Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
HabLab er nyt medlem af CareNet

HabLab er nyt medlem af CareNet

03. februar 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet byder velkommen til HabLab, som ved hjælp af deres intelligente Klikkit-knapper selvstændiggør borgere i eget hjem og gør det nemmere for plejecentre og hospitaler at levere den rette pleje på det rette tidspunkt i en hverdag, hvor der er travlhed og stor omskiftelighed.

Virksomheden HabLab er nyt medlem af CareNet. Et medlemskab, de håber, kan være med til at udbrede deres løsning og vision om at få ressourcerne i sundheds- og plejesektoren til at række længere.

CareNet har taget en snak med head of Business Development hos HabLab, Natasja Pedersen.

- Vi arbejder med to løsninger, som dækker forskellige kontekster i sundhedsområdet. Den ene løsning henvender sig til plejecentre og hospitaler, mens den anden løsning henvender sig til pleje af borgere i eget hjem, fortæller Natasja Pedersen.

Klikkit-løsningen påminder borgere i eget hjem via intelligente knapper, når det er tid til behandling, hvilket gør det muligt for plejepersonalet at følge med i borgernes behandling på afstand, så plejepersonalet kan prioritere deres tid. Klikkit hjælper med alle former for behandling i eget hjem og kan sættes på alle behandlingselementer, for eksempel medicin, inhalatorer, fysioterapiudstyr, medicinske cremer med videre.

- Vi ser mange borgere, som fungerer ret godt i eget hjem, men uden et sikkerhedsnet er det for risikabelt at lade dem varetage behandling selv. Ved hjælp af Klikkit kan plejepersonalet følge med i borgerens behandling på afstand og hurtigt sætte ind, hvis noget ikke er, som det skal være. Det er i udgangspunktet ikke et ønskescenarie at minimere fysisk kontakt med borgerne, men i et sundhedssystem, hvor ressourcerne bliver færre, kan man med Klikkit minimere administrative besøg på en sikker måde, forklarer Natasja Pedersen og fortsætter:

- På den måde frigiver Klikkit tid til plejepersonalet, så den kan bruges på de borgere med størst behov. Samtidig giver Klikkit en højere grad af autonomi og selvhjulpenhed til borgerne, så de kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Dermed kan Klikkit frigøre varme hænder, da plejepersonalet ikke bruger unødig tid på borgere, som selvstændigt kan klare en del af plejen selv.

Klikkit til plejecentre og hospitaler er en løsning, der gør det nemmere at passe godt på de ældre og sårbare. Med en simpel løsning bliver det nemmere at minimere utilsigtede hændelser hos borgeren/patienten via et overblik på dashboardet på kontoret og en skærm ved borgeren/patientens stue.

På hospitaler og plejecentre anvendes en skærm på eller uden for borgerens stue, som giver et overblik over den nødvendige behandling, som dokumenteres med få klik – dette kan eksempelvis være i forbindelse med lejring, medicin, vejning, blodtryksmåling med videre. På den måde er Klikkit et supplement til sundhedspersonalet i forbindelse med for eksempel stuegang. Her skal Klikkit give sundhedspersonalet et bedre overblik over, hvilke stuer der er styr på, og hvilke stuer der skal tjekkes op på.

- Den data, Klikkit giver, skaber hurtigt overblik over den enkelte patients behandling og støtter personalet med at huske de mange patienters behandling i løbet af dagen. Klikkit hjælper med dokumentationen og med et system, som husker patienternes behandling, hvilket skaber et bedre overblik for sundhedsmedarbejderne og sikrer, at personalet ikke glemmer noget behandling, hvis der for eksempel opstår en akut situation, forklarer Natasja Pedersen.

To løsninger med ét fælles mål

Fælles for de to løsninger er, at de er sat i verden for at få ressourcerne i sundheds- og plejesektoren til at række længere.

- Det anslås, at vi som samfund vil mangle omkring 40.000 sosu-ansatte i 2029. Derudover bliver vi flere og flere ældre, da vi lever længere end nogensinde før, samtidig med, at vi ser flere ældre borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Vi taler altså om en massiv mangel på varme hænder i sundhedssektoren i fremtiden. Derfor er vores vision at bringe teknologien ind i det daglige arbejde i sundhedssektoren, så der frigives ressourcer til andre opgaver, forklarer Natasja Pedersen og fortsætter:

- Det handler ikke om, at vi skal erstatte menneskelig kontakt med teknologi. Teknologien skal aflaste frontmedarbejderne og være et supplement til plejen, så de varme hænder, der er på sundhedsområdet, kan varetage og fokusere plejen på de fagområder, hvor plejen giver mest mulig mening. Netop huskeopgaver og dokumentation egner sig godt til at blive varetaget af teknologi, mens mange andre dele af plejen kræver menneskelig kontakt og vurdering.

HabLab er på nuværende tidspunkt i gang med at starte nye projekter med Klikkit i Sønderborg Kommune og Haderslev Kommune. Derudover benyttes Klikkit på Hillerød hospital.

- Vi ser en stigende interesse for vores produkt i disse tider, hvor sundhedspersonalet er presset som aldrig før. Særligt under corona-pandemien er Klikkit oplagt i forhold til at sikre, at plejepersonale og borger/patient ikke har unødig kontakt, siger Natasja Pedersen.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Natasja Pedersen fortæller, at HabLabs indmeldelse i CareNet sker med henblik på at bringe teknologien ind i det daglige arbejde i flere dele af sundhedssektoren, så der frigives ressourcer til andre opgaver.

- Gennem CareNet håber vi at kunne deltage såvel som være en del af nogle faglige webinarer, så vi både kan tage ved lære af andres erfaringer og samtidig lære fra os og på den måde bidrage til netværket. CareNets netværk er interessant for os, da det er et bredt netværk, som både huser andre lignende virksomheder samt regioner og kommuner, som er vores målgruppe. Det giver derfor god mulighed for at sparre og blive ved med at dygtiggøre os inden for det marked, vi befinder os i, forklarer Natasja Pedersen og fortsætter:

- Det er utroligt givende at møde og sparre med andre, som alle arbejder mod et mere eller mindre fælles mål. Vi kan forhåbentligt gøre os nogle gode erfaringer gennem CareNet og på den måde få den bedst mulige indgangsvinkel til kommende projekter og implementeringer af Klikkit, slutter Natasja Pedersen.

HabLab er allerede godt i gang med at udvide markedet for Klikkit i Danmark og begynder nu at arbejde på at brede produktet ud i resten af norden.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder HabLab velkommen og glæder sig til samarbejdet:

- Dialogen med HabLab er afstedkommet på baggrund af CareNets nye teknologioverblik, og det er en stor fornøjelse at høre om så mange nye løsninger på velfærdsområdet. Klikkit-løsningen har et oplagt potentiale, netop som teknologisk supplement til plejen – og som middel til større selvhjulpenhed. Jeg ser frem til at følge HabLabs rejse sammen med CareNet – ud til aftagerfeltet i kommunalt- og hospitalsregi. Hold øje med Klikkit.

Læs mere om HabLab her