Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
KL’s statusrapport 2019: Velfærdsteknologi i kommunerne

KL’s statusrapport 2019: Velfærdsteknologi i kommunerne

09. januar 2020

Af KL’s statusrapport om velfærdsteknologi i kommunerne fremgår det blandt andet, at skærmbesøg, træningsteknologi, medicinhåndtering, tryghedsskabende teknologi og hygiejneteknologi er kommunernes højeste prioriteter i 2020.

KL’s årlige statusmåling af kommunernes anvendelse af velfærdsteknologi giver en fælleskommunal status på anvendelsen af velfærdsteknologi på socialområdet samt sundheds- og ældreområdet indenfor fokusområderne:

1. Digitalt understøttet træning

2. Skærmbesøg

3. Funktionel mobilitet

4. Patientrettet forebyggelse

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, og undersøgelsen fokuserer på de ovenstående fire områder, som kommunerne gennem de seneste år har vist særlig interesse for. I alt har 97 kommuner bidraget til undersøgelsen.

Det vil kommunerne implementere i 2020

I statusrapporten fremgår det, at kommunerne angiver velfærdsteknologier i form af skærmbesøg, træningsteknologi, medicinhåndtering, tryghedsskabende teknologi og hygiejneteknologi som højeste prioritet for år 2020 i forhold til planlægning af implementering af nye teknologier.

Digitalt understøttet træning

Siden 2017 har kommunerne i stigende gard anvendt teknologier til digitalt understøttet træning. Især brugen af teknologier til genoptræning har været stigende, og rapporten viser, at mere end 60 procent af kommunerne har løsninger i drift i forbindelse med digitalt understøttet genoptræning. Det er 15 procent mere end i 2018. 

Digitalt understøttet træning til genoptræning og vedligeholdende støtte er den anden mest anvendte form for teknologi i kommunerne, og godt 40 procent af kommunerne har løsninger i drift indenfor denne kategori.

Derudover fremgår det, at 85 procent af de deltagende kommuner tilbyder digitalt understøttet træning ud fra en målsætning om at fastholde og øge borgeres træningsmotivation.

Skærmbesøg

Af rapporten fremgår det, at langt størstedelen af landets kommuner i 2020 vil anvende skærmbesøg. 20 kommuner har løsninger i drift, mens 38 kommuner har en løsning under afprøvning eller implementering. Bostøtte er det indsatsområde, hvor flest kommuner tilbyder skærmbesøg.

Derudover viser rapporten, at 53 procent af kommunerne afprøver eller implementerer skærmbesøg i hjemmesygeplejen, mens tallet i hjemmeplejen er 43 procent.

Kun 24 kommuner arbejder ikke med skærmbesøg og forventer heller ikke at påbegynde i 2020.

Funktionel mobilitet

Kommunerne anvender en bred variation af velfærdsteknologier indenfor funktionel mobilitet. Af rapporten fremgår det, at hygiejneteknologi anvendes i 63 procent af de danske kommuner, mens mobilitetsteknologi ligger på 57 procent. 47 procent af kommunerne anvender træningsteknologi, mens 44 procent anvender sengeteknologi.  

Patientrettet forebyggelse

Kommunerne anvender i relativt beskedent omfang teknologier til patientrettet forebyggelse af diabetes, KOL samt hjerte- og karsygdomme. Det viser statusrapporten. Her fremgår det, at knap 45 procent af kommunerne anvender telemedicin til forebyggelse af KOL, mens cirka syv procent af kommunerne anvender telemedicin til forebyggelse af diabetes, og cirka 16 procent af kommunerne anvender telemedicin til forebyggelse af hjerte- og karsygdomme.

Tilbageblik på 2019

Større dagsordener og overordnede temaer har været med til at præge det tværkommunale arbejde med velfærdsteknologi i 2019, skriver KL i statusrapporten. Der er fortsat fokus på de etiske aspekter ved indsamling af data i forbindelse med brug af velfærdsteknologi, hvilket skaber behov for faglige og lokalopolitiske diskussioner. KL skriver, at der i 2020 vil være fælleskommunalt fokus på teknologier, der indsamler data.

Læs hele KL’s statusrapport 2019 her.

Kilde: KL.dk