Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Netværk og åbenhed skal styrke fremtidens velfærdsteknologi

Netværk og åbenhed skal styrke fremtidens velfærdsteknologi

03. november 2020

Hvordan tager vi velfærdsteknologien til nye højder? Ifølge chefkonsulent i Aalborg kommunes Kvalitets- og Innovationsenhed, Lars Nøhr, er netværk og åbenhed altafgørende, når det kommer til udviklingen af velfærdsteknologi.

I CareNet-medlemmet Aalborg kommune har velfærdsteknologi en høj prioritet. Derfor har CareNet i et interview med chefkonsulent i Ældre- og Handicapforvaltningens Kvalitets- og Innovationsenhed i Aalborg kommune, Lars Nøhr, spurgt ind til, hvordan netværk og åbenhed skal være med til at sikre, at velfærdsteknologien når sit fulde potentiale i fremtiden.

Lars Nøhr fik i slutningen af 00’erne til opgave at udvikle det, man i dag kalder Fremtidens Plejehjem i Aalborg kommune. For ham har netværk og Aalborg kommunes Living Lab, som blev oprettet i 2014 i forbindelse med etableringen af Fremtidens Plejehjem, været altafgørende parametre i udviklingen af velfærdsteknologien.

Living Lab er en del af Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, som aktivt skal styrke udviklingen af nye teknologier, så de giver mest mulig mening for beboernes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø.

- Sigtet med Living Lab var at knytte private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskere i et tæt samarbejde om at udvikle velfærdsteknologien, fortæller Lars Nøhr og fortsætter:

- Tiltag som Living Lab giver rigtig god mening – også i en bredere forstand. Ser vi for eksempel på samarbejdet på tværs af kommuner, har vi stadig et stort uudnyttet potentiale, når det kommer til at netværke og videndele.

Bredt bidrag til udviklingen af velfærdsteknologi

Ifølge Lars Nøhr er der ingen tvivl om, at netværket og samarbejdet er altafgørende, når det handler om at videndele og komme fra idé til en færdig velfærdsteknologi, der skaber værdi for både borgere og medarbejdere. Derfor mener Lars Nøhr også, at alle skal bidrage til udviklingen.

- Hver kommune har nogle etiske regelsæt på for eksempel plejeområdet, som diverse teknologier skal leve op til. Derudover skal det testes, om en given teknologi passer ind i arbejdsgangen og giver det udbytte, som man i den enkelte kommune leder efter. Derfor kan det hurtigt blive en hård omgang for virksomheder, når deres teknologi for eksempel skal igennem samme testforløb i forskellige kommuner, forklarer Lars Nøhr og uddyber:

- Jeg vil derfor opfordre kommunerne til at kigge ud over kommunens egne grænser og spille med åbne kort. Åbenhed i kommunerne, når der udvikles velfærdsteknologi, er essentielt. Der er ingen grund til, at vi alle, på egen hånd, forsøger at opfinde den dybe tallerken. Hvis noget virker i én kommune, så er der god chance for, at det også virker i andre kommuner. Del det!

Brede netværk er vejen frem

Lars Nøhr nævner selv et eksempel på en erfaring, han har gjort sig ved at benytte et bredt netværk som CareNet til at bringe noget positivt til sin kommune.

- Jeg deltog på opfordring fra CareNets netværksleder, Anders Lyck Fogh-Schultz, i Online CareNet-Temadagen om faldforebyggelse på et webinar for nyligt. Det er netværk som disse, der måske kan være med til at skabe det netværk og den åbenhed, jeg efterspørger, fortæller Lars Nøhr og fortsætter:

- Efterfølgende har webinaret resulteret i tre henvendelser fra virksomheder, der ville vide mere om, hvad vi går og laver i Aalborg kommune, fordi de så forretningsmæssige muligheder, som passede til det, de som virksomhed kan tilbyde.

Efterdønninger som disse er ifølge Lars Nøhr givende for alle. Kommunerne får mere viden om, hvilke nye og forskellige velfærdsteknologier der findes på markedet, mens virksomhederne får mere viden om, hvad kommunerne efterspørger, så de derpå kan udvikle teknologier, der passer bedre til markedet. Alt sammen faktorer, der i sidste ende vil komme alle parter til gode – også borgerne, som får bedre tilpassede hjælpemidler.

- CareNet er et godt eksempel på et bredt netværk, som skaber sammenhæng mellem forskellige instanser, såsom virksomheder, der producerer teknologierne, og forskellige kommuner og institutioner, som i sidste ende skal benytte teknologierne i samspil med borgerne, forklarer Lars Nøhr.

Derfor er der ifølge Lars Nøhr behov for netværk som CareNet – både set fra virksomhedernes, kommunernes og institutionernes perspektiv.

- Vi mangler på en eller anden måde fora til at dele de erfaringer, vi gør os i kommunalt regi. Jeg ser potentiale i det naturlige mix af kommunale medlemmer og virksomheder, som et netværk som CareNet tilbyder, og kan sagtens forestille mig, at de kan medvirke til udbredningen af innovative projekter og teknologier, fortæller Lars Nøhr og uddyber:

- CareNet har forudsætninger for, at man, også i kommunalt regi, kan vidensdele på tværs af de kommunale grænser. Man skal dog i kommunerne være villige til at lade andre kommuner ’kopiere’ ens løsninger, og samtidig skal man være åben for selv at ’kopiere’ alle de gode løsninger, der findes rundt omkring i de danske kommuner.

Aalborg kommune er selv med i 6-by-samarbejdet, der er en kommunealliance mellem København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Randers, de seks største bykommuner i Danmark, hvor der videndeles på tværs.

- Ud over det økonomiske perspektiv, når vi taler velfærdsteknologi, som selvfølgelig har en vis betydning kommunalt, handler det hele vel i bund og grund om, hvad der i sidste ende kan hjælpe kommunernes borgere mest. Ingen kommuner taber penge på at lade andre kommuner ’kopiere’ deres brug af en teknologi, og ingen kommuner taber penge på at ’kopiere’ andre kommuners brug af en teknologi. Så hvorfor ikke dele løs af de velfærdsteknologiske erfaringer på tværs af kommunernes grænser? slutter Lars Nøhr.