Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
PTR Robots er nyt medlem af CareNet

PTR Robots er nyt medlem af CareNet

03. september 2020

CareNet byder velkommen til PTR Robots, som ved hjælp af PTR Robotten vil øge kvaliteten, sikkerheden for patienter og personale samt reducere ressourceforbruget i forbindelse med forflytning og genoptræning.

I 2016 lancerede Sjællands Universitetshospital Køge og Blue Ocean Robotics et innovationsprojekt (Offentlig Privat samarbejde), som skulle opdele og kortlægge alle arbejdssituationer med patientoverførsler samt identificere svage punkter, problemer og barrierer i brugen af eksisterende patientoverførselsudstyr. PTR Robots udviklede herefter PTR Robotten, som er den første patientforflytningsrobot.

Lone Jager Lindquist, formand for bestyrelsen hos PTR Robots, fortæller til CareNet, at PTR Robots ønsker at understøtte hospitalsrejsen for den enkelte patient og samtidig effektivisere rejsen.

- Vi har et ønske om at skabe en større grad af fleksibilitet på de danske hospitaler. Det er både sundhedsvæsnets ønske såvel som patienternes ønske at komme så effektivt og let gennem hospitalsrejsen som muligt, og det hjælper vores robot i høj grad til med, forklarer hun og uddyber:

- Vores fokus er velfærdsteknologi inden for sundhedsvæsenet. Vores robot bidrager blandt andet til, at patienter kan komme i gang med genoptræning så tidligt som muligt, det man også betegner som tidlig mobilisering. Derfor understøtter vores robot rehabilitering af patienter ved for eksempel gangtræning og sidde- ståtræning. En hurtigere rehabilitering skaber både værdi for hospitalerne og patienterne.

Større fleksibilitet og effektivitet

PTR Robotten skal både sikre større fleksibilitet og effektivitet i fremtiden. På hospitaler, plejehjem og lignende har man tidligere brugt meget tid på at vente på kollegaer i forbindelse med at forflytte patienter eller vente på det rigtige udstyr til den enkelte opgave.

- Med PTR Robotten effektiviseres processen med at forflytte patienter. Tidligere har man skullet bruge forskelligt udstyr til forskellige opgaver inden for forflytning af patienter. Vores robot kan klare mange forskelligartede opgaver og har kun brug for en ansat til at udføre forflytningsopgaven, forklarer Lone.

På den måde vil PTR Robots være med til at sikre en langt mere fleksibel og effektiv arbejdsproces på for eksempel sygehuse og plejehjem. Samtidig vil robotten facilitere arbejdsgangen for de ansatte.

- Vi ser mange arbejdsskader blandt ansatte på for eksempel hospitaler og plejehjem i forbindelse med løft og forflytning af patienter. Her kan vores robot være med til at sikre de ansatte og sørge for, at deres og patienternes helbred ikke kommer i fare på jobbet, uddyber hun.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Lone Jager Lindquist fortæller, at PTR Robots til november leverer de første robotter til Sjællands Universitetshospital i Køge. Indmeldelsen i CareNet sker derfor også med henblik på at netværke og udbrede virksomhedens budskab til relevante segmenter.

- I og med, at vi har ønske om at udbrede robotter til hospitaler og plejehjem på det danske marked, giver det rigtig god mening for os at være medlemmer af CareNet, forklarer Lone og tilføjer:

- CareNet giver os mulighed for at netværke og udbrede vores budskab. Derudover kan vi gennem CareNet ramme en bred gruppe af interessenter for vores virksomhed. Vi får altså mulighed for at undersøge vores marked og få en bedre forståelse for vores marked, hvilket i sidste ende hjælper os i udviklingen af flere velfærdsteknologi produkter til det danske sundhedsvæsen.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder PTR Robots velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til PTR Robots som nyt medlem af CareNet. Traditionelt siger vi, at netværket omfatter områderne velfærdsteknologi, hjælpemidler, digitale sundhedsløsninger (herunder app-løsninger) samt automatiserede løsninger inden for health robotics. Med PTR Robots som nyeste medlem styrker vi indsatsen inden for netop robotteknologi til sundhedsområdet, som jeg ser en rivende udvikling i de kommende år – ikke mindst post-Covid-19, siger han og fortsætter:

- Lone Jager Lindquist og jeg har allerede aftalt rammerne for en temadag i det nye år, så vi kommer alle til at høre meget mere om PRT Robots, slutter Anders Lyck Fogh-Schultz

Læs mere om PTR Robots her.