Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Se det fulde program: Vær med når CareNet sætter fokus på 10 gode cases om implementering

Se det fulde program: Vær med når CareNet sætter fokus på 10 gode cases om implementering

08. november 2023

Af Malthe Bendix Søgaard

Programmet for CareNets kommende temadag; 10 gode cases, er nu helt på plads. Dyk ned i de 10 cases på temadagen, se hvilke virksomheder, du kan møde i teknologibasaren, og tilmeld dig her.

TILMELD DIG HER

Søger du inspiration og konkrete erfaringer med implementering fra kommuner, regioner og hospitalsområdet på tværs af Danmark? Eller er du bare på jagt efter videndeling og sparring?

Der er mange gode grunde til at tilmelde sig CareNets kommende temadag, som løber af stablen den 29. november 2023 fra klokken 09:00 – 16:00 på Videnscenter for Velfærdsteknologi/Østdanmarks faciliteter i Brøndby.

Og kan du svare ’ja’ til bare ét ovenstående spørgsmål, så mangler du blot at tjekke kalenderen og sikre dig, at du har tid til at deltage på dagen. Ellers er det bare at tilmelde sig temadagen hurtigst muligt.

Temadagen, som går under navnet; 10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner, afholdes i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi/Østdanmark. Og som titlen antyder, så får deltagerne her mulighed for at dykke ned i 10 konkrete cases.

CareNet har nu samlet alle 10 cases til temadagen, som alle omhandler et implementeringsprojekt, hvor en løsning eller teknologi er kommet godt i drift. På temadagen præsenteres de enkelte cases hver især, og her vil der udover succeshistorien også være fokus på de eventuelle udfordringer og tilpasninger, der blev foretaget undervejs i processen. Derudover har samtlige af dagens cases også en bæredygtighedsvinkel. Der er således en masse godt i vente for deltagerne.

Dyk ned i det endelige program for temadagen samt de cases, du kan opleve herunder

TILMELD DIG HER

Program:

08.30: Kom i god tid og lad morgenroen sænke sig

09.00: Croissanter og kaffe

09.20: Velkommen til Videnscenter for Velfærdsteknologi og dagens tema


09.30:
 CASE 1: Den intelligente ble ABENA Nova

10.00: CASE 2: Mobilize Me: Strukturværktøjer til mennesker med kognitive udfordringer

10.30: CASE 3: Tryghedsskabende og miljøvenlig indretning på plejehjem

11.00: CASE 4: Brug af Qwiek.up til at skabe ro på afdelinger. Bedre arbejdsmiljø og øget velvære

11.30: CASE 5: Med brug af DigiRehab sænkes behovet for og efterspørgslen på hjemmepleje


12.00:
 Frokost, besøg i udstillingen og netværk


13.00:
 CASE 6: Teknologien skal give mening i medarbejderens hverdag!

13.30: CASE 7: Implementering af kommunikationshjælpemidler GRID Pad hos en bruger

14.00: CASE 8: Nye måder at bruge digital løsning sammen med borgerne

14:30: CASE 9: Hvordan skaber i hos Vendenscenter for Velfærdsteknologi støbeskeen for fremtidens velæfrdsteknologi?

15.00: CASE 10: Grøn omstilling og bæredygtighed i en SOSU-faglig kontekst


15.15: Kaffe og kage i udstillingen – og netværk

16.00: Tak for i dag!

TILMELD DIG HER

Disse cases kan du opleve:

1. Case: Brug af Qwiek.up til at skabe ro på afdelinger. Bedre arbejdsmiljø og øget velvære

For at have et balanceret og behageligt miljø for både borgere og personale er det vigtigt at have redskaber til at skabe ro på afdelingerne. Dette skaber et bedre arbejdsmiljø for personalet og øget velvære for borgerne. Det er vigtigt at disse løsninger økonomisk rentable, kan bruges i flere situationer og kan bruges til flere borgere. I 2021 gennemførte Horsens Kommune en afprøvning af Qwiek.up med fokus på disse parametre. Dette vil Peter Isaksen (fra Qwiek), Malene Storgaard Jensen (Udviklingskonsulent, Horsens Kommune) og Jeanette Lindér (Ergoterapeut, Horsens Kommune) fortælle om.

2. Case: Mobilize Me: Strukturværktøjer til mennesker med kognitive udfordringer

Mobilize Me har efter en succesfuld implementering tegnet en bred kommuneaftale i Horsens. Aftalen betyder, at Horsens Kommune bruger Mobilize Me's tre værktøjer; Mobilize Me, PlaNet og LiMo som primære strukturværktøjer til neurodivergente og mennesker med kognitive udfordringer. Oplægget gennemgår implementeringsprocessen fra tidsbegrænset pilotprojekt til fast aftale. Derudover kigger vi på, hvordan digitale værktøjer giver smidighed i forhold til at udskifte i personalegruppen og samtidig bidrager til social og samfundsmæssig bæredygtighed i organisationen.

3. Case: Tryghedsskabende og miljøvenlig indretning på plejehjem

Sonovision har arbejdet med kunst og akustik i behandlings- og plejemiljøer siden 2011. Virksomheden tager udgangspunkt i forskning i billedudsmykning, der fremmer trivsel og velvære på plejehjem, bosteder og hospitaler. Sonovisions aluminiumsprofiler er produceret på grøn strøm ligesom man garanterer 100% recycling af udtjente produkter. Egenskaber som tidløse motiver, modstandsdygtighed over for sollys og rengøring samt genbestillingssikkerhed bidrager yderligere til den miljøvenlige profil.

4. Case: Den intelligente ble ABENA Nova

I oplægget vil der blive præsenteret udfordringer og tilpasninger fra implementeringen i hjemmeplejen, sammenlignet med implementeringen på plejecentre. Erfaringen viser, at vejen til en succesfuld implementering indeholder mange facetter, som er vigtigt at have øje for. ABENA Nova bidrager til en bæredygtig løsning, og repræsentanterne på temadagen vil fremlægge konkrete erfaringer fra plejehjem, hvor der bruges færre bleer og udføres mindre vask af tøj. Endvidere viser erfaringen også, at plejepersonalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø forbedres ved brug af ABENA Nova.

5. Case: Med brug af DigiRehab sænkes behovet og efterspørgslen på hjemmepleje

For at afhjælpe det stigende pres på kommunens hjemmepleje er Ringsted Kommune startet op med DigiRehab. Med DigiRehab kan styrketræning komme ud til flere borgere, som derved kan opnå et bedre funktionsniveau og et mindre behov for hjemmepleje. Casen handler om processen fra beslutningen om at starte, til en velkørende drift af indsatsen. Få svar på, hvilke fokusområder der har været nøglen til en god implementering og efterfølgende robust drift i en hjemmepleje, der ellers oplever stigende pres. Herunder også de udfordringer der har været undervejs, og hvordan de blev opdaget og efterfølgende løst.

6. Case: Hvordan skaber vi hos Videnscenter for Velfærdsteknologi støbeskeen for fremtidens velfærdsteknologi

Hvordan udvælges de teknologier, som de studerende på SOSU-skolerne trænes i? Hvorfor har Videnscenter for Velfærdsteknologi valgt Wear&Care som løsning til undervisningsformål? Hvilken forskel gør det, at de studerende modtager målrettet undervisning i brug af velfærdsteknologi? Og hvorfor har Wear&Care, som producent og udvikler, prioriteret at samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi om at undervise de fremtidige sundhedsprofessionelle i nye sundheds- og velfærdsteknologier? Få alle svarene på temadagen.

7. Case: Teknologien skal give mening i medarbejdernes hverdag!

Alexandra Instituttet har et fireårigt projekt (2021-2024), der giver mulighed for samarbejde med kommuner om velfærdsteknologi, herunder med fokus på hvordan der kan laves hurtig udrulning og ibrugtagning af høj kvalitet. I den forbindelse har Alexandra Instituttet indgået et samarbejde med Favrskov Kommune. I denne forbindelse har medarbejdere hos Alexandra Instituttet lavet feltarbejde og interviews iblandt en lang række medarbejdere på tværs af områderne i social og sundhed. Fokus for dette arbejde har været på medarbejdernes egne opfattelser af arbejdet med velfærdsteknologi – hvad fremmer og hvad hæmmer værdiskabelsen af velfærdsteknologi, når det skal implementeres og driftes i praksis?

Medarbejderindsigterne fra den kvalitative undersøgelse har givet velfærdsteknologi-teamet samt kommunens styregruppe for velfærdsteknologi vigtig ny viden om deres indsats det seneste år og har bidraget til en bedre forståelse af udviklingspotentialer for indsatsen i 2023. Her er der nu mere fokus på frontmedarbejderne samt fokus på, hvordan de kan implementere teknologierne mere i dybden fremfor i bredden. Få indsigt i resultaterne på temadagen.

8. Case: Implementering af kommunikationshjælpemidlet GRID Pad hos en bruger

At få stillet et alternativ og supplerende kommunikationsform til rådighed, når man enten midlertidigt eller varigt har mistet talesproget er ifølge FN’s handicapkonvention en menneskeret. A/S Aabentoft har i en årrække arbejdet med alternative kommunikationsløsninger. Casen handler om implementering af en øjenstyret Grid Pad hos en bruger af Alternativ Supplerende Kommunikation, som har givet hende en stemme og øget hendes selvstændighed. En konsulent fra Aabentoft vil i samarbejde med brugeren fortælle om, hvordan hun lærte at kommunikere og interagere med omverdenen ved hjælp af sin øjenstyrede Grid Pad. Hvordan startede det? Hvad gik godt undervejs i implementeringen, hvad gik knap så godt og hvordan står det til i dag? Hvad kan en øjenstyret enhed give en bruger, udover at kunne kommunikere?

9. Case: Nye måder at bruge digital løsning sammen med borgerne

For at nå ud til flere borgere med inkontinens benytter Københavns Kommune den digitale løsning Helpii, som indeholder online kurser. Kommunen bruger Helpiis online kurser i forskellige indsatser og tiltag til at motivere og understøtte borgerne til at gøre noget ved deres inkontinens. Bl.a. bruges Helpii til den store gruppe af borgere, der efter første besøg ikke behøver at komme ind på klinikken og modtage et fysisk forløb. I stedet bliver borgerne ringet op med nogle ugers mellemrum, og drøfter deres udvikling og den videre plan, med udgangspunkt Helpii's råd og øvelser. I oplægget vil vi præsentere implementeringen af Helpii og de gode erfaringer med, at understøtte de kommunale ydelser digitalt. 

10. Case: Grøn omstilling og bæredygtighed i en SOSU-faglig kontekst

Videnscenter for Velfærdsteknologi arbejder målrettet med grøn omstilling og bæredygtighed i samarbejde med bl.a. landets Social- og Sundhedsskoler, eksterne aktører og samarbejdspartnere, kommuner, arbejdsgivere og velfærdteknologiske producenter. Videnscenterchef Maj Britt Weidiger vil give os en indflyvning i videnscentrenes arbejde på området - særligt i fohold til velfærdsteknologi. 

Foruden de mange interessante og inspirerende oplæg på temadagen, så vil der også være teknologibasar på dagen, hvor deltagerne kan gå på opdagelse i en række produkt- og løsningsfremvisninger.

Her møder du blandt andre Evondos, Wear&Care, Careturner, Gloria Mundi Care, Qwiek, Mobilize Me, Sonovision, DigiRehab, Aabentoft, VELA, RotoBed, Abena med flere.

Læs mere om temadagen her

Tilmeld dig direkte her

PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 29. november 2023 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby.

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis.

Pris for Danish.Care-medlemmer: 795 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 995 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 22. november 2023.

Ved afbud efter d. 22. november 2023 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms. Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care.