Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Træning i hjemmet i Ikast-Brande Kommune

Træning i hjemmet i Ikast-Brande Kommune

18. januar 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Ældre borgere i Ikast-Brande Kommune får nu tilbudt gratis træning derhjemme med hjælp fra social- og sundhedspersonale og det digitale træningsprogram fra DigiRehab

Løsningen, som allerede er blevet introduceret i Brande-området, udbredes nu til Ikast-området. Dermed har 56 ældre borgere i Ikast-Brande kommune nu takket ja til at deltage i et nyt træningsforløb, hvoraf seks borgere allerede er i gang med vedligeholdende træning.

Systemet bag træningsforløbet er produceret af DigiRehab og er designet til, at de ældre borgere, som i forvejen modtager hjemmepleje, kan træne deres kroppe stærkere, så de enten bliver bedre til at klare de små hverdagsopgaver i hjemmet – eller, at tempoet på nedsættelsen af kroppens funktionsdygtighed bliver fladet mere ud.

Derudover giver brugen af DigiRehab mulighed for, at de ældre kan træne uden at forlade deres bolig, hvilket er af stor betydning i disse corona-tider.

Chef for Visitations- og Myndighedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune, Marianne Merring, fortæller:

- Vores implementering af DigiRehab går rigtig godt og er til gavn for både borger og medarbejder. Der er kommet mere fokus på borgernes funktionsniveau samt vigtigheden af, at borgerne holdes i gang, da det ellers kan påvirke deres funktionsniveau på sigt, forklarer Marianne Merring og fortsætter:

- Ved denne løsning håber vi på, at brugen af hjælpemidler som for eksempel toiletforhøjeren til borgere med nedsat funktionsniveau kan mindskes, da borgerne ved hjælp af træning kan trænes op til selv at kunne klare toiletbesøg.

CareNet har taget en snak med direktør i DigiRehab, Niels Heuer.

- Vi har set en øget interesse for vores digitale rehabiliteringsløsning i denne tid, hvor afstand er en dyd. Det giver ældre borgere, både hjemmeboende og på plejehjem, mulighed for stadig at holde sig i gang, selvom mange aktiviteter er lukket ned grundet corona-restriktioner, fortæller Niels Heuer og fortsætter:

- Vores system er udviklet således, at tilrettelæggelse af øvelserne og selve træningen er lagt i hænderne på social- og sundhedspersonale i den enkelte kommune. Først screenes den enkelte borger, svarene herpå bliver lagt ind i vores system, hvorpå systemet laver et forslag til, hvilke træningsøvelser der giver mening for den enkelte borger. Derfor er der minimal menneskelig kontakt gennem forløbet.

I Ikast-Brande Kommune gentages screeningen hver fjerde uge, så systemet kan vurdere, om der skal justeres i træningsøvelserne.

- Forløbet med Ikast-Brande Kommune er indtil videre gået godt. Vi får gode tilbagemeldinger på forløbet, hvilket vi er rigtig glade for, fortæller Niels Heuer.

Social- og sundhedshjælper i Ikast-Brande Kommune, Birthe Nielsen, giver i sin udtalelser til den lokale avis, Ikast Avis, Niels Heuer ret.

- I det hele taget er det en festforestilling at komme rundt at træne med borgerne. Der er slet ingen tvivl om, at det har en positiv effekt på dagligdagen. I går spurgte en borger, om hun også måtte træne selv i dagene mellem, vi kommer. Det er dejligt at opleve, fortæller Birthe Nielsen.

To gange om ugen besøges hver enkelt af de 50 deltagende borgere af social- og sundhedspersonale fra Ikast-Brande Kommune, så de sammen kan udføre dagens træning ved hjælp af DigiRehab.

Ifølge Marianne Merring er de fleste borgere, som der deltager i DigiRehab-forløbet, rigtig glade for det. Borgerne har en god effekt af træningen, og derfor arbejder kommunen på at få endnu flere borger til at starte op på forløbet, da det gavner alle, ikke mindst på det fysiske, men også på relationen til personalet.

- DigiRehab er et blivende tilbud til borgerne med henblik på at styrke borgerens muligheder for at klare flere ting selv i hverdagen og derved klare sig med mindre kommunal hjælp, fortæller Marianne Merring og fortsætter:

- Det er også vores ønske at finde ud af, hvordan vi kobler borgere i DigiRehab forløb og kommunens andre fantastisk tilbud om motion, træning og fællesskab, så borgerne kan fastholde deres fysiske formåen eller ligefrem forbedre den, skabe nye sociale kontakter og øge livskvaliteten generelt.

Hos DigiRehab er de stolte over, at DigiRehab i 2020 har været anvendt næsten 40.000 gange i den danske hjemmepleje, hvor social- og sundhedspersonale har stået for træningen af ældre borgere.

DigiRehab og Ikast-Brande Kommune er medlemmer af CareNet