Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Samarbejde er afgørende for den rette implementering af velfærdsteknologi på det tværsektorielle område

Samarbejde er afgørende for den rette implementering af velfærdsteknologi på det tværsektorielle område

16. november 2023

Af Ida Kirk Haumann

Samarbejde er en væsentlig nøgle for udbredelse og implementering af velfærdsteknologi på det tværsektorielle område, men hvordan sikrer vi, at samarbejdet på tværs når sit fulde potentiale?

41,5 procent.

Så stor en del af de danske kommuner samarbejder i mindre grad tværsektorielt med regionerne om at finde og implementere sundheds- og velfærdsteknologier, der går på tværs af sektorer.

Det afslører resultaterne fra CareNet, Danish.Care og Teknologisk Instituts årlige undersøgelse af Velfærdsteknologi i de danske kommuner, som Birgitte Østergård Sørensen fra Teknologisk Institut kunne præsentere ved konferencen for Velfærdsteknologi anno 2023 den 10. oktober.

I samme forbindelse fremgik det, at 81,7 procent af de danske kommuner tilkendegiver, at de i høj grad (37,8 procent) eller nogen grad (43,9 procent) ser et behov for at øge fokus på sundheds- og velfærdsteknologi i samarbejde mellem kommune og region.

Hvorfor er tværsektorielt samarbejde vigtigt?

På konferencen for Velfærdsteknologi anno 2023 var det tværsektorielle samarbejde blandt fokuspunkterne for dagen.

Flere af oplægsholderne og udstillerne beskrev blandt andet nogle af udfordringerne ved at få sat gang i det tværsektorielle arbejde på tværs af regionale og kommunale grænser. Her blev problematikker som GDPR, ansvar og økonomi blandt andet nævnt som aspekter, der kunne stå i vejen. 

To oplægsholdere, der satte fokus på det tværsektorielle samarbejde, var Lisbeth Kjellberg, co-owner af Lith Consulting, og Niclas Forsling, projektleder ved Region Västerbottom. Under overskriften; Teknologi i det tværsektorielle samarbejde – hvad siger erfaringerne fra de nordiske lande?, delte de ud af deres viden.

Her satte de blandt andet fokus på det såkaldte’knæk’i informationsflowet. Dette beskrives som et kontinuitetsbrud, som opleves, når en patient overdrages fra én sundhedsprofessionel til en anden – et kontinuitetsbrud, som blandt andet kan bevirke, at relevant behandlingsinformation går tabt i overgangen mellem sygehus og kommune.

Der er således øget sandsynlighed for, at vigtig information ’falder mellem to stole’, hvis ikke det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus og kommune fungerer. Det styrkede tværsektorielle samarbejde skal ifølge Lisbeth Kjellberg blandt andet lykkes ved hjælp af teknologier og data, som vi i Danmark og Norden faktisk allerede råder over.

Tre vigtige komponenter i tværsektorielt samarbejde

CareNet, Danish.Care og Teknologisk Instituts undersøgelse af velfærdsteknologi i de danske kommuner gav et lille indblik i, hvordan det tværsektorielle samarbejde kan forbedres.

Her nævnte respondenterne blandt andet kommunikation og dialog, styrket ledelse og finansiering, tydelig ansvarsfordeling og samarbejdsaftaler, fokus på borgeren, vidensdeling og erfaringsudveksling samt politisk prioritering.

Lisbeth Kjellberg og Niclas Forsling har ligeledes, med udgangspunkt i deres erfaringer, formuleret tre centrale komponenter, som de mener, skal være på plads for at kunne samarbejde tværsektorielt og på den måde udnytte det store potentiale, tværsektorielt samarbejde rummer.

  1. Kommunikation og vidensdeling: Tydelig og god kommunikation er vigtig og skaber tillid, som er essentielt for et godt tværsektorielt samarbejde. Her er lederskabet en vigtig faktor. Godt lederskab skal sørge for, at der tales samme sprog på tværs af sektorer, så kommunikation og vidensdeling er muligt. Godt lederskab skal sørge for, at det er de samme mål, der stræbes mod.

  2. Dele mål/samme mål på tværs af sektorer: Det er vigtigt for det tværsektorielle samarbejde, at de implicerede parter på tværs af sektorer deler samme mål med et givent projekt. Det skal fastslås fra start, så alle er enige om retningen og arbejder mod det samme.

  3. Tillid: Tillid til ledelsen, til hinanden, til ’de andre’ tværsektorielt. Tillid ser Lisbeth Kjellberg og Niclas Forsling som helt afgørende og essentielt for, at arbejdet overhovedet fungerer.

Få mange flere perspektiver fra CareNet, Danish.Care og Teknologisk Instituts undersøgelse af velfærdsteknologi i de danske kommuner anno 2023. Læs mere her.