Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Ny udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen skal gøre det muligt at måle kvaliteten af ældreplejens indsatser

Ny udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen skal gøre det muligt at måle kvaliteten af ældreplejens indsatser

08. maj 2019

Udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen skal gøre det muligt at måle effekten og resultaterne af indsatserne i ældreplejen og sammenligne resultater på tværs af kommuner. Desuden vil regeringen tilrettelægge brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev regeringen og KL enige om at udvikle kvalitetsindikatorer på ældreområdet med henblik på at skabe et styrket fokus på effekt og resultater.  

En arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL anbefaler tre kvalitetsindikatorer under hovedtemaerne funktionsevne, livskvalitet og tilfredshed samt sammenhæng og forudsigelighed. Således vil det i fremtiden blive muligt at måle kvaliteten af de kommunale indsatser gennem kvalitetsindikatorer for borgernes udvikling af funktionsevne, borgernes oplevede effekt af de kommunale indtaster og antallet af forebyggelige indlæggelser hos ældre, der modtager hjemmehjælp.

Arbejdsgruppen anbefaler derudover, at der kun gennemføres én brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, og at man udvider denne, så den gennemføres blandt alle borgere, der modtager hjemmehjælp.

Kvalitetssikring af plejehjem

Regeringen vil tilrettelægge brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau, så det bliver lettere at måle kvaliteten af det enkelte plejehjem. Der er dog visse metodiske udfordringer i forhold til plejehjem, hvor der ofte bor mange borgere med demens. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at de nationale stikprøver fortsætter, samtidig med at man afprøver andre modeller for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser på plejehjemmene.

Ældreminister Thyra Frank fortæller til Sundheds- og Ældreministeriet, at Danmark har en god ældrepleje, men at der samtidig er plads til forbedringer.

- Med kvalitetsindikatorer i ældreplejen er tanken, at kommunerne skal få et konkret værktøj, som gør det nemmere at se på kvaliteten og følge effekten af den pleje eller rehabilitering, som de ældre modtager, så man kan lære af dem, der gør det bedst. Det synes jeg er klogt, og det er til glæde for vores ældre medborgere, fortæller hun.

Implementering

Implementeringen af kvalitetsindikatorerne skal aftales nærmere med KL og implementeres i takt med, at kommunale data bliver tilgængelige. Der eksisterer i forvejen data for forebyggelige indlæggelser, men det er ambitionen, at brugertilfredshedsundersøgelsen udvikles i 2019.

Midlerne til kvalitetsindikatorerne stammer finanslovsaftalen for 2019, hvor regeringen og Danske Folkeparti har afsat 10 mio. kr. årligt til initiativet.

Læs mere her.

Kilde: sum.dk