Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Effektiv procedure inden for velfærdsteknologi skal sikre borgernes livskvalitet i Vejen Kommune

Effektiv procedure inden for velfærdsteknologi skal sikre borgernes livskvalitet i Vejen Kommune

12. januar 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Vejen Kommune vil gennem en udvalgt velfærdsteknologisk gruppe, velfærdsteknologiske agenter og direkte kontakt helt ned til det personlige niveau sikre den rette velfærdsteknologiske løsning til den enkelte borgers behov

I Vejen Kommune har de gang i flere spændende ting inden for det velfærdsteknologiske område. Udover stort fokus på velfærdsteknologiske løsninger, såsom skylle/tørre-toiletter og struktureringsappen ShowMyDay, arbejder kommunen med at optimere processen og proceduren fra sundhedsproblematik til velfærdsteknologisk løsning.

CareNet har taget en snak med fysioterapeut og tillidsrepræsentant i Vejen Kommunes Ældre- og Rehabiliteringsafdeling, Maja Svejstrup Vilhelmsen.

- Først og fremmest ønsker vi at give borgerne i Vejen Kommune en så høj livskvalitet som muligt. Det gør vi ved at have flere kanaler, hvorigennem vi kan blive gjort opmærksomme på en enkelt borgers og/eller en gruppe borgeres behov, fortæller Maja Svejstrup Vilhelmsen og fortsætter:

- Ved at fokusere på borgernes behov og gøre noget for at højne deres livskvalitet kan vi samtidig sikre, at borgerne bliver længere tid i eget hjem, samt at sundhedssektoren sparer ressourcer på besøg fra hjemmeplejen, da den enkelte borger bliver mere selvhjulpen.

Borgerkontakt er essentiel

Ifølge Maja Svejstrup Vilhelmsen er det individuelt fra borger til borger, hvad de kan have gavn af for at højne deres livskvalitet.

- Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad den enkelte borger har brug for og, hvad der giver mening at investere i. Nogle borgere vil have brug for en stor mængde hjælp lige meget hvad, mens det for andre borgere kan skabe en kæmpe værdi med noget så gængs som for eksempel en struktureringsapp eller et skylle/tørre-toilet, som vi arbejder rigtig meget med for tiden, forklarer Maja Svejstrup Vilhelmsen og fortsætter:

- Så snart vi får en henvendelse fra frontpersonalet om, at en borger har svært ved at tørre sig, og for eksempel døjer med infektion på baggrund af dette, sender vi en terapeut ud til den enkelte borger, som tager en snak med borgeren og undersøger, om et skylle/tørre-toilet er relevant. Hvis dette er tilfældet, har vi på forhånd indgået et samarbejde med forskellige virksomheder, som sikrer en effektiv procedure og straks kan sætte i gang med alt, som for eksempel opmåling og elektricitet med mere, helt frem til opsætningen af selve toilettet.

- Vi arbejder også med en struktureringsapp, kaldet ShowMyDay, på tværs af kommunens afdelinger. Borgere under 18 år kan søge denne som hjælpemiddel, mens borgere over 18 år både kan søge igennem hjælpemiddelteamet, eller fagpersoner i andre afdelinger kan henvende sig til vores velfærdsteknologi-gruppe og få en terapeutfaglig vurdering af relevansen af appen for den enkelte borger. Hvis en borger bliver bevilliget appen, så er der en ’ShowMyDay-ansvarlig’ i Velfærdsteknologi-gruppen, som sørger for kontakten til borger, vejledning i brugen af appen og eventuel undervisning i forhold til denne.

I Vejen Kommune har de ifølge Maja Svejstrup Vilhelmsen opbygget en fantastisk procedure, hvor pleje- og/eller sundhedspersonale kan kontakte kommunens udvalgte velfærdsteknologiske gruppe, hvis de for eksempel finder en potentiel brugbar velfærdsteknologi, der kan være behjælpelig på et bestemt område, eller hvis den enkelte borger har et bestemt problem, der skal findes en velfærdsteknologisk løsning på.

Her er det op til den velfærdsteknologiske gruppe i kommunen, bestående af en leder for hjælpemidler samt en række terapeuter inden for ergoterapi og hjerneskader, at vurdere, hvad der kan være relevant for den enkelte borger, samt hvilke nye velfærdsteknologiske løsninger der kan være relevante at se nærmere på til fremtidig brug.

Netop denne procedure er forholdsvis ny i Vejen Kommune, som har set på ændringer inden for det velfærdsteknologiske område i den seneste tid.

- Vi har kigget vores tidligere procedure i sømmene og forsøgt at koordinere indsatsen på det velfærdsteknologiske område i kommunen. Vi har ansat en ny koordinator på området og arbejder på at berøre flere borgere end tidligere i forhold til velfærdsteknologiske løsninger, fortæller Maja Svejstrup Vilhelmsen og fortsætter:

- Ved den nye procedure står vi nu for velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler ned til det personlige plan, da vi for eksempel gennem plejepersonale, som er i nær kontakt med borgerne hver dag, modtager oplysninger, der kan give os indsigt i, hvad den enkelte borger kan have gavn af.

Velfærdsteknologiske agenter

Udover at arbejde på det personlige plan og forsøge at sikre den enkelte borgers livskvalitet, arbejder de i Vejen Kommune også for at sikre fremtidige innovative løsninger til gavn for kommunens borgere.

- Vi arbejder med omkring 20 fagpersoner, der er uddannet inden for velfærdsteknologi på Teknologisk Institut i Odense. De fungerer som en slags ’velfærdsteknologiske agenter’ for os, som vi mødes med et par gange om året. Gennem dem får vi ny viden om smarte løsninger inden for det velfærdsteknologiske område, samt udvikler planer for fremtidens pleje og får feedback, forklarer Maja Svejstrup Vilhelmsen og fortsætter:

- Derudover kan kommunens sundheds- og plejepersonale ligeledes kontakte de ’velfærdsteknologiske agenter’ på forhånd, inden de henvender sig til kommunen, så frontpersonalet gennem agenterne kan sparre og få feedback, hvorefter de kan henvende sig til kommunens velfærdsteknologiske gruppe med en godt forarbejdet forespørgsel.

Ifølge Maja Svejstrup Vilhelmsen sikrer det, at en højere grad af henvendelser fra frontpersonalet faktisk resulterer i en velfærdsteknologisk løsning og/eller et hjælpemiddel til gavn for borgeren, og i sidste ende til gavn for kommunen generelt.

Vejen Kommune er medlem af CareNet