Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Teknologioverblik: Løsninger, der kan kompensere og supplere på sundheds- og velfærdsområdet i Danmark

Teknologioverblik: Løsninger, der kan kompensere og supplere på sundheds- og velfærdsområdet i Danmark

26. januar 2021

OPDATERES LØBENDE: CareNet præsenterer det nye Teknologioverblik, der indeholder velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler, som kan kompensere og/eller supplere på sundheds- og velfærdsområdet i en tid præget af knappe fagressourcer.

En undersøgelse af danske kommuners anvendelse af velfærdsteknologi foretaget af CareNet, Danish.Care og Teknologisk Institut viser en vedvarende og let stigende erkendelse af velfærdsteknologiens nødvendighed for at kunne fastholde velfærdsniveauet i de danske kommuner.

Dette skyldes blandt andet den forventede mangel på varme hænder i fremtiden. FOA anslår, at der i 2029 vil komme til at mangle 40.000 social- og sundhedsansatte.

Derfor sætter CareNet med dette teknologioverblik fokus på velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler, der kan kompensere og/eller supplere på sundheds- og velfærdsområdet i Danmark nu og i fremtiden.

Nye løsninger?

Vi efterspørger løbende løsninger i din kommune, din region og din virksomhed til at blive en del teknologioverblikket.

Har du input til listen, er du velkommen til at kontakte CareNet.

Alle henvendelser skal ske til netværksleder, Anders Lyck Fogh-Schultz, på mail: alfs@danish.care eller forretningsleder i Teknologisk Institut, Birgitte Østergård Sørensen, på mail: bso@teknologisk.dk

 

CARENET TEKNOLOGIOVERBLIK 2021:
(Opdateret 25. januar 2021)

 

*ZiboCare med NoDec Wizard: Dynamisk kombimadras til immobile personer

NoDec Wizard består af teknologi til vendinger og vekseltryk. Madrassen hjælper, når borgere eller patienter bliver immobile, og plejebehovet stiger. Madrassen kan foretage automatiske vendinger, hvilket mindsker risikoen for tryksår og behovet for sårplejeprodukter. Derudover frigiver madrassen ressourcer til personalet. Det resulterer i bedre arbejdsmiljø og velvære samt større uafhængighed af skemalagt pleje.

Kontakt: KE@zibocare.dk eller +45 92 15 28 91

Læs mere om NoDec Wizard her.

 

*Qwiek.up: Audiovisuel oplevelse til brug i plejen

Qwiek.up er et system til brug inden for ældre-, handicap- og palliativ pleje. Det er et mobilt system, der projicerer billeder på loftet eller væggen i kombination med lyd og musik. Ved at bruge forskellige 'oplevelsesmoduler' er det muligt at bruge produktet til at få borgere med mentale og kognitive udfordringer til at slappe af eller blive stimuleret. Dermed kan Qwiek.up understøtte plejen i situationer, hvor det er vanskeligt at yde omsorg, blandt andet i situationer, hvor der kan opstå uro, kedsomhed, udadreagerende adfærd eller hvis beboere vandrer.

Kontakt: peter.isaksen@qwiek.eu  eller +45 53 39 82 49

Læs mere om Qwiek.up her

 

*Vorwerk: Maskine til støvsugning og gulvvask helt ud til kanten i en arbejdsgang  

Vorwerk-maskinen klarer gulvrengøringen i små og mellemstore møblerede lokaler i en arbejdsgang, for eksempel støvsugning, gulvvask og tørmopning af gulvet. Med Vorwerk-maskinen kan plejepersonalet på for eksempel plejehjem og andre institutioner reducere tidsforbruget på gulvrengøring med 20-40 procent. På den måde kan plejepersonalet spare tid på rengøringen uden at gå på kompromis med rengøringsniveauet og bruge den overskydende tid på andre relevante dele af plejen.

Kontakt: jlv@koboldline.dk eller +45 40 90 10 11

Læs mere om Vorwerk her

 

*Wear&Care Technologies: Sensorteknologi til bleer

Wear&Care minimerer antallet af unødvendige tjek af bleer og reducerer antallet af ble-skift, hos borgere med op til 40%. Unødvendige tjek af bleer er tidskrævende for personalet og til gene for borgeren, og sensorteknologien skåner både medarbejdere og borgere for omfattende og unødige forflytninger og bundskift, fordi en fuld ble bliver opdaget for sent. Wear&Care forhindrer sår og hudirritationer i bleområdet, og teknologien kan bruges som et ledelses- og udredningsværktøj, så borgeren får den rette ble til rette tid. 

Kontakt aco@wearcaretech.com eller +45 53 57 16 56

Læs mere om Wear&Care her

 

*Hablab ApS: Intelligente knapper selvstændiggør borgere i eget hjem

Hablab ApS’ løsning, Klikkit, fungerer ved, at der påsættes intelligente knapper med alarmer på et hvert behandlingselement, som holder plejepersonalet underrettet. Mange borgere i eget hjem har et funktionsniveau, så de sagtens kan være mere selvstændige. Klikkit hjælper borgeren med at huske dagens forskellige behandlingselementer, og underretter plejepersonalet med det samme, hvis noget ikke er, som det skal være. På den måde skaber Klikkit et bedre flow i plejepersonalets hverdag med færre utilsigtede hændelser, frigiver plejetid til borgere med størst behov, giver nem dokumentation med få kliks og gør samtidig borgerne mere selvstændige.

Kontakt: natasja@hablab.io eller +45 91 99 52 24

Læs mere om Hablab ApS her

 

*Yodaway ApS: Social robot til meningsfuld aktivering af ældre

Yodaway ApS’ robot, Sanbot, modvirker ensomhed blandt ældre borgere, supplerer den menneskelige kontakt mellem sundhedspersonale og borger, og giver således personalet mere tid til andre relevante opgaver. Den sociale robot holder den ældre borger meningsfuldt aktiveret med indhold fra familien og venner, som giver nærhed gennem levende kommunikation.

Kontakt: mail@yodaway.com eller +45 39 39 11 00

Læs mere om Yodaway ApS her

 

*VR TRAINER: Virtuelt træningsværktøj til praktisk træning af kliniske procedurer i sundhedssektoren

Med VR TRAINER kan sundhedspersonalet træne kliniske procedurer virtuelt og opnå praktisk rutine. Sundhedspersonalet kan træne efter behov, uden det kræver undervisere, træningsfaciliteter eller andet. Træningen kan ske ude i de enkelte afdelinger, når det passer ind i hverdagen. VR Trainer supplerer på sundheds- og velfærdsområdet i Danmark ved at frigive tid og ressourcer, som ellers skulle være brugt på færdighedstræning på hospitaler og kommuner i Danmark.

Kontakt: hello@vrtrainer.dk eller +45 30 42 02 51

Læs mere om VR Trainer her