Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Undersøgelse: Modne teknologier kan hurtigt frigive mindst 10.000 offentlige medarbejdere

Undersøgelse: Modne teknologier kan hurtigt frigive mindst 10.000 offentlige medarbejdere

24. januar 2024

Af Malthe Bendix Søgaard

Regeringen har afsat 100 millioner kroner til at frigive 10.000 årsværk i det offentlige over de næste 10 år. Men det kan klares langt hurtigere - blandt andet via velfærdsteknologi - viser en analyse fra brancheorganisationen IT-Branchen.

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår det fra regeringens side, at man ved hjælp af teknologi og it vil frigive, hvad der svarer til 10.000 fuldtidsansatte i det offentlige over de næste 10 år.

Og det er jo som udgangspunkt alt sammen godt, når man ser på den manglende arbejdskraft, der hærger sundheds- og velfærdssektoren i disse år.

Men er det egentlig ambitiøst nok?   

Det skal gå hurtigere

En analyse udformet i foråret 2023 af Lægeforeningen viser, at der i 2030 vil mangle 40.000 flere sundhedspersoner, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner, hvis patientopgaverne skal løses som i dag.

Derfor skal det altså gå hurtigere, hvis det danske velfærdssamfund skal kunne følge med den hastige udvikling. Og her spiller teknologien i høj grad ind. Men det behøver faktisk ikke at tage et årti at frigive, hvad der svarer til 10.000 fuldtidsansatte i det offentlige ved hjælp af teknologi og it, som regeringen ellers lægger op.

Det fastslår en analyse fra brancheorganisationen IT-Branchen, som organiserer flere end 800 danske it-virksomheder.

Ifølge brancheorganisationen kan det nemlig ske langt hurtigere, hvis man sørger for, at de digitale løsninger, som allerede eksisterer, anvendes og virker i dag, bliver udbredt og skaleres op i det offentlige system.

- Det er rigtigt set, at vi bliver nødt til at tage digitale løsninger i brug, hvis vi skal løse mange af udfordringerne i det offentlige. Men strategien er for uambitiøs og langsom. Faktisk kan vi nå de 10.000 på ganske kort tid, hvis blot vi implementerer mere af det, der allerede virker i det offentlige, fortæller administrerende direktør i IT-Branchen, Natasha Friis Saxberg.

Tre velfærdsteknologier og 2000 medarbejdere

Ifølge undersøgelserne fra IT-Branchen kan man ved hjælp af skalering og udbredelse af tre konkrete velfærdsteknologier på ét enkelt velfærdsområde frigive hele 2000 årsværk.

Det gælder ifølge rapporten for skærmbesøg, træning via app og intelligent medicinhåndtering i hjemmeplejen alene.

Digital hjælp i hjemmet generelt som for eksempel videomøder, telemedicin, medicinrobotter og digital genoptræning kan ifølge undersøgelsen frigive, hvad der svarer til 3.730 fuldtidsstillinger. Og samtidig kan flere digitale arbejdsgange og beslutningsstøtte med sensorer, robotter samt vagt- og kørselsplaner frigive 4.420 fuldtidsstillinger.

Derudover vil en øget digital administration, hvor man anvender softwarerobotter og desuden får bedre styring af identitets- og adgangsrettigheder, kunne frigive, hvad der svarer til 1.850 fuldtidsstillinger.

Undgå kassetænkning

En af de vigtigste parametre for, at vi hurtigere kan frigive de 10.000 årsværk, som der snakkes så meget om i digitaliseringsstrategien, er ifølge Natasha Friis Saxberg ved at undgå den klassiske kassetænkning samt at nedbryde de organisatoriske barrierer.

- Mange af de gode løsninger går tabt på grund af enten kassetænkning eller organisatoriske barrierer. Og det er ærgerligt, når vi relativt nemt kan hjælpe rigtigt mange offentligt ansatte med at give dem mere tid og frihed til deres kerneopgaver, fortæller hun og fortsætter:

- Der er behov for at samarbejde om udbredelse af de digitale løsninger, som er velafprøvede, og som med få omkostninger og ressourcer kan skaleres. Løsninger, der virker godt ét sted, skal komme borgere og virksomheder til gavn – uanset hvor i Danmark man har hjemme.

 

Fakta: Sådan kan modne teknologier frigive mindst 10.000 medarbejdere 

Digital hjælp i hjemmet

- Digitale møder med borgerne (Besparelse: 1.630 medarbejdere):

 • Bostøtte (265 medarbejder)
 • Jobcentre (150 medarbejdere)
 • Praktiserende læger (200 medarbejdere)
 • Fremmedsprogstolkning (30 medarbejdere)
 • Hjemmeplejen (700 medarbejdere)
 • Somatiske og psykiatriske ambulatorier (285 medarbejdere)

- Telemedicin (videomøder med læger og hospitaler) på flere sygdomsområder (800 medarbejdere)

- Intelligent medicinrobot (700 medarbejdere)

- Træning via app i hjemmeplejen (600 medarbejdere)

Effektive arbejdsgange og beslutningsstøtte

- Digitalt tilsyn via sensorer (560 medarbejdere):

 • med hele sengeafsnit på hospitaler (110 årsværk for sygeplejersker)
 • med borgere på plejehjem (450 årsværk for nattevagter)

- Sensorer, der løser logistiske opgaver (1.100 medarbejdere):

- Optimering af vagt- og kørselsplaner ved hjemmeplejebesøg (1.400 medarbejdere)

- Datamodelleret vagtplanlægning (1.100 vikarårsværk)

- Nedbringning af udeblivelser fra aftaler (260 medarbejdere)

Digital og effektivere administration

- Robotter løser rutineopgaver (1.600 medarbejdere):

 • aktindsigtssager (900 medarbejdere)
 • små og store administrative opgaver i kommunerne (400 medarbejdere)
 • automatisering af rutineopgaver i regioner (300 medarbejdere)

- Styring af identiteter og adgangsrettigheder (250 medarbejdere)

Kilde: Modne teknologier kan frigive 10.000 medarbejdere, IT-Branchen, november 2023