Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Afprøvning på Aarhus Universitetshospital: Kan kunstig intelligens hjælpe os til at falde mindre?

Afprøvning på Aarhus Universitetshospital: Kan kunstig intelligens hjælpe os til at falde mindre?

17. januar 2024

Af Malthe Bendix Søgaard

I de kommende måneder vil Aarhus Universitetshospital afprøve en falddetekteringsteknologi med målet om at øge patientsikkerheden, styrke det psykisk arbejdsmiljø og frigive ressourcer.

Kan kunstig intelligens hjælpe os til at falde mindre?

Dét spørgsmål har man valgt at stille på Aarhus Universitetshospital – nærmere bestemt på hospitalets afdeling for Ældresygdomme.

Og til at besvare ovenstående spørgsmål har Region Midtjylland valgt at samarbejde med CareNet-medlemmet, CARE-CALL A/S, som i den kommende tid vil facilitere løsningen Verso Vision med Aarhus Universitetshospital.

En kunstig intelligens der gør en forskel

Verso Vision er en softwareløsning, som både kan benyttes på hospitaler og plejecentre. Den kunstige intelligens har blandt andet til formål at forhindre patientfald samt dørsøgende borgere i at vandre, før det sker.

Ved hjælp af bevægelsessensorer i loftet kan løsningen overvåge stuerne på hospitalet, som så analyseres ved hjælp af kunstig intelligens. På den måde omdanner løsningen videodata til nyttig og anonymiseret information.

Teknologien kan nemt integreres med patientkaldesystemer og kameraløsninger. På Aarhus Universitetshospital integreres teknologien med det eksisterende patientkaldesystem, og det kræver derfor ikke ekstra apps eller lignende på personalets telefoner. Registreres uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre, er en patient på vej ud af sengen eller rejser sig fra en stol, så sender systemet således en alarm til personalet i patientkaldesystemet, hvorefter personalet kan handle derpå.

På den måde kan teknologien være tryghedsskabende, og det er netop dette potentiale, man ønsker at se nærmere på i afprøvningen på afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Forsøgsperiode

Målet med afprøvningen af Verso Vision er at afdække, hvorvidt teknologien reelt øger patientsikkerheden på afdelingen, samt om teknologien kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og frigive flere ressourcer. Det fortæller Camilla Skriver fra CARE-CALL A/S.

- Helt konkret vil fokus i afprøvningen af Verso Vision være på at finde ud af, hvordan teknologien reelt set kan hjælpe. Det gælder set i forhold til patientsikkerheden, det psykiske arbejdsmiljø og muligheden for at frigive ressourcer, fortæller hun og fortsætter:

- Perspektivet i afprøvningen er selvfølgelig, at vi ved en succesfuld forsøgsperiode, som viser, at falddetekteringsteknologien præventivt kan afhjælpe fald, implementerer teknologien på de afdelinger, hvor det giver mening at have det. Det gælder selvfølgelig for afdelingen for Ældresygdomme, hvor forsøget i første omgang finder sted, men også på andre afdelinger, hvor der også er behov.

Håbet er, at teknologien kan gøre en reel forskel fra dag ét. Og det skal først og fremmest komme til udtryk i antallet af patientfald. Fald betyder nemlig ofte øgede omkostninger, øget læge- og sygeplejerske tilsyn, røntgenskanninger og øget opmærksomhed på afdelingen fra sundhedspersonalerne.

Dermed vil færre fald også betyde, at hospitalet og personalet bruger færre ressourcer per patient. Samtidig vil teknologien sandsynligvis bidrage positivt til de ansattes psykiske arbejdsmiljø. Teknologien skal nemlig gerne skabe tryghed i forhold til, at personalet vil blive alarmeret, når og hvis en patient har brug for hjælp – og inden en utilsigtet hændelse som et fald overhovedet finder sted.

Forsøget med Verso Vision på afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital begyndte den 2. januar 2024.

Du kan læse meget mere om Verso Vision her

CARE-CALL A/S er medlem af CareNet