Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Ny startup skal hjælpe bevægelseshæmmede på toilettet

Ny startup skal hjælpe bevægelseshæmmede på toilettet

16. november 2020

Af Malthe Bendix Søgaard

Startup-virksomheden Levara har gennem et semesterprojekt på studiet Proces & Innovation ved DTU Ballerup opfundet en bærbar toiletsæde-løsning, der skal gøre det muligt for bevægelseshæmmede personer at benytte ethvert toilet.

Levara er navnet på en ny startup, som fem studerende på DTU Ballerup har stablet på benene. Sammen er de fem studerende, Tais Thøgersen, Michael Degn Sørensen, Theis Auhagen, Philip Tørring og Loui Saust, gået i gang med at udvikle en let, bærbar toiletsæde-løsning, som gør det muligt for personer med bevægelseshæmninger at gøre brug af ethvert almindeligt toilet.

CareNet har taget en snak med to af startuppens fem studerende, Michael Degn Sørensen og Loui Saust om, hvordan det er at gå fra helt almindelig studerende til iværksætter.

- Som følge af vores semesterprojekt, hvor vi har haft kontakt til en lang række forskellige interessenter, har vi modtaget en masse positiv feedback fra brugere og eksperter, fortæller Loui Saust og fortsætter:

- Derfor føler vi, at vores idé har potentiale til noget mere og har derfor valgt at tage udfordringen op og fortsætte med at udvikle løsningen ved siden af vores studier.

Brugerinddragelse fra dag ét

Levaras løsning består af en oppustelig luftpude, der pustes op ved hjælp af en batteridrevet pumpe. Løsningen er målrettet mennesker, der er mobilitetshæmmede, og som derfor har problemer med at komme fra siddende til stående position.

- Det er et yderst trivielt problem ikke at kunne rejse sig fra siddende position. Som borger uden dette problem er det ikke noget, man nødvendigvis tænker over, da dét at gå på toilet er en privat sag, og man derfor aldrig bliver præsenteret for problematikken, fortæller Loui Saust og fortsætter:

- En af de helt store problematikker ved ikke at kunne rejse sig fra siddende position er, at det forhindrer mange borgere i at blive inkluderet socialt i samfundet og udføre hverdagsaktiviteter.

Ifølge Loui Saust og Michael Degn Sørensen er dette en problematik, der rammer mange mennesker. Ideen til projektet opstod i samarbejde med en muskelsvindramt borger, som oplevede disse problematikker på egen krop. Derhjemme har hun et specielt toilet, der kan hjælpe hende med toiletbesøgene.

- Vores inspirationsborger lider af muskelsvind og skal derfor, som det ser ud nu, benytte et specielt toilet, som er installeret i hendes hjem. Den faste toiletinstallation er ikke blot rigtig dyr, men også begrænsende for hendes frihed, da hun kun kan anvende sit eget toilet, hvilket har skabt store problemer for hendes sociale liv, forklarer Michael Degn Sørensen.

Bruger- og problemdrevet innovation er centralt for gruppens indledende fokus på udviklingen af løsningen, og forskellige brugere og interessenter har været involveret i projektets idé- og udviklingsfase.

- Vi ser stor værdi i at inddrage borgere og fremtidige brugere i udviklingen af vores produkt. Derfor har vi valgt at gøre det helt fra begyndelsen. Ved at inddrage brugere og interessenter øger vi ikke kun løsningens enkelhed, men får også værdifuld indsigt i, hvad markedet reelt set har brug for, forklarer Michael Degn Sørensen og fortsætter:

- Brugerinddragelsen har blandt andet gjort, at vi fik øjnene op for, at produktet kunne udvides fra blot at kunne hjælpe borgere under toiletbesøg til også at kunne hjælpe borgere med at komme fra siddende position til stående position i andre helt normale hverdagssituationer, da der også fandtes et behov her på for eksempel plejecentre.

Livet som studerende og iværksætter

Ifølge Loui Saust har det været en vild proces at gå fra at være studerende til nu at være både studerende og iværksætter.

- Det er en vild proces! Man skal gøre sig en masse overvejelser i forhold til det tidsmæssige aspekt. Men samtidig giver det også et helt nyt perspektiv til det at uddanne sig. Læringsprocessen i forbindelse med det at være iværksætter er fantastisk spændende og lærerig. Det er den ultimative kombination af teoretisk læring fra studiet og praksislæring fra iværksætteriet, forklarer Loui Saust.

Michael Degn Sørensen og Loui Saust ser deres studiebaggrund som en medvirkende faktor til deres nye liv som iværksættere.

- Vores studie har helt sikkert været en medvirkende faktor til Levaras tilbliven og vores nye liv som iværksættere. Vores studie fokuserer meget på brugerorienteret design, og netop dét, at man udvikler noget i samarbejde med slutbrugeren, har været en stor motivationsfaktor for os. Det giver et indblik i, at det ikke kun er os, det kommer til gavn, men at det hjælper andre mennesker, der har brug for det, forklarer Michael Degn Sørensen.

Gruppen har løbende arbejdet sammen med Hjælpemiddelcentret i København og vil fremadrettet afprøve produktet i tæt samarbejde med dem på blandt andet ældre brugere på plejehjem, plejepersonale og mennesker med fysiske handicap sammen med forskellige interessenter som for eksempel produktions-, distributions- og markedsrepræsentanter fra kommuner og hjælpecentre.

Derudover har startuppen modtaget legater fra henholdsvis Bevicafonden på 50.000 kroner og Fonden for Entreprenørskab på 15.000 kroner, som skal gå til udvikling og testning af løsningen.

Gruppens medlemmer er alle enige om, at den oplevelse og de udfordringer, det bringer at starte en virksomhed, vil gøre dem til bedre fremtidige ingeniører, og de opfordrer samtidig andre studerende til at tage chancen som iværksættere, når muligheden byder sig.