Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Frederikssund Kommune er nyt medlem af CareNet

Frederikssund Kommune er nyt medlem af CareNet

23. august 2023

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet samler en bred medlemsstand af både udbydere og aftagere af velfærdsteknologier, og nu kan netværket præsentere det seneste kommunale medlem i form af Frederikssund Kommune.

Hos CareNet ser vi stor værdi i at samle et bredt netværk, hvor både kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner, foreninger, regioner og offentlige myndigheder, der alle dagligt arbejder med velfærdsteknologi, kan mødes på tværs.

Lige netop derfor er det en glæde at kunne præsentere endnu er kommunalt medlem af netværket, Frederikssund Kommune, som tiltræder netværket med et ønske om styrket netværk, sparring og inspiration på det velfærdsteknologiske område.

Mange bolde i luften og flere på vej

I Frederikssund Kommune er det velfærdsteknologiske fokus ikke ligefrem en ukendt størrelse. Kommunen har i flere år haft fokus på relevante teknologier, der kan gøre en positiv forskel for borgerne i kommunen – og samtidig også skabe værdi for kommunens ansatte på eksempelvis plejecentre og i hjemmeplejen.

Her er der blandt andet blevet arbejdet flittigt med løsninger som Soft Tilt-sengen. En løsning som man lige nu er i gang med at udbrede på flere områder i kommunen. Derudover har virtual reality også fyldt en del de seneste par år, og den lange og seje kamp med at få mest muligt ud af teknologien er nu endelig begyndt at bære frugt. Det fortæller velfærdsteknologikonsulent og projektleder i Frederikssund Kommune, Heidi Westerlin Christensen.

- Soft Tilt-sengen og virtual reality er nogle af de teknologier, som vi har arbejdet meget med den seneste tid. Vi ser stor værdi i begge teknologier, og indsatsen med implementeringsarbejdet er så småt ved at bære frugt. Specielt arbejdet med VR har krævet meget, men vi har nu i kommunen fået et internt netværk op at stå med fokus på VR på tværs af de områder, der benytter sig af teknologien. På den måde forsøger vi at styrke brugen af teknologien og samtidig erfaringsdele og blive inspireret til nye potentielle områder, hvor teknologien kan skabe værdi, fortæller hun og fortsætter:

- Derudover har vores politikere stort fokus på området og har derfor valgt at afsætte en årlig pulje på 1 million kroner. Alle kommunens centre kan søge puljen og på den måde potentielt få stillet midler til rådighed. Her har vi indtil videre blandt andet investeret i løsninger til at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen for børn og voksne i daginstitutioner, en digital løsning til endnu bedre kommunikationen mellem familieafdelingen og familier, digitale løsninger til mere træning af borgere i eget hjem og stor fokus på flere APV-hjælpemidler, som alle har til formål at hjælpe til med at passe på vores medarbejdere, fortæller Heidi Christensen og henviser til, at netop kommunens ansatte er og vil være særligt i fokus, når det kommer til brugen af velfærdsteknologi grundet stort fokus på de demografiske udfordringer, som vi allerede står med nu.

Både borger og ansat skal opleve værdien

Som i de fleste andre kommuner, så er det i Frederikssund Kommune vigtigt, at de sundhedsansatte har det godt og ikke lider overbelastning af at gå på arbejde. Derfor er kommunens ansatte ifølge Heidi Christensen også et helt særligt fokuspunkt i kommunen frem mod og i løbet af 2024.

Her vil der blive arbejdet med specifikt at sikre bedre arbejdsvilkår for de sundhedsansatte – om det så gælder i forbindelse med tunge løft, arbejdsstillinger, effektivisering eller noget helt fjerde.

- Vores mål for det kommende års tid er at kigge al elektronik ude på vores omsorgscentre igennem. Det gælder alt fra telefoner, digitale løsninger og låseløsninger, til nød- og alarmsystemer, liftsystemer og sensorløsninger. Hvordan anvender vi i øjeblikket de teknologier, vi har, i praksis, og kan det gøres bedre? Og hvilke andre teknologier kan skabe yderligere værdi i fremtiden?

- I processen kommer vi til at arbejde med at ensarte tingene i højere grad på tværs af centrene og blive bedre til at bruge hinanden og vores erfaringer på tværs – for både personalets og borgernes skyld. Hvordan bliver vi bedre til at bruge løsningerne, så vi kan være der, når borgerne har brug for det, skabe mere tryghed for borgerne (og pårørende) og samtidig lade dem være så selvstændige som muligt, da det jo er det, de fleste ønsker at være? Hvordan passer vi på personalet i forhold til fastholdelse og sygefravær og så videre? Samtidig har vi selvfølgelig også mange andre velfærdsteknologiindsatser i gang i andre afdelinger i kommunen, fortæller Heidi Christensen.

Glæder sig over medlemskabet hos CareNet

I Frederikssund Kommune glæder man sig over det nye medlemskab hos CareNet, som Heidi Christensen ser gode perspektiver i. Hun håber, at medlemskabet kan være med til at styrke kommunens velfærdsteknologiske indsats fremover.

- Vi har før været medlem af nogle netværk med målet om at styrke vores velfærdsteknologiske indsats i kommunen. I CareNet ser jeg ekstra gode perspektiver, da netværket har en stor medlemsskare af både private virksomheder, der producerer og leverer konkrete teknologier, og kommuner som os, der i sidste ende skal bruge førnævnte teknologier. Fokus er derfor mere ligeligt fordelt mellem udbydere og aftagere af velfærdsteknologiske produkter. Og det ser jeg en stor værdi i, fortæller hun og fortsætter:

- Vi vil rigtig gerne deltage ved diverse arrangementer, søge inspiration, spare på tværs af kommunale grænser og med leverandører i forhold til konkrete løsninger og teknologier – hvilken kommune har erfaring og gode cases med det her? Og hvordan kan vi få hjælp, lade os inspirere og få løsningen til at virke i vores egen kontekst, slutter Heidi Christensen, som også håber, at Frederikssund Kommune via CareNet kan være med til at sætte retningen og påvirke udviklingen inden for det velfærdsteknologiske område i fremtiden.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder Frederikssund Kommune velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Det er en ægte fornøjelse at få Frederikssund Kommune med ombord i CareNet. Jeg kender en del til kommunens store indsats med velfærdsteknologi, og jeg ser oplagte synergier mellem vores arbejde i netværket, og i forhold til de mange andre kommuner. Især det med at ’bruge hinanden og vores erfaringer på tværs’, som er en af Frederikssunds interne prioriteringer i arbejdet, er en, som vi i udstrakt grad også kan gøre mere brug af i CareNet, fortæller han og fortsætter:

- Det ser ud til, at holdet i Frederikssund Kommune har knækket implementeringskoden, blandt andet med Soft Tilt-løsningen, som jo også er del af CareNet, og denne og andre succeser skal oplagt formidles bredt til inspiration for andre. Velkommen til, slutter Anders Lyck Fogh-Schultz.