Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Wizkids er nyt medlem af CareNet

Wizkids er nyt medlem af CareNet

02. december 2020

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet byder velkommen til Wizkids, som står bag Danmarks mest udbredte læse- og skriveteknologi, AppWriter.

Wizkids har i mange år været det foretrukne værktøj på skoleområdet, hvor produktet AppWriter har hjulpet ordblinde skolebørn med at læse og skrive. Virksomheden bevæger sig nu ind på det velfærdsteknologiske område, hvor de med AppWriter støtter og hjælper ansatte i sundhedssektoren i læse- og skriveopgaver.

CareNet har taget en snak med den ansvarlige for B2B-markedet hos Wizkids, Flakron Sojeva, som fortæller:

- AppWriter er Danmarks mest udbredte læse- og skriveteknologi. Vi har primært bevæget os inden for uddannelsesområdet, men ser et klart potentiale i at udbrede vores løsning til andre områder, såsom sundheds- og omsorgsområdet.

Ifølge Flakron Sojeva kan det at være ordblind gå ud over det at være under uddannelse.

- Ordblindhed har ingen aldersbegrænsning og er derfor en udbredt udfordring i hele samfundet. Selvom man er uddannet på et vist niveau, kan man sagtens være ordblind. Derfor mener jeg, at der er et behov for AppWriter inden for fx sundheds- og omsorgssektoren, fortæller Flakron Sojeva.

Wizkids tilbyder ud over produktet AppWriter, som er en læse- og skriveteknologi, en række produkter, som kan støtte brugeren på netop det område, brugeren har behov for. Wizkids tilbyder blandt andet produktet TxtAnalyser, som støtter brugeren med grammatiske udfordringer, og produktet MathSolver, som støtter brugeren med matematiske udfordringer.

- Vi tilbyder en række støtteprodukter, der kan hjælpe brugerne med forskelligartede opgaver. Nogle har problemer med ordblindhed, andre med tegnsætning, og nogle med matematikken, fortæller Flakron Sojeva.

Større selvstændighed og effektivitet i sundheds- og omsorgssektoren

Wizkids arbejder i dag med knap 70 kommuner inden for uddannelsessektoren, men har oplevet, at der et behov hos ansatte, som er ordblinde, tosprogede eller har udfordringer med at læse og/eller skrive.

- Vores produkter skal gøre brugeren mere selvstændig. Om der er tale om børn eller voksne, er i og for sig underordnet. Ved at melde os ind i CareNet vil vi give medarbejdere inden for sundhed og omsorg nye muligheder for selvstændigt at kunne udføre arbejdsopgaver, der kræver læsning og skrivning. På den måde kan fokus bibeholdes på omsorg og pleje, forklarer Flakron Sojeva og fortsætter:

- På sundheds- og omsorgsområdet fylder dokumentationsopgaver i forvejen meget, og hvis den ansatte er ordblind, fylder denne opgave endnu mere. Derfor er det vores ambition, at AppWriter skal assistere med fx dokumentationsopgaver i Nexus, Cura eller lignende. Både som skriveredskab, men også til konvertering fra tale til skrift.

AppWriter fungerer i fagsystemerne Kmd nexus og Cura, hvor de ansatte dokumenterer og journaliserer. De har mulighed for at få tingene oplæst og få ordforslag samt indtale direkte inde i systemerne.

Ifølge Flakron Sojeva kan AppWriter ligeledes skabe større motivation og mod til at gå ind i faget som ordblind, hvis man på forhånd ved, at der findes produkter som AppWriter, som kan støtte og hjælpe i forbindelse med dokumentationsopgaver.

- Vores mål er, at vores teknologi skal skabe værdi for flest mulige. Det at læse og skrive er stort set ikke til at komme udenom i dagens Danmark, men det skal ikke være det, der sætter en stopper for, hvad den enkelte person kan opnå, forklarer Flakron Sojeva og fortsætter:

- Bare fordi man fx er ordblind, kan man jo sagtens være en rigtig god social- og sundhedshjælper. Derfor skal AppWriter sikre, at personer med disse udfordringer får samme muligheder for at lykkes.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Flakron Sojeva fortæller, at Wizkids ser frem til at være medlem af CareNet med henblik på at netværke og udbrede virksomhedens budskab til flere relevante segmenter.

- Vi glæder os til at deltage i de mange relevante konferencer og temadage, som CareNet tilbyder. Sundheds- og omsorgsområdet er et forholdsvist nyt område for os, og derfor giver det god mening for os at blive medlem af et nationalt netværk som CareNet, fortæller Flakron Sojeva og fortsætter:

- CareNet giver os mulighed for at netværke og udbrede vores budskab til en bred gruppe af interessenter inden for sundheds- og omsorgsområdet. Vi får altså mulighed for at undersøge vores marked og få en bedre forståelse, hvilket i sidste ende hjælper os i videreudviklingen af AppWriter, så det tilpasses brugeres individuelle behov

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder Wizkids velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Det er en stor fornøjelse, at vi kan byde Wizkids velkommen ind i CareNet. Jeg har fulgt virksomheden igennem nogen tid, og man må sige, at de står sig godt i forhold til kommunerne, fortæller Anders Lyck Fogh-Schultz og fortsætter:

- Netop perspektivet med flere ’relevante segmenter’ er interessant. Velfærdsteknologien kan netop fungere i flere indsatsområder – børn og unge, sundhed og ældre og på socialområdet – blot teknologien gør en forskel for mennesker og assisterer os til at få det bedre, klare os bedre og blive uafhængig af unødvendig assistance. Wizkids’ løsning taler oplagt ind i flere segmenter, og jeg vil meget gerne være med til at åbne døre for virksomheden og løsningen ind i fx sundheds- og ældre afdelinger. Nok er løsningen i denne sammenhæng ikke henvendt til selve borgeren, men den assisterer og kvalificerer den indsats, som personalet leverer til borgeren – og det er stærkt, slutter Anders Lyck Fogh-Schultz.