Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-medlemmet Zibo Athene har netop afholdt et stort fagligt arrangement om demens med 150 deltagere fra mange forskellige kommuner i landet

CareNet-medlemmet Zibo Athene har netop afholdt et stort fagligt arrangement om demens med 150 deltagere fra mange forskellige kommuner i landet

08. februar 2018

Alle fagpersoner, som til daglig beskæftiger sig med demens- og ældreområdet, var inviteret til at deltage i Zibo Athenes temadag, torsdag den 18. januar 2018 i Kolding

Arrangementet bød på forskellige vinkler på tilgangen til mennesker med demenslidelser.

Pleje og omsorg er den vigtigste behandlingsindsats for mennesker ramt af demens. Der findes ikke medicin, der kan helbrede demens. I den daglige pleje og omsorg kan man med få, enkle hjælpemidler bidrage til, at mennesker med demenslidelser opnår en højere grad af livskvalitet og -glæde.

Dette blev der sat fokus på, præsenteret af 5 inspirerende foredragsholdere herunder af bl.a. demensLiv og Videnscenter Sølund Skanderborg.

De psykiske og adfærdsmæssige symptomer og kognitive evner hos mennesker med demens, kan man styrke vha. træning og stimuli.

Med demenssygdomme følger ofte svækkede sanser. Svækkelsen rammer dels den kropslige, dels den rumlige fornemmelse. Derfor har mennesker med demenslidelser behov for, at man målrettet stimulerer de svækkede sanser og sørger for, at sanseindtryk kan opleves på trods af udfordringerne.

Dette bidrager til at skabe tryghed, ro, bedre søvnkvalitet og bedre betingelser for at kunne fungere både socialt og kognitivt. Rent kropsligt er det vigtigt at hjælpe demensramte til, i højere grad, at føle sig trygge, kropsligt afgrænsede og øge deres fornemmelse for egen krop.  Dette gøres på enkel og naturlig vis med forskellige sansestimulerende hjælpemidler som f.eks. kædedyner, kædeveste, kædetæpper, sansemadrasser, kropsafgrænsende multipuder mv.

Zibo Athenes arrangement bød også på et indslag fra demensklovene TUT & TUT, som berettede om deres tilgang til demensramte mennesker. TUT & TUT arbejder også meget med sanserne. Gennem kropssprog, musik, leg, poesi og humor finder de ind til mennesket bag demenssygdommen og kan fremkalde minder, f.eks. vha. medbragte remedier, som trillebør, halmballe, traktor, duftende blomster eller andet. Deres succesfulde besøg og gode samarbejde med personale på plejecentre, skaber liv og glimt af både nærvær og glæde på bosteder og plejehjem landet over.

Alt i alt en succesfuld dag med inspirerende oplægsholdere, aktive deltagere med gode spørgsmål - som også interesserede besigtigede Zibo Athenes spændende produktsortiment i pauserne.

CareNet deltog som gæst på arrangementet, og vi havde assisteret Zibo Athene med annonceringen. Det er del af medlemsservicen i CareNet. 

Du kan læse mere om Zibo Athene her