Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Københavns Professionshøjskole er nyt medlem af CareNet

Københavns Professionshøjskole er nyt medlem af CareNet

12. marts 2020

CareNet byder velkommen til Københavns Professionshøjskole, som blandt andet tilbyder efteruddannelse til ledere og medarbejdere i kommuner, når velfærdsteknologiske løsninger skal tages i anvendelse. KP involverer de studerende i test og udvikling i ”Praksis- og Innovationshuset” - et hus som rummer simulation - også på tværs af fagkompetencer.

I det aldrende velfærdssamfund med voksende fokus på velfærdsteknologi er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder arbejder sammen. Det skyldes, at ingen kan løse velfærdssamfundets komplekse problemer alene. Det fortæller Jane Tidemand, chefkonsulent i videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. 

KP, som Københavns Professionshøjskole hedder i daglig tale, er resultatet af en fusion mellem Metropol og UCC i 2018, hvilket gør uddannelsesinstitutionen til en af Danmarks største med 20.000 studerende, 21.000 kursister og 2.000 ansatte.

Fokus på velfærdsteknologi i kommunerne

Anvendelsen af velfærdsteknologi i kommunerne er stigende, men implementeringen af teknologierne er ikke altid let. Københavns Professionshøjskole hjælper kommuner med succesfuld implementering. Det gør de blandt andet ved at uddanne kommunernes medarbejdere i teknologier og teknologiforståelse.

- Vores rolle er at understøtte kompetenceløft i kommunerne, når vi snakker implementering. Vi har stor interesse i at støtte op om modning og forståelse af velfærdsteknologi, siger hun og fortsætter:

- Vores fokusområde er: ”Hvad er det, kommunerne skal have hjælp til?”. Vores interesse er derfor at ramme kommunernes behov.

Jane Tidemand fortæller, at det især er indenfor ældre- og sundhedsområdet, at KP oplever efterspørgsel på viden om velfærdsteknologi. Det gælder især teknologier som skærmbesøg og virtual reality.

KP har sammen med Danmarks Pædagogiske Universitet, Roskilde Universitetscenter og Teknologisk Institut udviklet en model for teknologiforståelse i professionerne (TEKU-modellen) i forskningsprojektet Technucation, der har været støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Modellen illustrerer teknologiforståelse og fungerer som analyseredskab til at foreholde sig aktivt reflekterende til teknologier i professionerne, den og bryder systematisk indførelsen af teknologi op i forståelige delprocesser som afsæt for at skabe refleksion, mening og tryghed.

KP uddanner ansatte i kom­muner og sundhedssektoren til at opnå teknologiforstå­else med udgangspunkt i TEKU-modellen, og KP har i 2019 haft et samarbejde med Gladsaxe Kommune om at udvikle en generisk model for kompetenceudvikling i teknologiforståelse.

Vil sikre velfærden i DK

For at sikre og udvikle velfærden i Danmark samarbejder KP med mange forskellige aktører indenfor branchen.

Jane Tidemand fortæller, at KP blandt andet faciliterer praksisfællesskabet ”Alumne”, som er et fællesskab af studerende, dimittender og ansatte med henblik på at udvikle mere og bedre velfærd til samfundet gennem uddannelse, videreuddannelse, innovation og forskning.

- I Alumne inviterer vi ind til arrangementer med forskellige temaer, og så har de studerende og tidligere studerende mulighed for at samles og diskutere velfærdsteknologi, siger hun.

Derudover har Københavns Professionshøjskole Praksis- og Innovationshuset, som er et realistisk simulationsmiljø, hvor virksomheder, kommuner og studerende sammen kan udvikle, teste og validere ny velfærds- og sundhedsteknologi. Praksis- og Innovationshuset giver også kommunale medarbejdere og politikere mulighed for at se og afprøve velfærdsteknologierne.

Jane Tidemand fortæller, at KP planlægger at udvikle et uddannelsesforløb til velfærdsteknologikonsulenter.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Jane Tidemand fortæller, at CareNet skal hjælpe KP med at spore sig dybere ind på kommunernes behov og ønsker. Derudover løfter hun sløret for, at der er fælles temadage mellem CareNet og KP i støbeskeen.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder Københavns Professionshøjskole velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Jeg kender KP ganske godt, og den viden, som studiemiljøerne repræsenterer, er meget værdifuld for CareNet at tappe ind i. De studerende er fremtidens teknologi-ambassadører, og netop teknologiforståelse og teknologioverblik er to centrale emner for vores netværk. De studerende har samtidig gode iagttagelsesevner, når det kommer til selve udviklingen af nye og bedre sundhedsløsninger, og de kompetencer kan vores mange medlemmer fra producent- og leverandørsiden nye godt af. Helt konkret kan fx sygeplejerskestuderende være med til at afprøve og validere ny teknologi og derved sikre, at fx ny velfærdsteknologi udvikles på baggrund af behov på sygehuse, slutter Anders Lyck Fogh-Schultz.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole her.