Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Få indsigt i alternative samarbejdsmodeller inden for den forebyggende sundhedsindsats til temadag

Få indsigt i alternative samarbejdsmodeller inden for den forebyggende sundhedsindsats til temadag

10. april 2019

Med den nye sundhedsreform og demografiske udfordringer i vente er det nødvendigt at udvikle nye modeller til alternativ forebyggelse af sygdomme. Mød Lasse Lindquist fra H2I – Health Innovation Institute (H2I) til CareNets temadag d. 19. april om digitale velfærdsteknologier til den forebyggende sundhedsindsats.

H2I er et ungt konsulentfirma, der tænker anderledes, når det kommer til sundhed generelt, men også når det kommer til forebyggende sundhedsindsatser. De vil skabe et bedre fundament for sundhed i en verden, hvor ressourcerne er få. Gennem værdibaserede løsninger vil det være muligt at imødekomme nogle af behovene i sundhedssektoren. Lasse Lindquist forklarer, at det handler om at bygge nye modeller, når det kommer til spørgsmålet om sundhed.

- En model handler om, at sundhedsvæsenet og herunder kommunerne skal kunne give lidt mere slip og invitere leverandørerne, eksempelvis medicinalvirksomhederne, indenfor, siger han.

H2I argumenterer for, at den samlede viden, der skal anvendes for at skabe en bedre sundhed, ikke er forankret i den enkelte enhed, men i fællesskabet mellem de spillere, der skal være en del af løsningen.  Lasse Lindquist uddyber:

- Viden om f.eks. diabetes og hvordan man behandler, er jo naturligvis langt større hos Novo Nordisk eller Roche end i en dansk kommune, fordi de løbende kan trække på globale indsigter i netop dette område. Men samtidig er det afgørende, at den lokale ekspertise i forhold til kontakt til den enkelte borger, og indsigt i de rammer borgerne lever med, også bliver bragt i spil, så balancen mellem effekt og økonomi kan optimeres.

De store virksomheder skal med til bords
Lasse Lindquist forklarer, at det er nødvendigt at ændre tankesæt for at skabe bedre, effektbaserede økonomiske muligheder til at øge sundhedseffekten. H2I kommer med et bud på, hvordan man kan udvikle alternative metoder til netop dette formål.

- Det bør belyses, om der er løsninger, der gennem en forpligtende værdibaseret aftale med virksomheder eller samarbejder, som har en stor ekspertise, kan opnås bedre resultater. Det er vores erfaring at ved at skabe en fælles ambition og sikre at betalingen til leverandøren afspejler en egentlig effekt, opnår vi mulighed for en ændret adfærd og dermed bedre sundhed uden at der skal betales mere. Men det er en lang rejse og det kræver et ændret mindset, forklarer han.

Det er ikke kun medicinalvirksomheder, som med fordel kan tages med til bords. H2I mener, at der er en masse viden og hjælp at hente, hvis man inviterer de virksomheder og organisationer, som arbejder med målgrupperne til dagligt, med ind i beslutningerne og anvender dem som sparringspartnere. Et eksempel kunne være Boligselskabernes Landsforening (BL), da netop mange af de borgere, der bor i BL’s boliger, er relativt hyppige gæster i sundhedssektoren.

- Hvis vi samarbejder med dem, som arbejder lokalt med de borgere, som eksempelvis har svært ved at styre deres medicin, kan vi bedre forebygge på nogle af de områder, hvor der er rigtig mange kronikere. Derfor mener jeg, at vores investeringer kan anvendes bedre, og vi kan få mere sundhed for pengene, siger Lasse Lindquist.

Vær med, når CareNet tirsdag d. 19. april afholder en spændende og lærerig temadag om digitale velfærdsteknologier til den forebyggende sundhedsindsats. Her har du mulighed for at møde Lasse Lundquist, Partner i H2I – Health Innovation Institute og høre meget mere om alternative samarbejdsmodeller og værdibaserede løsninger.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.