Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Ny startup til ergonomisk siddestilling for kørestolsbrugere

Ny startup til ergonomisk siddestilling for kørestolsbrugere

09. december 2020

Af Malthe Bendix Søgaard

Startup-virksomheden Ersist har gennem et semesterprojekt på studiet Proces & Innovation ved DTU Ballerup opfundet et mekanisk styret sæde til kørestole, som skal sikre ergonomisk siddestilling for kørestolsbrugeren og mindre belastning i arbejdet for sundhedspersonalet.

Ersist er navnet på en ny startup, som fem studerende på DTU Ballerup har stablet på benene. Sammen er de fem studerende Alexander Lerche, Niklas Højegaard, Cailín Mac Cormaic, Jeppe Hansen og William Ludvigsen gået i gang med at udvikle et mekanisk styret sæde til kørestole, som skal sikre, at både plejer, pårørende og sågar nogle kørestolsbrugere hurtigt, nemt og anstrengelsesfrit kan flytte kørestolsbrugeren tilbage i en ergonomisk siddestilling. Produktet kalder de RoGo.

CareNet har taget en snak med tre af startuppens fem studerende, Cailín Mac Cormaic, Jeppe Hansen og William Ludvigsen om, hvordan det er at gå fra helt almindelig studerende til iværksætter.

- Vi har i vores semesterprojekt haft kontakt til en lang række forskellige interessenter, hvor vi gennem sparring og interviews med plejehjemspersonale, ergoterapeuter og fysioterapeuter er blevet bekendt med den problemstilling, vi nu prøver at løse, nemlig det at få kørestolsbrugere til at sidde ergonomisk korrekt på en let, intuitiv og omkostningsfri måde, set ud fra arbejdsbelastningen på sundhedspersonalet, fortæller William Ludvigsen og fortsætter:

- Vi har fået en del positiv feedback på vores idé og føler derfor, at vores produkt har potentiale. Derfor har vi valgt at arbejde videre med at udvikle løsningen ved siden af vores studie.

Løsning på et gængs problem

Ersists løsning, RoGo, består af en siddeindsats, som monteres i kørestole til bevægelsesbesværede ældre mennesker på plejehjem. Konceptets funktion består i at kunne rulle sædestoffet tilbage i retning mod ryglænet for at hjælpe brugeren med at komme tilbage og sidde godt.

Dette gøres muligt ved RoGo-konceptet, hvor den rullende funktion føres igennem sædestoffets specielle påsyede stoflister, der kan indsættes i et skinnesystem. Skinnesystemet er designet til at køre i et loop, hvor funk­tionen kan itereres uendeligt mange gange ved hjælp af den udviklede mekanisme, som fører sædet rundt.

- Som kørestolsbruger er det et gængs problem at glide frem i sædet flere gange i løbet af en dag. For bevægelsesbesværede kørestolsbrugere, som ikke selv kan rette på deres position, kan det medføre for eksempel rygskader, synkebesvær og slemme tryksår, hvis ikke de får hjælp til at sidde ergonomisk korrekt. Det er blot én af de problematikker vores løsning arbejder med, forklarer Jeppe Hansen og fortsætter:

- Derudover kan det for personalet, der skal hjælpe kørestolsbrugeren til at sidde i den rette position, skabe problemer, da forkerte løft af kørestolsbrugeren kan føre til arbejdsskader i form af kroniske skulder- og rygsmerter samt fingergigt.

Ifølge Cailín, Jeppe og William har inddragelse af både kørestolsbruger, personale og pårørende været en stor del af projektet og idegenereringen af produktet, da produktet skal indstilles efter personen, som betjener det.

Produktets primære bruger er den bevægelsesbesværede kørestolsbruger, men relevant er det også at forholde sig til den sekundære bruger i form af plejepersonale og pårørende, som eksternt betjener produktet.

- En stor del af idégenereringen er foregået i samarbejde med brugerne. Det er essentielt, at vi skaber et produkt med øje for dem, der i sidste ende skal bruge produktet, forklarer Cailín Mac Cormaic og fortsætter:

- Vi arbejder derfor med forskellige løsninger til håndtaget, der bruges til at rulle sædestoffet tilbage. Håndtaget skal kunne placeres der, hvor det giver mest mening på kørestolen. Ved en kognitiv fungerende kørestolsbruger kan det give mening at placere håndtaget, så borgeren selv kan rulle sig tilbage i sædet, mens man for eksempel ved en mere kognitivt udfordret kørestolsbruger kan placere håndtaget ved kørestolens normale håndtag, da det er sundhedspersonalet eller pårørende, der skal kunne bruge det.

Livet som studerende og iværksætter

Ifølge gruppen er dét at gå fra at være studerende til nu at være både studerende og iværksætter utroligt spændende og lærerigt.

- Det er så fedt, at vi får mulighed for at bruge al vores teoretiske læring i praksis. Det er i sidste ende det, vi skal, når vi en gang afslutter vores studier. Det er spændende og lærerigt og giver mod på at arbejde videre med udviklingen af produktet efterfølgende, forklarer Jeppe Hansen.

Cailín Mac Cormaic, Jeppe Hansen og William Ludvigsen ser alle deres studiebaggrund som en medvirkende faktor til deres nye liv som iværksættere.

- Studiet og specielt dette kursus er i høj grad bygget op om, at man efter endt kursus kan arbejde videre med sin startup. Vi føler os privilegeret over, at vi har fået denne mulighed, og vil derfor arbejde på højtryk for, at vi i sidste ende lykkes, fortæller Cailín Mac Cormaic og fortsætter:

- Vi håber, at vi kan udvikle et færdigt produkt, som skaber den værdi for vores interessenter, vi bestræber os på. Samarbejdet med kørestolsbrugere, sundhedspersonale og pårørende har været en kæmpe motivation for, at vi har valgt at arbejde videre med udviklingen af vores produkt. Derfor vil det være den største anerkendelse af alle, hvis vores produkt i sidste ende skaber en tilfredshed hos dem.

Gruppen har netop testet produktet i samarbejde med SOSU-assistenter, som ifølge William Ludvigsen var utroligt begejstrede for produktet og samtidig imponerede over komforten.  

Ersists målsætning er at komme på markedet i starten af 2022, og derfor arbejder de lige nu på at få funding til den videre proces. Startuppen vil deltage i velfærdsteknologimessen, Health & Rehab Scandinavia, samt samarbejde med Danish.Care og CareNet, da de ifølge William Ludvigsen er afhængige af folk, der kender til branchen, og vil søge hjælp hos fagpersoner, der kan hjælpe dem gennem processen.

- Det er essentielt for os, at vi kan netværke og få input fra folk inden for branchen, så vi kan bryde barrieren til markedet. Her ser vi CareNet som en god mulighed for netop dette, slutter William Ludvigsen.