Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Alexandra Instituttet er nyt medlem af CareNet

Alexandra Instituttet er nyt medlem af CareNet

03. maj 2023

Vi byder velkommen til Alexandra Instituttet, som hjælper med at udvikle innovative it-løsninger, som kan være med til at løfte noget af byrden på sundhedsområdet

Antallet af patientundersøgelser stiger i takt med højere levealder, og der sker en langt større subspecialisering blandt sundhedspersonale, samtidig med at budgetter minimeres. Dette pres på sundhedssektoren medfører en øget interesse i, hvordan teknologier som kunstig intelligens, planlægningsværktøjer og internet of medical devices kan være en del af fremtidens løsninger og automatisere arbejdsgange.

 

Lang tradition for telemedicinske løsninger

Som Godkendt Teknologisk Institut (GTS) ligger det i Alexandra Instituttets DNA at assistere virksomheder og offentlige institutioner med at realisere innovative it-løsninger. Det gælder lige fra kunstig intelligens, maskinlæring, IoT og klassisk software engineering til cloud computing, data mining og udvikling af mobile og webbaserede løsninger. 

Inden for sundhedsområdet har Alexandra Instituttet i en årrække fokuseret på styrkeområder som telemedicin,borgerskabte data, internationale standarder, microservices og dataopsamlingsplatforme, cybersikkerhed, VR, kunstig intelligens og sensorbaserede dataøkosystemer. Altid med fokus på brugerinddragelse.

Gennem involvering i nationale satsninger såsom Fælles Udvikling af Telemedicin (FUT) og dyb involvering i internationalt standardiserings- og udviklingssamarbejde har Alexandra Instituttet et unikt udgangspunkt for at understøtte virksomheder i at udbrede løsninger nationalt såvel som internationalt. 

I regi af FUT samarbejder Alexandra Instituttet bl.a. med Trifork om at udvikle telemedicinske løsninger til borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

I et lignende samarbejde har Alexandra Instituttet sammen med Afdelingen for Kvindesygdomme på Aarhus Universitetshospital udviklet en telemedicinsk løsning, der er baseret på microservices, og som hjælper gravide, der har komplikationer i graviditeten. Det giver de gravide mulighed for selv at overvåge fostret, tage blodprøver og sende resultatet ind til hospitalet.

En tredje løsning, som skaber værdi på velfærdsområdet, og som Alexandra har været med til at udvikle, er et planlægningsværktøj, som hjælper hjemmeplejefirmaer med at få overblik over aftalerne med borgerne. It-løsningen gør det langt nemmere at flytte rundt på aftalerne, og betyder, at de kan vinke farvel til gule sedler, overtegnede whiteboards og et puslespil af udprintede vagtplaner.

 

Accelererer udvikling i det nære

Alexandra medvirker til at udvikle de digitale platforme og teknologier, som gør det muligt for virksomheder og organisationer at accelerere udvikling og implementering af ny digital sundheds- og velfærdsteknologi, således at vejen fra idé til produkt i brug bliver kortere. Vores specialister kan f.eks. gå ind og levere kvalitativ behovsafdækning, feasibility studier, forretningsudvikling og er eksperter i at demonstrere anvendelighed og værdiskabelse via udvikling af proof of concept-prototyper, og ikke mindst udvikling og udrulning af produktmodne løsninger. – Michael Kock CED af Careturner

Alexandra Instituttets specialister i telemedicinske løsninger i Aarhus og København tæller mere end 30 softwarespecialister, som har udarbejdet teknologiske og sundhedsfagligt funderede løsninger for nogle af Danmarks største virksomheder og offentlige organisationer. Både ud fra en teknisk og antropologisk metode. 

AI og maskinlæring er relevant i alle sektorer, herunder også sundhedsområdet. Fælles for teknologierne er, at det kan blive et beslutningsstøtteværktøj, som potentielt kan ændre arbejdsgangene fuldstændigt. Men den succes kræver, at man inddrager sundhedsfagligt personale, borgere og patienter for at forstå behov, arbejdsgange og dermed løsning. Det er noget af det, Alexandra kan hjælpe med som partner i CareNet. 

 

Stigende efterspørgsel

Teknologien stiller krav, og det er helt afgørende, at man forstår, hvad man kigger på, så man kan ‘overrule’ maskinen. Det er et beslutningsstøttende værktøj, hvor maskinen siger noget, og så er det op til den, der anvender maskinen, at vurdere, om det giver mening, og hvad næste skridt er. Alexandra kan netop hjælpe med at reducere usikkerheden omkring, hvad kunstig intelligens er, hvor og hvordan de nyeste teknologier kan bruges i sundhedssektoren, og hvilke kompetencer og rammebetingelser, der skal til for at høste de muligheder, som teknologien rummer. 

 Alexandra Instituttet arbejder bl.a. med anvendelse af AI og sundhedsdata til f.eks. klinisk beslutningsstøtte, hjemmemonitorering og medicinsk billedbehandling. Man samarbejder bl.a. med Rigshospitalet i et projekt, hvor man undersøger, hvordan AI-assistenter kan hjælpe læger med at finde de hjertepatienter, der er i risikogruppen for at få en ny blodprop. Med projekter som dette kan man både skabe et bedre liv for patienterne, men man kan på sigt også fjerne noget af det pres, der er på sundhedsvæsenet. 

I et andet projekt samarbejder man med Novo Nordisk om at udvikle en ny deep learning-algoritme til medicinalgigantens produktionslinje, som gør, at man kan gå fra manuel kontrol til fuldautomatiseret kontrol.

Instituttet mærker en øget efterspørgsel fra virksomheder og organisationer, som vil gøre brug af kunstig intelligens. Det gælder lige fra C25-selskaber til startups og offentlige aktører. Vores specialister kan hjælpe med at koble den tekniske viden bag kunstig intelligens sammen med det sundhedsfaglige domæne.

 

Ser frem til samarbejdet

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder Alexandra Instituttet velkommen og glæder sig til samarbejdet.

- Det er med stor glæde, at vi nu kan byde velkommen til Alexandra Instituttet idet deres faglighed inden for bl.a. sundhedsdate og digitale sundhedsløsninger er med til at styrke vores netværk - og jeg ser frem til at præsentere Alexandra Instituttet for det resterende netværk. Kunstig intelligens er et meget omtalt emne, og vi ser spændt på, hvor det vil bringe velfærdsteknologien hen i fremtiden. Som Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi er det blandt andet CareNets ansvar at være med til at sikre næste generation af danske hjælpemidler og velfærdsteknologi i samarbejde med branchen og GTS-institutterne, og derfor stiller vi med glæde netværket til rådighed for markedsintroduktion af nye løsninger med stort potentiale for det danske aftagerfelt.

 

Læs mere om Alexandra Instituttet her.