Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
 Reducering af angst og bedre døgnrytme for psykisk sårbare gennem innovativ tilgang

Reducering af angst og bedre døgnrytme for psykisk sårbare gennem innovativ tilgang

06. december 2018

En ny rapport på botilbudsområdet viser mulighederne og metoden til at reducere angst, forbedre døgnrytmen og øge trygheden, for psykisk sårbare borgere.
Rapporten er et resultat af et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Syddansk Sundhedsinnovation og Svendborg Kommune, hvor en ny service blev testet på udvalgte borgere på to socialpsykiatriske botilbud i Svendborg Kommune.

Det er virksomheden og CareNet-medlemmet CEKURA, der står bag udviklingen og implementeringen af servicen, og rapporten konkluderer blandt andet, at borgerne under projektforløbet fik bedre forudsætninger for at trives i eget hjem frem for at være på et botilbud. Derudover blev det påvist, at angst hos flere borgere blev reduceret og døgnrytmen væsentligt forbedret.

Service som resultat af behovsafdækning

CEEKURA har gennem flere år haft en tryghedsservice til psykisk sårbare borgere. Det drejer sig om borgere med angst, depression, PTSD, Bipolar lidelse og autisme, som har brug for tryghed og støtte til at overkomme svære situationer i hverdagen. Støtten sker gennem daglige telefoniske påmindelser, samtaler og motivation, hvor CEKURAs medarbejder har en profil på hver borger og i samarbejde med borgerens hjemmevejleder støtter op om de udviklingsaktiviteter, som hjemmevejlederen har aftalt med borgeren.

- Hjemmevejlederen kan ikke være der hele tiden, og ofte glemmes hvad der er blevet aftalt – eller det bliver ikke udført af borgeren – fordi hjemmevejlederen ikke har mulighed for at følge op på det aftalte døgnet rundt – siger Søren Viktor Nielsen, projektansvarlig fra CEKURA, og tilføjer:

- Servicen går derfor i sin enkelthed ud på, at borgerens hjemmevejleder instruerer os i de forløb, samt de teknikker, som borgeren har lært for at fungere bedre. Vi følger så op på borgeren og motiverer denne gennem telefonsamtaler. Det kan være alt fra at huske spisetider, sovetider, og at huske at rydde op. Det kan også være, at borgeren kontakter vores tryghedscenter i en utryg situation, og vi derefter sammen med borgeren gennemgår de værktøjer, borgeren har lært, og hjælper ham/hende til at bruge dem.

En konkret situation kan være, at borgeren har en konflikt med andre beboere i bofællesskabet og kontakter CEKURA, fordi han er ked af det. Medarbejderen fra CEKURA kan så se i borgerens profil omkring de metoder og problematikker, som borgeren skal arbejde ud fra, og herefter vejlede borgeren i forhold til det, der er aftalt med vejlederen.

Det kan også være en borger, der ikke kan sove på grund af angst eller rastløshed, hvor han ringer til CEKURA, og CEKURA i fællesskab med borgeren får talt om tingene ud fra aftalen med hjemmevejlederen.

Hjemmevejlederens forlængede arm

Som en konsekvens af servicen er det ligeledes blevet dokumenteret, at borgeren er mere parat når han/hun har et møde med hjemmevejlederen fordi der – som en hjemmevejleder udtaler i rapporten –  ”ikke har hobet sig en masse ting op i løbet af ugen, disse bliver nemlig undervejs drøftet med CEKURA med det resultat at vi kan gå direkte til sagen når borgeren har vejledning”.

Konklusioner

I rapporten konkluderes der blandt andet at:

  • Borgerne fik bedre forudsætning for at blive i eget hjem
  • Borgerne fik langt større udbytte af vejledningstimerne
  • Borgerne blev bedre til daglige gøremål uden personalet, fx tage bad osv.
  • Kvaliteten af hjemmevejledningen for borgerne blev forbedret trods færre timer
  • Servicen havde en god indvirkning på borgernes stabilitet og øgede muligheden for at klare sig selvstændigt I eget hjem
  • Angst blev reduceret og døgnrytmen stabiliseret for flere af borgerne

I rapporten beskrives ligeledes detaljeret fremgangsmåden for samarbejdet.

Rapporten kan læses her.