Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Ropox: Boligkoncepter skal facilitere pleje af ældre og borgere i rehabilitering

Ropox: Boligkoncepter skal facilitere pleje af ældre og borgere i rehabilitering

30. september 2020

CareNet-medlemmet Ropox A/S har i en vejledende rolle deltaget i byggeriet af det nye pleje- og rehabiliteringscenter, Skovgården. Projektet skal sikre en vis fleksibilitet i de nye lokaler, så hvert enkelt lokale kan tilpasses henholdsvis patientens og personalets behov.

Virksomheden Ropox A/S udvikler forskellige hjælpemidler – heriblandt baderums- samt køkkenkoncepter og forskellige bordløsninger til handicappede.

Ropox A/S’ teknologier dækker over en bred kam af hjælpemidler. Virksomhedens køkkenkoncept har blandt andet højderegulerbare løsninger til overskabe, køkkenborde og spiseborde, som alt sammen er udviklet specifikt til folk med nedsat funktionsevne. Disse koncepter er ifølge virksomheden med til at gøre brugeren mere selvhjulpen og kan dermed frigive ressourcer hos plejeren til andre gøremål.

Ropox A/S’ baderumskoncepter har blandt andet en svingbar vask, toiletløfter med toiletstøtter, en bidetløsning, bruseklapsæde og greb, hvilket ligeledes har til formål at hjælpe til at gøre borgeren mere selvhjulpen, og som dermed kan være med til at give borgeren mulighed for i højere grad at klare toiletbesøg selv.

Nyt pleje- og rehabiliteringscenterprojekt

Som noget nyt har Ropox A/S deltaget i byggeriet af det nye pleje- og rehabiliteringscenter, Skovgården, hvor virksomheden hjalp med at vejlede omkring indretningen af køkkener og baderum.

Her skulle Ropox A/S skabe fleksible lokaler, da centeret huser både ældre og borgere i rehabilitering. Fleksible løsninger var derfor nødvendige, da de enkelte rum skal kunne tilpasses den individuelle borgers fysiske formåen og give præcis den støtte, der er nødvendig.

Ifølge projektchef og rådgiver i Ropox A/S, Ebbe Brag, er projekter som Skovgården noget, man vil komme til at se mere af i fremtiden, og det glæder ham, da projekter som disse udvikler medarbejderne, der hele tiden skal sætte spørgsmålstegn ved, hvad de gør, hvorfor de gør det, og på den måde opnår ny viden til gavn for både borgeren og plejeren.

- Vi lever i et samfund, hvor antallet af ældre er stigende, og i løbet af de næste år forventes det at vokse yderligere. Af samme grund må vi forvente, at fremtiden vil bringe flere borgere med særlige behov på for eksempel plejecentre, forklarer Ebbe Brag og fortsætter:

- Her vil vi forsøge at sikre, at borgerne kan bevare deres selvstændighed i så høj grad som muligt ved at skabe en fleksibel indretning, der kan tilpasses efter den enkelte borgers behov.

Ebbe Brag håber, at Ropox A/S vil få mulighed for at kunne deltage i flere lignende projekter i fremtiden.

- Skovgården-projektet var rigtig interessant for os. Her fik vi mulighed for at bruge vores kompetencer helt fra begyndelsen af projektet i samarbejde med brugergrupper, bygherrer, arkitekter og ingeniører, hvilket har resulteret i fleksible boliger, som skaber tryghed for både beboerne og personalet, fortæller Ebbe Brag og uddyber:

- Vi har forsøgt at skabe nogle rum, der indeholder alle nødvendige hjælpemidler til, at beboerne skal kunne klare mere på egen hånd, hvilket både skaber glæde hos beboerne, men også hos personalet, som for eksempel undgår tunge løft i hverdagen, og dermed er sikret et sundt og godt arbejdsmiljø.

I forbindelse med Skovgården-byggeriet har Ropox A/S været med til at designe baderummene, hvor de blandt andet har indrettet lokalerne med Ropox svingbar vask, toiletløfter med toiletstøtter, bidetløsninger, bruseklapsæder og greb.

Derudover har Ropox A/S været med til at indrette køkkenerne, så de ifølge plejecenteret kan anvendes af alle centrets beboere – uanset hvor mobile de er. Her er der blandt andet monteret højderegulerbare bordplader uden underskabe og 4Single bordstel, der ligeledes kan reguleres i højden.

CareNet-medlemmet Ropox A/S og virksomhedens projektchef og rådgiver, Ebbe Brag, ser projektet som et skridt på vejen mod en fremtid med bedre muligheder for at kunne tilpasse patienters miljø til den enkeltes behov, så både patient og sundhedspersonalet får optimale betingelser for henholdsvis et så selvstændigt liv som muligt og et sundt og godt arbejdsmiljø.

Derudover glæder virksomheden sig til at få feedback på deres nye lokaler i Skovgården fra brugerne og deres hjælpere, da det ifølge Ropox A/S er dem, der kender behovet bedst, og det dermed er deres feedback, der skal hjælpe virksomheden med at designe velfærdsteknologiske løsninger i fremtiden.