Krogh, der er udviklingskonsulent på projektet. 

- De fleste af vores borgere er tilknyttet et aktivitetscenter om dagen, men når de kommer hjem til deres boenhed, har de ikke ret meget kontakt med hinanden. Med den nye app håber vi, at de på sigt bliver i stand til selv at planlægge en aktivitet for eksempel at gå en tur sammen eller spise sammen, siger Jakob Krogh.

Du kan læse mere om CareNet-medlemmet IBG ProReact og en konkret case her.

 

De ti sociale tilbud, som skal afprøves i de ni kommuner, der deltager i Fremfærd-projektet, skal hver afprøve mindst en ny teknologi i samspil mellem borgere, medarbejdere og ledelse. Teknologierne skal tilsammen komme rundt om væsentlige aspekter af livet for mennesker med særlige behov, det være sig søvn, sundhed og sikkerhed og en aktiv og selvstændig hverdag.

Blandt deltagerne i Fremfærd-projektet er en lang række CareNet-medlemmer, heriblandt Hillerød Kommune, Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Aalborg Kommune, 4MVideo, TakeaWalk og IBG ProReact – Interaktiv borgerguide.

Projektet ventes afsluttet i foråret 2022.