Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Velfærdsteknologi anno 2023 samlede 240 personer med en fælles passion for løsninger til fremtidens velfærdssystem

Velfærdsteknologi anno 2023 samlede 240 personer med en fælles passion for løsninger til fremtidens velfærdssystem

25. oktober 2023

Den 10. oktober 2023 mødtes social- og sundhedssektoren, virksomheder og interesseorganisationer til årets konference om sundheds- og velfærdsteknologi i Odense Congress Center.

Målet med konferencen var videndeling om de teknologiske muligheder for at sikre kvaliteten af vores velfærdssamfund i dag og i fremtiden og at blive endnu klogere på udbredelse og implementering, både i Danmark og i udlandet.

Konferencen blev faciliteret af journalist og moderator Nynne Bjerre Christensen, der guidede deltagerne gennem dagen. Hun satte tonen an ved den officielle åbning, sammen med Birgitte Østergård Sørensen, forretningsleder ved Teknologisk institut og Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care, som sammen driver netværket CareNet, der står bag konferencen.

Sidste nye tal på velfærdsteknologi i de danske kommuner
Birgitte Østergård Sørensen præsenterede nogle af de centrale resultater fra årets store kommunesurvey, som belyser udbredelsen og brugen af velfærdsteknologi i danske kommuner. Surveyen laves hvert år af CareNet, Danish.Care og Teknologisk Institut for at tage temperaturen på forholdet til velfærdsteknologi og implementering i kommunerne.

Af de 98 danske kommuner havde 82 svaret på spørgeskemaet. Det viste sig, at der mangler midler i kommunerne til at tage velfærdsteknologi i brug, men at flere end tidligere ser økonomiske besparelser i forbindelse med øget implementering – nemlig hele 17% flere siden sidste måling. 80,5% af kommunerne forventer en øget indsats omkring velfærdsteknologi fremover og 70% mener, at det vil have alvorlige konsekvenser, hvis ikke man øger implementeringen.

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, satte tallene i perspektiv og påpegede de juridiske barrierer som en væsentlig udfordring for implementering af velfærdsteknologi. Manglen på standardiserede løsninger gør processen kompleks. Han understregede også, at der skal være vilje til løbende investeringer i implementeringen, da det tager tid og penge.

Læs mere om kommunesurveyen her

Norge som inspirationskilde - keynotespeaker Kristin Standal delte Norges succes med Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Keynote-speaker Kristin Standal var på plads for at dele Norges imponerende resultater med implementering af velfærdsteknologi gennem Nasjonalt velferdsteknologiprogram, som er en national helhedsplan for velfærdsteknologiimplementering i Norges kommuner.

I Norge har de udviklet en helhedsorienteret tjenestemodel, der tager højde for kompleksiteten i implementering. Samarbejde på tværs af organisationen er afgørende, og ansvaret skal placeres på et højt niveau i kommunen, hos personer med tilstrækkelige beslutningsbeføjelser.

Human Bytes gjorde deltagerne klogere på falddetektion og monitorering tilpasset den enkeltes behov
Martin Bjerregaard Wied, nordic sales manager og Ulrik Rokkedal Therkildsen, CEO, begge fra Human Bytes holdt oplæg på det ene af konferencens tre spor, under temaet sundhedsteknologi. De adresserede de udfordringer, der er forbundet med teknologiimplementering inden for sundhedssektoren og præsenterede en løsning, der sigter mod at forbedre borgeres livskvalitet og plejepersonalets arbejdseffektivitet. Komplekse brugerflader kan skabe forvirring og ineffektivitet. Human Bytes introducerede den teknologiske løsning kaldet The Night Nurse Surface. Det er en platform, som muliggør anonym overvågning og effektiv kommunikation ved at sende beskeder direkte til plejepersonalets telefoner, uanset hvor de befinder sig - på stuen eller i borgerens eget hjem.?

Afsluttende debat om finansiering af fremtidens velfærdssamfund
Årets konference sluttede med en debat mellem Ulrik Fonsmark Andreasen, managing partner i IMPACT partners Nordic, Ole Bech Lykkebo, programchef ved CO-PI, Frank Petersen, salgsdirektør i CARE-CALL og Christian Gammelgaard Olesen, bestyrelsesformand i Danish.Care og udviklingsdirektør i Wolturnus. Temaet var, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal finansieres.

Ulrik Fonsmark Andreasen fremhævede vigtigheden af social impact-investeringer, hvor målingen af teknologiens sociale indvirkning er i fokus. Han påpegede, at det moderne samfund står over for en alvorlig krise med færre ressourcer til at opretholde velfærden, og at denne krise ofte overskygges af klimaproblematikken. Ulrik mente, at social impact-investeringer er en trend, der også bør tiltrække store investorer, da de kan resultere i både samfundsforbedringer og økonomisk gevinst.

Frank Petersen fremhævede at statslig støtte kan spille en afgørende rolle for implementeringen af velfærdsteknologi, sådan som den nationale strategi i Norge har gjort.

Debatten rundede også udfordringer med bureaukrati, herunder nationale indkøb via SKI, som hæmmer mulighederne for at få nye innovative løsninger på markedet og som presser specielt de mindre virksomheder i branchen for velfærdsteknologi. Virksomhederne bruger rigtig mange ressourcer på et SKI-udbud og vinder de udbuddet kan det kræve mange ressourcer at kunne levere på det:

”Det kræver utroligt mange ressourcer at forberede sig på, og deltage i et udbud og det er ikke alle virksomheder der har musklerne til det.” Sagde Christian Gammelgaard Olesen om problematikken.

Ud over de mange oplæg, der var inddelt i tre forskellige spor, kunne næsten 50 udstillere præsentere de nyeste teknologiske fremskridt inden for både dansk og international velfærdsteknologi.

Netværksleder i CareNet er særdeles tilfreds med konferencen
Chefkonsulent i Danish.Care og netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, udtaler følgende:

- Endnu engang lader det til, at velfærdsteknologikonferencen har været en succes. Det er indlysende, at behovet for vidensdeling, med særlig vægt på inspiration omkring implementeringen af velfærdsteknologi, er enorm. En årlig konference med fokus på best practice tilbyder indsigt og nye værktøjer, der kan omsættes til praksis og gøre en markant forskel i den virkelige verden – og det har vi brug for.

Det er mit klare indtryk, at vi alle gik klogere hjem efter konferencen, og jeg hører gerne kommentarer med gode input til næste års konference, slutter netværkslederen.

Velfærdsteknologi anno 2024 afholdes den 3. oktober 2024 i Odense Congress Center.

SAVE THE DATE !