Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Test af hjemmetræning af patienter under corona-pandemien

Test af hjemmetræning af patienter under corona-pandemien

22. september 2020

VihTek – Videnscenter for velfærdsteknologi har i samarbejde med Hjerterehabiliteringen og Ergo- og Fysioterapien ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undersøgt patienters oplevelse af hjemmetræning under corona-pandemien med appen Optimov.

VihTek er et offentligt finansieret videncenter i Region Hovedstaden, som arbejder for at understøtte og fremtidssikre hospitalerne i Region Hovedstaden ved at identificere, udvikle, teste og implementere velfærdsteknologi – til gavn for patienter, personale og pårørende. Organisationen har blandt andet fokus på løsninger, der kan forbedre rehabiliteringen, øge patientsikkerheden og styrke det tværsektorielle samarbejde.

Hjemmerehabilitering

Da corona-pandemien ramte Danmark i foråret 2020, stoppede det meste af samfundet og lukkede ned, og dermed mistede en del patientgrupper muligheden for at kunne møde til genoptræning på hospitalet.

Tilbage stod patienterne nu uden mulighed for at få det rehabiliteringsforløb, de havde brug for. Derfor måtte der findes alternativer til træning for de udsatte patienter.

Alternativet blev appen Optimov fra Physio R&D ApS, som VihTek, Hjerterehabiliteringen og Ergo- og Fysioterapien ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har testet på fem patienter samt deres tilknyttede fysioterapeut, der løbende har haft kontakt med patienterne, og som har sammensat deres træningsprogram.

Appen faciliterer det, at patienterne kan integrere fysisk aktivitet i deres hverdag, uden at de behøver at møde op på hospitalet eller klinikken. Derudover muliggør appen, at patienterne kan have deres sundhedskontaktperson ved hånden, når de har brug for det. Både patient og behandler kan overvåge udviklingen af patientens fysiske helbred.

For behandlerne gør appen det muligt at spore, evaluere og gribe ind i patientens rehabilitering uden at skulle mødes fysisk. Behandleren kan oprette tilpassede træningssæt til patienten, lave videokonsultationer og følge patientens fremskridt.

Udviklingskonsulent i VihTek, Jakob Rud Sørensen, ser positivt på forløbet med hjemmerehabilitering.

- Vi har kunnet mærke, at der har været ret stor interesse for vores pilottest – og telerehabilitering i sig selv. Derfor kunne noget tyde på, at telerehabilitering er kommet for at blive, fortæller Jakob Rud og uddyber:

- Specielt i disse tider, hvor vi alle må forholde os til udviklingen af Covid-19 i samfundet. For nogle patientgrupper er det simpelthen for risikofyldt at gå til genoptræning på for eksempel hospitalet eller en klinik grundet smittefaren. Derfor ser vi et klart potentiale i telerehabilitering.

I pilottesten fulgte patienterne en virtuel træningsmakker, som de gennemførte et træningsprogram sammen med gennem træning tre gange om ugen i tre uger.

Undersøgelsen viste, at patienterne var glade for alternativet i form af Optimov appen. Blandt de positive tilkendegivelser var patienterne for eksempel glade for at træne med appen som alternativ til at få et træningsprogram på et stykke papir. Derudover var patienterne glade for at kunne træne, når det passede dem, og at de ikke skulle transportere sig til og fra træning.

Patienterne fortæller dog, at de savner at møde andre patienter og få feedback fra fysioterapeuten, når de træner.

- Der er selvfølgelig en del faktorer, der spiller ind i forhold til, om telerehabilitering er en gunstig løsning i fremtiden. Man skal altid vurdere, hvad der giver mening ud fra patientens behov, typen af rehabilitering og så videre, forklarer Jakob Rud og fortsætter:

- Dog har feedbacken primært været positiv. Nogle af de deltagende patienter udtrykker blandt andet, at transporten til og fra behandlingsstedet er en faktor, der kan være forskellen på, om de får udført rehabiliteringen eller ej.  

Fremtiden inden for rehabilitering

På baggrund af pilottestens resultater forventer CareNet-medlemmet VihTek at fortsætte arbejdet med hjemmetræning, og det forventes samtidig, at Hjerterehabiliteringen og Ergo- og Fysioterapien ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fortsat vil arbejde med individuelt tilrettelagt hjemmetræning, eventuelt som supplement til den gængse holdtræning.

- Hos VihTek ser vi på resultatet af pilotprojektet med positive briller og vil fortsat arbejde videre med telerehabilitering. Vi ser telerehabilitering som et godt supplement i det fremtidige sundhedsvæsen, slutter Jakob Rud.

Du kan læse evalueringen på pilottesten her