Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Mød en Teknologi: VELA-stole til faldforebyggelse

Mød en Teknologi: VELA-stole til faldforebyggelse

15. september 2020

CareNet sætter løbende fokus på konkrete velfærdsteknologier i denne sektion af nyhedsbrevet, som vi kalder Mød en Teknologi.

Denne udgave af Mød en Teknologi handler om den danske familieejede virksomhed VELA, som er producenten bag de speciallavede VELA-arbejdsstole. VELA-stolen kan ifølge producenten være med til at forebygge fald blandt ældre borgere, og på den måde give de ældre en mere sikker hverdag med tryghed, stabilitet og øget livskvalitet uden frygt for fald.

Hvert år falder cirka 360.000 ældre borgere i Danmark, hvoraf cirka 45.000 skal til behandling for skader på akut klinik. I takt med, at antallet af ældre stiger, kan samfundet se frem mod flere faldulykker, hvis ikke der arbejdes målrettet med faldforebyggelse. Velfærdskonsulent hos VELA, Wivi Akselbo, ser VELA-stolen som en god løsning på et udbredt problem.

-  Faldulykker blandt ældre er et udbredt problem, som både har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Hos VELA mener vi, at man kan gøre meget med en tidlig indsats. Det giver simpelthen mening at yde en præventiv indsats mod faldulykker i stedet for at behandle, når skaden er sket, forklarer Wivi og uddyber:

- Ifølge internationale studier falder hver tredje borger over 65 år mindst én gang om året, og med faldet kommer frygten for at falde igen. Med VELA-stolen sikrer vi de ældre borgeres livskvalitet, da de ikke skal bruge energi på at frygte at falde igen og derved kan være mere aktive og selvsikre.

VELA-stolens funktion

VELA-stolen indeholder forskellige elementer, som skal hjælpe borgeren med at kunne have et liv så tæt på normalen som muligt. Stolen er for eksempel udstyret med en centralbremse, der giver sikkerhed og frie hænder til udførelse af aktiviteter. Samtidig er arbejdsstolen en mobil stol med hjul, som man, i siddende stilling, kan gå eller skubbe rundt i boligen ved hjælp af benene, imens man foretager forskellige hverdagsaktiviteter.

Derudover er stolen udstyret med en elektrisk højdeindstilling, som muliggør, at borgeren på sikker vis og uden brug af kræfter kan tilpasse arbejdshøjden til den enkelte aktivitet og derved øge sin rækkevidde markant. Samtidig kan sædet kippes fremad, så borgeren selvstændigt kan mobilisere sig ved at lade sig ”glide” ud ad stolen til stående stilling med minimal brug af kræfter.

Specielt frygten for fald blandt ældre er en betydelig faktor for, at VELA-stolen er et vigtigt hjælpemiddel ift. at nedbringe antallet af faldulykker. Frygt for fald kan være en forhindring for den ældre borger i dagligdagen, hvor forskellige aktiviteter i hjemmet til tider vælges fra på den baggrund. Her skal VELA-stolen være med til at sikre et så normalt liv som muligt.

- Arbejdsstolen gør det muligt for den ældre at sidde ned ved aktiviteter, hvor man normalt ville stå op. Derudover har stolen en elektrisk højdeindstilling, der kan hjælpe den enkelte borger langsomt og sikkert på benene, så borgeren undgår svimmelhed eller tab af balance, forklarer Wivi og fortsætter:

- På den måde minimerer stolen risikoen for fald betydeligt, uden at borgeren mister muligheden for at deltage aktivt i hverdagen.

En samfundsmæssig gevinst

Udover de menneskelige konsekvenser for den enkelte borger i forbindelse med faldulykker kan VELA-stolen ligeledes være med til at skabe en samfundsmæssig værdi.

- Undersøgelser fra England viser, at de samfundsmæssige omkostninger relateret til fald blandt ældre svarer til ca. 2 pct. af de samlede sundhedsudgifter. Oversat til danske forhold ville udgifterne i så fald have været 3,1 mia. i 2014, fortæller Wivi og fortsætter:

- Faldforebyggelse nytter altså, både i forhold til den enkelte borgers livskvalitet, men også samfundsøkonomisk, da den præventive indsats ved VELA-stolen sparer ressourcer på sundheds- og socialområdet med færre tunge arbejdsgange for plejepersonale og færre omkostninger ifm. rehabilitering efter et fald. Det bliver altså betydeligt billigere både menneskeligt og økonomisk.

CareNet-medlemmet VELA håber på, at de i fremtiden fortsat kan skabe værdi for den enkelte borger og samfundet med deres VELA-stole, i form af et mindsket antal af faldulykker.